1. světová válka – maturitní otázka (4)

dějiny

 

   Otázka: 1. světová válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Veronika

 

 

1) ZMĚNY V TECHNICE, EKONOMII A KULTUŘE

TECHNICKÉ ZMĚNY

 • Přelom 19. a 20. století
 • Období převratných vynálezů
 • Nové postupy lékařství, nové objevy biologie, fyziky, chemie
 • Louis Pasteur – očkování proti vzteklině
 • Robert Koch – umožnil léčbu TBC
 • Wilhelm Rontgen – RTG záření (odhalení chorých míst v lidském těle)
 • Marie Curie-Sklodowska
 • Bratři Wrightovi – 1. letadla
 • Zdokonalení parních a vodních turbín
 • Thomas Alva Edison – žárovka
 • Zdokonalování telegrafů, vynález telefon (Alexandr Graham Bell)

 

EKONOMICKÉ ZMĚNY

 • Nový politický systém – kapitalismus → založen na osobní a hospodářské svobodě
 • Obyvatelstvo podřízeno jednotnému správnímu dohledu státu a jednotnému zákonodárství
 • Hon za co nejvyšším ziskem
 • Podnikání se stalo velkorysejším díky akciovým společnostem a bankovním domům
 • Systém založený na vzájemném působení nabídky a poptávky
 • Prohloubení rozdílů mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi

 

KULTURA

 • Odklon od romantismu → realismus a naturalismus

 

LITERATURA

 • Zakladatel realismu – Honore de Balzac, Charles Dickens
 • Naturalismus = realismus, co mapuje stav lidské a líčí podrobně stavy lidského života (Rougon-Marcquartové – Emile Zola)

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

 • Proměnlivá příroda a portréty
 • Zachycení vnitřních pocitů a dojmů z okolního prostředí pomocí neobvyklého zachycení světla → impresionismus – Claude Monet
 • Kubismus – ovlivněn tvarem krychle
 • Surrealismus – neutříděnost a spontánnost
 • Secese – Gustav Klimt, Alfons Mucha

 

2) OHNISKA NAPĚTÍ

 • Po přelomu století → vztahy mezi velmocemi se prudce zhoršují – díky starým a novoevropským sporům
 • FRANCOUZSKO-NĚMECKÉ NEPŘÁTELSTVÍ → plynulo ze záboru Alsaska a Lotrinska Německem v roce 1871 – Francie se se ztrátou těchto území nikdy nesmířila, sama se ale neodvážila rozpoutat konflikt s Německem → hledání spojence – 90. léta 19. století – spojenectví s Ruskem (Francie Rusku pomohla finančně – vybudování Transsibiřské magistrály)
 • SPOR O BALKÁN Rusko x Rakousko → od 50. let 19. století – obě země chtěli protěžovat státy na Balkáně. 1878 – R-U přisouzena správa nad Bosnou a Hercegovinou, 1908 – anexe BaH k HM. Nový nepřítel R-U – Srbské království (cítili se poškozeně – zahrazení cesty k Jaderskému moři)
 • NĚMECKO-BRITSKÉ NÁMOŘNÍ ZBROJENÍ → Německo buduje v roce 1900 silné válečné loďstvo – chce vládnout moři → VB se to nelíbí a začne se námořně zbrojit 2x rychleji
 • VZNIK DOHODY A TROJSPOLKU → Německé zbrojení = VB se v roce 1904 spojí s Francií a pak v roce 1907 s Ruskem → DOHODA
 • Vyvažoval je podobně silný SPOLEK → Německo, R-Uhersko, Itálie (Itálie později vystoupí a nahradí ji Turecko)
 • BALKÁNSKÉ VÁLKY BALKÁNSKÁ VÁLKA → Balkánské státy a Itálie se snažili o zisk tureckých území – Turecko zároveň čelilo italským vojskům v S Africe (obsazení Tripolska a Kyrenaiku) + Italové bombardovali Užiny → situaci Turecka využily malé balkánské státy (ČH, Srbsko a Řecko) – vyhlásily válku Osmanské říši 1912 → Převaha bulharských vojsk – 1912 vznik Albánie, 1913 – příměří → Osmanská říše vyhnána z Evropy
 • 2. BALKÁNSKÁ VÁLKA → červen 1913 – bývalí spojenci se utkají o Makedonii → Turecko, Makedonie, Srbsko, Řecko a Rumunsko porazí Bulharsko – získají většinu území, co získalo v 1. balkánské válce
 • SARAJEVSKÝ ATENTÁTČerven 1914 – V Sarajevu byl zastřelen následník habsburského trůnu František Ferdinand dEste srbským nacionalistou Gavrilo Principem (Organizace Černá ruka), zemřela i jeho žena Žofie ChotkováZÁMINKA PRO ROZPOUTÁNÍ VÁLKYPo tajných jednáních Německa s R-U vydá R-U 23. července 1914 Srbsku ultimátum = likvidace srbské samostatnosti → 7. 1914 R-U vyhlásilo Srbskému království válku – začátek 1. SV
 • Přidávaly se další země → Německo vyhlásilo válku Rusku, obsadilo Lucembursko a později vyhlásilo válku i Francii → Němci pochodují k francouzským hranicím = porušení neutrality Belgie, Velká Británie vyhlásí 4. 8 válku Německu, koncem srpna vyhlásí Německu válku Japonsko
 • → postupně do války vtaženo 38 států

 

3) CHARAKTER VÁLKY, PRŮBĚH

 • Zákopová válka, vedena na několika frontách – hlavní bojištěZápadní fronta (Francouzi, Britové proti Němcům) a východní fronta (Rusové vs Němci a R-U)
 • Německo se snaží o bleskovou válku = blitzkrieg → rychle vyhrát a ukončit válku
 • Bitva na Marně – 3.-10. 9 1914 → zastaven německý postup na Paříž – obrovské ztráty na obou stranách → zhroucení plánů Německa, od té doby zákopová válka
 • Obě strany měly nejnovější techniku (kulomety, tanky)

 

VÝCHODNÍ A JIŽNÍ FRONTA 1914

 • Rusku se začíná nedařit → Paul von Hindenburg – obklíčení a zničení ruských armád v oblasti Mazurských jezer → obrovské množství zajatců
 • Halič – R-U ustupovalo ke Krakovu
 • JIŽNÍ FRONTA → R-U armáda proti Srbům → Srbům se podařilo vytlačit R-U, do srpna 1915 víceméně klid

 

VÁLEČNÉ UDÁLOSTI ROKU 1915

 • ZÁPADNÍ FRONTA 22. 4 1915 – Bitva u Ypres – poprvé použita chemická zbraň (chlor)
 • VÝCHODNÍ FRONTA → Německo a R-U obsadili celou Z Ukrajinu, Bukovinu, část Běloruska a Litvu
 • NOVÍ SPOJENCI → Itálie se přidala k Dohodě (Slib územních zisků v jižních Tyrolích a na Jaderském pobřeží), Turecko nahradilo Italy v Trojspolku, Bulharsko se k Trojspolku přidalo taky → díky Bulharům porazili Srby

 

 

VÁLEČNÉ UDÁLOSTI ROKU 1916

 • Konec února – Německo se snaží dobýt pevnost Verdun – VB se snažila oslabit německý tlak → zahájení francouzsko-britské ofenzivy na Sommě (červenec-listopad) – poprvé použity tanky
 • RUSKÁ OFENZIVA →v létě 1916, proti R-U armádě, zabrání území Haliče a Bukoviny, Rumunsko se díky nim přidá k Dohodě (později dobyto)
 • Hrozba sociální revoluce – válka unavuje lidi, muži nuceni umírat ve válce, bída a hlad demoralizovaly společnost – v důsledku utrpení se lidé začínají radikalizovat → první taková revoluce v Rusku na začátku 1917

 

RUSKÉ REVOLUCE

 • RUSKÁ ÚNOROVÁ REVOLUCE → Politická, sociální a zásobovací krize – v Petrohradu vyšli lidé do ulic a svrhli samoděržaví (cara) → k moci se dostala prozatimní vláda – vyhlásila republiku a občanské svobody, ve válce hodlá pokračovat do konce (proti válce ale byli radikálové, co připravovali socialistickou revoluci). Vedle prozatimní vlády existovaly Sověty
 • BOLŠEVICKÁ REVOLUCE → Říjnová revoluce, listopadu 1917 → bolševici se zmocnili vlády, svrhli prozatimní vládu – nastolili sovětskou republiku, která měla charakter vojenské diktatury → mírové jednání (Brest-litevský mír) = zánik východní fronty

 

KONEC VÁLKY

 • 1917 – vstup USA do války – Dohoda (kvůli tomu, že Německo všem vyhlašovalo ponorkovou válku)
 • Západní fronta – Němci odstřelují Paříž → celková vyčerpanost obrátí situaci a Dohoda vytlačí Němce z okupovaných území
 • Balkán – Bulharsko nuceno vystoupit z války
 • 1918 Turecko požádalo o příměří
 • Německo podepsalo 11. 11 1918 příměří ve vagonu v Compiegne

 

DŮSLEDKY 1. SV

 • Obrovské ztráty na životech (válka, hladomor)
 • Zničení francouzských měst
 • Sociální revoluce (Rusko, Německo, R-U, Turecko)

 

4) ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

 • Politický život ustal
 • V HM úřednická diktatura
 • Češi nechtěli nadále zůstat v R-U

 

OSOBNOSTI

T. G. MASARYK

 • Hned po vypuknutí války zahájil odbojovou činnost proti R-U → 1914 – odešel do zahraničí, aby mohl připravovat zahraniční odboj
 • Snažil se přesvědčovat velmoci o rozbití R-U → nalezl podporu v USA (Woodrow Wilson)
 • V roce 1915 za ním odjel do emigrace Edvard Beneš – v Paříži ustanovili Československou národní radu
 • Milan Rastislav Štefánik – organizoval ČS legie v Rusku (vyznamenaly se v bitvě u Zborova)

 

ROK 1918

 • 6. 1 1918 – Tříkrálová deklarace – snaha o samostatnost od R-U
 • Červenec – ustanoven Národní výbor v čele s Karlem Kramářem – rozhodující politický orgán
 • 14. 10. 1918 – generální stávka proti vývozu obilí do rakouských zemí
 • 26. 9. 1918 – prozatimní československá vláda v čele s T.G.M
 • 28. 10. 1918 – Samostatný stát Československo
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!