1. světová válka – maturitní otázka (3)

dějiny

 

   Otázka: 1. světová válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Veronika

 

 

1. SVĚTOVÁ VÁLKA

1894 = Dreifurova ofenziva

1899 = Hilsneriáda -> obnoven antisemitismus

 

Dlouhodobé příčiny války

 • 1882 = Trojspolek (Německo, Rusko, Itálie)
 • 1907 = Trojdohoda (Francie, VB, Rusko)
 • tyto aliance měli zabránit všeobecné válce –> nakonec jí spíše vyvolali
 • Německo: nová silná velmoc –> chce rozšířit kolonie, snaha o větší vliv ve světě – to se nelíbí ostatním mocnostem
 • Německo má silné námořnictvo – konkurence VB
 • Německo je velmi neurvalé v zahraniční politice
 • Itálie: chce udržet své kolonie
 • Požadavky VB: snaha o vyřazení Německa ze světového obchodu
 • Francie: odplata za Alsasko a Lotrinsko –> zisky v Sársku
 • Rusko: ovládnutí Bospor a Dardanel –> snaha upevnit vliv na Balkáně –> potlačení Německa
 • Srbsko podporuje sjednocení jihoslovanského Balkánu
 • USA: chce více vlivu
 • závody ve zbrojení

 

Bezprostřední příčiny války

 • 28. června 1914 = atentát na Františka Ferdinanda d´ Este v Sarajevu
 • červen 1914 = Rusko dává ultimátum Srbsku à ultimátum je přijato à Rusko přesto vyhlašuje válku Srbsku à válečná krize v Evropě

 

Začátek války

 • 28. července 1914 = Rakousko-Uhersko (podněcované Německem) vyhlašuje válku Srbsku à systém aliancí zatahuje do války celou Evropu
 • (Rusko brání Srbsko)
 • 1. srpen = Německo ohlašuje válku Rusku
 • 3. srpen = Německo vyhlašuje válku Francii
 • 4. srpen = Německo vyhlašuje válku Belgii (a vstupují do ní)
 • VB vyhlašuje válku Německu

 

Dohodové mocnosti

 • 1907 = Trojdohoda (Francie, VB, Rusko)
 • 1914 = k Trojdohodě se přidá Srbsko
 • 1915 = Itálie (původně u Trojspolku, ale přestoupí)
 • 1916 = Rumunsko
 • 1917 = USA

 

Centrální mocnosti

 • 1882 = Trojspolek (Německo, Rusko, Itálie)
 • 1915 = Itálie přestoupí k dohodovým mocnostem
 • 1915 = Osmanská říše, Bulharsko

 

Západní fronta

1914

 • cíl Německa – porazit Francii
 • Scglieffenův plán na obsazení Paříže – postup přes neutrální Belgii
 • problém: VB vstoupí do války s Německem
 • vojskům velí generál von Moltke
 • 5. – 15. září = bitva na Marně – Francouzsko-Britské síly odráží náhlý útok Německa (mají ale velké ztráty)
 • Německo neúspěch – nový generál von Falkenhayn
 • vznik patové situace na Západní frontě – v zásadě trvá až do roku 1918
 • 15. září = první zákopy
 • „běh k moři“ = fronta od La Manche až k Alpám
 • 12. říjen – 11. listopad = bitva u Yper – poprvé použit plyn
 • zákopová válka – vojsko v zákopech – ochrana před dělostřelectvem
 • dělostřelecká příprava – zlikvidování zátaras, nepřátelských vojáků, ale také terénu určeného pro postup
 • dělostřelectvo také upozorňovalo na útok pěchoty – ve výsledku né moc účinné
 • útok pěchoty na nepřítele pře „zemi nikoho“ – ta byla neustále vystavena dělostřelecké palbě (šlo tedy spíše o sebevražedné útoky)

  

1915

 • oboustranná snaha o vyvedení války ze slepé uličky – ze zákopové války – neúspěch
 • 10. – 13. března = bitva u Neuvele Chapele
 • 22. 4. – 27.5 = druhá bitva u Yper
 • francouzské ofenziva v Champagni
 • žádná z bitev nebyla rozhodující, ale zahynulo zde mnoho mužů
 • obě strany zahajují námořní blokády
 • Německo – ponorková válka – potápí velké množství lodě (včetně Lusitanie 7. května) – USA se přidává na stranu Dohody
 • Británie – blokáda Německa v Severním moři – dost účinné
 • Německo se v závěru války hroutí z nedostatku zásobování

 

1916

 • oběma stranám je zřejmé, že ze zákopové války není východisko – nový plán na porážku nepřítele ->opotřebovávací válka
 • 21. – 18.12. = Německo útočí na Verdun – Francie ho brání za každou cenu – Němci ho nikdy nedobijí (význam Verdun spíše politický než vojenský)
 • 1. 7. – 19.11. = Spojenci dohody útočí v údolí řeky Sommy – snaha ulevit Verdunu – bombardování nepřítele -> Němci mají dobré bunkry jsou dobře chráněni -> zmatky v plánu Dohody, strašná jatka -> Britská vojenská katastrofa

 

1917

 • jatka u Verdunu a na Sommě jasně ukázali, že taktika frontových útoků je chybná -> změny ve vedení -> průběh války stále stejný
 • 16.- 29. dubna = francouzský generál Nivell (hrdina od Verdunu) žene Francouze do Ofenzivy na Chemins des Dames
 • to už je na vojáky příliš, jsou vyčerpaní – ztrácejí důvěru ve velení Nivella
 • Nivella nahrazuje Pétain – zachraňuje armádu
 • německého generálaFalkenhayna vystřífali generál Hindenburg a Ludendorf)
 • příčina neúspěchu Nivellovy ofenzivy byla i tzv. Hinderburgova linie – velmi pokročilý systém Německých zákopů
 • 6. duben = USA vstuují do války na straně Dohody ->reakce na Německou ponorkovou válku
 • do bojů na západní frontě zasahuje USA až v roce 1918

 

1918

 • radikální změny na západní frontě
 • Rusko se zhroutilo
 • všechny Německé síly se přesouvají na západ
 • 2. duben = USA vstupuje do bojů
 • Německo přichází s novým způsobem války – mění se velení – ruší se dělostřelecké přípravy – útočí malé skupinky nečekaně a náhle
 • 21.3. – 18.7. = Jarní ofenziva – velký úspěch – Dohoda se hroutí pod útoky Němců – ti dosahují opět Marny
 • od Marny (druhá bitva zde) jsou Němci opět odraženi – důvodem bylo naprosté vyčerpání Němců – hroucení zázemí a počátek revolucí v Německu
 • 18. červenec = Dohoda zahajuje protiofenzivu – pronásleduje ustupující Němce až do Německa
 • materiální převaha Dohody je naprosto jasná (tanky, nová děla,…)
 • 11. listopad = mír na Západní frontě – to zabraňuje útoku na Německo
 • 1918 = končí válka (přes 525 000 mrtvých vojáků)

 

Východní fronta

1914

 • Rusové vědí o Schieffenově plánu Německa – rychle mobilizují a útočí na N. pozice ve východním Prusku
 • útočí první Rennenkamp a druhá ruská armáda Samsonov
 • ruská armáda je špatně vycvičena a vyzbrojená – Němci nejdříve ustupují – pak ale nastupuje nová generalita (Hindenburg a Luddendorf) – plán přesunu vojsk z východu na jih
 • 26.- 30. srpen = bitva u Tannenbergu – Německo mnohonásobnou přesilou poráží druhou ruskou armádu
 • bitva u Tannenbergu byla největším Německým úspěchem – oba generálové se stávají národními hrdiny
 • 5.- 9. září = bitva u Mazurských jezer – totální porážka druhé ruské armády
 • Rusko útočí také na Rakousko-Uhersko
 • 8.- 12. září = bitva u Lvova – Rusko dobíjí 4. největší Rakousko-Uherské město
 • Rak.-Uherské armádě je nízká morálka – armáda složená z velkého množství národností (mimo jiné i Češi) – dochází k dezerci a přebíhání na stranu Ruska

 

1915

 • Rakousko-Uhersko se spojuje s Německem a útočí na Rusy v Haliči
 • 8.- 22. únor = bitva v Mazovsku – Rusové nuceni k ústupu
 • Rusko je pod tlakem – ukazuje se slabost v organizaci zásobování atd.
 • 2.- 4. květen = bitva u Gorlice a Tarnova – centrální mocnosti prolamují frontu a nutí Rusko k útěku (225 000 vojáků nepřežilo)

 

1916

 • 4.6 – 10.9. = Brusilovova ofenziva – velmi úspěšná – Rusko se vzpamatovává – zatlačuje Rak.-Uherské fronty severně od Karpat – pro nedostatek střeliva není tato bitva rozhodující
 • Rakousko-Uhersko se vzpamatovává

 

1917

 • Rusko se hroutí důsledkem strašlivých politický a hospodářských poměrů
 • 15. březen = ruský car Mikuláš II. abdikuje – nástup prozatímní vlády
 • 7. listopad = bolševická revoluce
 • Lennin slibuje vyvést Rusko z války za každou cenu
 • válka na východní frontě končí

 

1918

 • 3. březen = Rusko podepisuje s Německem Brest-Litevskou smlouvu
 • na východní frontě je definitivně stvrzen mír -> Rusko ztrácí území – Finsko, Ukrajina, Polsko a Pobaltí

 

Balkánská fronta

1914

 • Rakousko-Uhersko útočí na Srbsko a věří v snadné vítězství – ale Srbové kladou obrovský odpor – obě strany se zakopávají
 • 6.- 15. listopad = Rakousko-Uhersko dobíjí Bělehrad – brzy ho ale vrací

 

1915

 • 5. říjen = Francie a VB se vyloďují v neutrálním Řecku
 • 6. říjen = do války vstupuje Bulharko na straně centrálních mocností
 • Srbsko pod velkým tlakem, armáda ustupuje přes Albánii
 • Dohoda bojuje s Bulhary u Soluně

 

1916

 • Černá Hora poražena
 • Srbská armáda je evakuována na Korfu – zde je přezbrojena a posláno do Soluně
 • 27. srpna = Rumunsko reaguje na vývoj na Balkáně – vstupuje do války na straně Dohody
 • spojenci se snaží Rumunsko podpořit, ale nedaří se – je nakonec obklíčeno a zlikvidováno centrálními mocnostmi

 

1917

 • Dohoda se snaží porazit Bulhary
 • 24. – 29.9 = bitva u Dorainu – útok málo úspěšný, ztráty jsou obrovské
 • 27. června = k Dohodě -> připojuje Řecko

 

1918

 • 14. – 29. září = Dohoda obnovuje ofenzívu – konečně poráží Bulhary
 • 30. září = Bulharsko žádá příměří
 • 3. listopad = Rakousko-Uhersko také žádá příměří
 • válka končí

 

Italská fronta

 • 1915 = Itálie vstupuje do války na straně Doody
 • 23. květen 1915 = vyhlašuje válku Rak.-Uhersku
 • první typ bojů: 1915 – 1917 = Itáli útočí na Rak.-Uhersko v údolí řeky Soči – sposta obětí a min. zisky
 • druhý typ bojů: válka ve velkých nadmořských výškách (Tridensko, Dolomity) – spíše jen odstřelování a menší střety
 • 24. 10 – 10.11. 1917 = bitva u Caporetta – Rak.-Uhersko s N. drtí Italskou frontu – té se za pomoci F. a VB. podaří ustoupit za řeku Piavu
 • 24. 10 – 2.11. 1918 = bitva u Vittorio Veneta – Itálie drží Piavu – Italové vedou rozhodující protiofenzivu – Rak.-Uhersko se hroutí – konec bojů

 

Další oblasti bojů

 • 1915 = bitva na Gallipoli – útok VB + N. Zélandu a Austrálie (ANZAC) na turecké pozice na poloostrově Gallipoli
 • snaha o vyřazen Turecka z bojů
 • zákopová válka po 9 měsíců
 • VB a ANZAC odraženi bez úspěchu a velkými ztrátami (500 000 mrtvých na obou stranách)
 • Gallipoli se stává symbolem australského a novo zélandského hrdinství

 

Válka na moři

 • větší význam měly jen blokády a ponorková válka
 • 31.5. – 1.6. 1916 = bitva u Skagerraku – mezi N. a VB (jediná větší bitva)

 

Válka ve vzduchu

 • strategický význam hl. pozorovací letouny – určování pozic nepřítele, dělostřelecké palby,…
 • stíhačky a bombardéry neměli nijak velký úspěch – nízký dolet, malá odolnost
 • dogfight = letecké souboje stíhaček
 • Zeppeliny = německé vzducholodě – velký dolet a nosnost – ale byli pomalé – dali se snadno sestřelit stíhačkami
 • flak = nově vyvinutý protiletecký kanon

 

Konec války

 • 28. únor 1919 = Versailleská mírová smlouva – diktát vítězných mocností a počátek velkých politických změn v Evropě
 • z války těží Japonsko a USA
 • první světová válka zasáhla všechno
 • katastrofa -> předpokládalo se, že válka bude krátká, ale to se nestalo
 • 1919 – 1920 = Versailleská mírová konference
 • v průběhu války vznik bolševismu (1917-1918) -> poté fašismu -> a nakonec nacionalismu
 • po válce nastalo koloniální hnutí -> v Číně, Indii, Palestině, Africe
 • (druhá koloniální vlna po 2. světová válce)
 • nástup komunistické ideologie
 • porážka Osmanské říše -> ta přestala existovat
 • Rusko se rozpadlo -> již neexistuje carské Rusko -> nastupuje nové
 • rozpad Rakouska-Uherska -> na Rakousko, Česko-Slovensko, Maďarsko, Polsko, území na Balkáně = království Jugoslávie
 • Vesailles 18. ledna 1871 = vznik německého císařství
 • Versailles 18. ledna 1919 = zahájení konference vítězů (mezi poraženými i N.)

 

Nejvyšší Rada

 • Velká trojka -> Francie, VB, USA
 • pozváno 27 tátů
 • mezi nimi i Česko-Slovesko (Beneš)
 • nepozváno Německo a bolševické Rusko
 • Rusko bylo sice v Dohodě, ale změnilo se -> báli se, že Rusko přinese bolševismus -> to přišlo s 2. světovou válkou

 

Podmínky pro Německo

 • vítězové sestavují podmínky pro Německo -> Francie, USA – vystupují tvrdě proti Němců – musí přijmout podmínky ať chtějí či ne
 • VB -> chce podmínky Němcům zmírnit
 • mírová smlouva s Německem – ultimátní požadavky – přijetí do 14 dnů
 • Francii vrátit Alsasko a Lotrinsko
 • okupace levého břehu Rýna na 15 let
 • pravý břeh – demilitarizované pásmo (v pásu 50km)
 • Pomořansko, Pozaňsko -> přidáno obnovenému Polsku
 • Hlučínsko -> Československu
 • ztráta všech kolonií + zbavení veškerého majetku v zahraničí
 • odevzdat část obchodního loďstva
 • zrušení všeobecné branné povinnosti – profesionální armáda jen 100 000 mužů
 • zákaz letectva + redukce válečného loďstva
 • rozpuštění generálního štábu
 • reparace = finanční náhrady za způsobené škody – do 1921 zaplatit 20 mld. marek
 • 10 let dodávat uhlí Francii, Belgii, Itálii

 

10.9. 1919 = Saint Germain – smlouva s Rakouskem

 • potvrzení existence Rakouské republiky a nezávislost nových nástupnických států
 • Valticko, Viorarsko -> Československu
 • jižní Tyroly, Istrie, Terst -> Itálii
 • Halič -> Polsku
 • Bukovina -> Rumunsku
 • zákaz spojení s Německem

 

27. 11. 1919 = Neuilly – smlouva s Bulharskem

 • územní ztráty
 • redukce vojska

 

4. 6. 1920 = Trianon – smlouva s Maďarskem

 • ztráty na úkor nově vzniklých států
 • ztratilo 70% území + 60% obyvatelstva

 

10.9. 1920 = smlouva v Sérves – smlouva s Tureckem

 • potupná smlouva -> odpor Turků – v čele generál Mustafa Kemal (Ataturk)
 • ztráta 4/5 území
 • dosažení revize -> smlouva z Lausanne
 • 1923 = konší v Turecku sultanát – je vyhlášena republika
 • Ataturk – zavedl reformy a modernizace evropského typu (př. občanský zákoník, latinky, volební právo pro ženy, oddělení náboženství od politiky)
 • sekulární stát – není islamistický stát

 

Společnost národů

 • vznik 10.1. 1920 v Ženevě
 • vlna pacifismu po válce
 • vize kolektivní bezpečnosti – snaha udržet mír
 • diplomacie místo zbraní, obrana menšin, odzbrojení
 • hospodářská spolupráce
 • „otec myšlenky“ – Woodrow Wilson
 • původně zde mělo být i USA – ale nestalo se tak -> nakonec jen evropské země
 • problém -> organizace nemá účinné prostředky proti narušení míru – každý měl právo prosazovat, co chtěl – moc benevolentní – vyhlašují jen sankce
 • Japonsko x Maďarsko
 • Itálie x Habeš
 • Německo x Porýní

 

Nástupnické státy

 • zaniklo carské Rusko -> leden 1918 vznikla na jeho území Ruská sovětská federativní socialistická republika (RSFDSR)
 • na základě RSFDSR -> po násilném připojení Ukrajiny, Zakavkazska a Běloruska -> vznikl Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
 • některé části bývalého ruského impéria -> Finsko, Litva, Lotyšsko Estonsko – si v chaosu občanské války získaly a udržely svou nezávislost
 • rozpadu Rakouska- Uherska -> vznik nových států -> Československo, Rakousko
 • další nové státy -> Maďarská republika rad -> 1920 vyhlášeno Maďarské království
 • Království Srbů Chorvatů a Slovinců -> 1929 přejmenováno na Jugoslávii
 • největší ztráty mělo Německo
 • opět vzniklo také Polsko (dostalo také část území od Německa)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!