1. světová válka – maturitní otázka (2)

dějiny

 

   Otázka: 1. světová válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Kateřina Bažantová

 

 

1. SVĚTOVÁ VÁLKA

– příčina: boj o kolonie

– záminka: sarajevský atentát na Františka Ferdinanda d’Este (spáchán srbskými studenty) – 28.6.1914

 

– průběh: -> R-U vyhlašuje válka Srbsku 18.6.1914

-> Rusko vyhlašuje válku R-U

+ přidání se ostatních (x It. 1915 na straně Dohody)

 

– boje na frontách:

1) J – Balkán – R-U x Srbsko -> Srbsko dobyto

– Itálie – př. boje na Piavě

2) Z – západní fronta – Fr. x Něm.

-> „Schlieffenův plán“ = obejít opevnění přes Belgii

x zastaveni v bitvě na Marně -> zákopová válka

3) V – východní fronta – R-U x Rusko

-> zastavení R. u Tannenberku (1914)

-> průlom R-U u Gorlice x opět zákopová válka

– nové zbraně: bojové plyny (Yperit)

tanky – bitva u Cambrai; u Sommy (1. Anglie)

plamenomety – bitva o pevnost ve Verdenu

balóny, vzducholodě, letadla

 

  • PŘEMĚNA V MATERIÁLNÍ VÁLKU (VB a Fr. má zdroje z kolonií)

-> války na moři (př. potopení Lusitánie (američtí pasažéři))

-> záminka pro vstup USA do války (1917)

 

RUSKO

– brzy vyčerpané -> boje, revoluce

1) únorová revoluce (1917) -> odstoupení cara Mikuláše II. -> dvojvládí: Mikulášem jmenovaná vláda

(prozatímní; není brána vážně)

– v čele Lvov, Kerenskij

Sověty = volené rady

-> Němci vrací Lenina z exilu ve Švýcarsku zpět do Ruska (chtějí vyvolat zmatek)

=> vůdce bolševické strany, chce vyvolat revoluci -> potřebuje podporu zeměd.

-> SLIB PŮDY A MÍRU

=> vyzývání bolševiků k začlenění se do sovětů

 

2) velká říjnová soc. revoluce (7. listopadu) -> obsazení důležitých center v Petrohradě (nádraží, telegraf, …)

-> útok na Zimní palác (sídlo prozatímního parlamentu)

 

3) sjezd sovětů -> splnění slibu (půda zemědělcům)

-> mír (později znárodnění + vyvraždění carské rodiny)

 

KONEC

1) 3.3.1918 – Brestlitevský mír (Rusko + mocnosti)

x problém – VB a Fr. poslali své armády do Ruska jako intervenci

2) 11.11.1918 – mír na Compiégne (Něm. + Fr.)

 

R-U A NAŠE ZEMĚ BEHĚM 1. SV

– nefunkce parlamentu -> vojenská diktatura

– smrt Františka Josefa I.; nástupce – Karel

 

ČESKÁ POLITIKA

1) postoj: – loajalita = podpora války -> organizace: Český svaz poslanců

Národní výbor = předsedové politických stran

– snaha o rozbití R-U: Karel Kramář (+stoupenci) -> panslavismus (spojení se s Ruskem)

TGM (realistická strana) -> úplné odtržení

 

2) odboj = činnost proti R-U ve prospěch Dohody

– zahraniční – TGM, E. Beneš, M.R. Štefánik

– centrum = Paříž

– špionáž, sběr info, politická jednání (pochopení zahr. politiků),

vojenské jednotky = ČS. LEGIE (1. ve Fr., nejdůl. v Rusku -> bitva u Zborova)

– domácí – podávání info -> tajný výbor Mafie

– špatné podmínky (hlad, nedostatek surovin)

=> demonstrace, stávky, vojenské vzpoury (Rumburk)

– Wilsonových 14 bodů = podmínky Dohody k jednání o míru

– právo národů na sebeurčení -> přijetí R-U

=> 28.10.1918 = nezávislost

 

MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ 1918-1939

1) konference ve Versailles (1919-1920)

– vítězné státy = velmoci – vedou jednání (VB – George, Fr. – Clemenceau, USA – Wilson, It., Jap.)

– státy s částečnými zájmy (přizvány jen ty, kterých se to přímo týkalo)

Př. ČSR, Belgie, Jugoslávie

– nepřítomný stát – Rusko

– poražené státy přizvány k podpisu smluv -> Něm. nejvíce postiženo

-> Německo – ztráta území (kolonie, Alsasko-Lotrinsko, …)

– omezení armády

– demilitarizace Porýní

– zákaz znovuspojení se s Rakouskem

– placení reparací

-> R-U – rozpad -> Rakousko, Maďarsko, ČS

– nové státy: ČS, Rumunsko, Jugoslávie, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko = nástupnické státy

– založení Společnosti národů – cíl: zabránit další válce; centrum = Ženeva; žádná moc

 

2) konference ve Washingtonu (1921-1922) – jednání o Tichomoří

– otevřenost Číny pro obchodní jednání

 

POVÁLEČNÁ KRIZE (1918-1922/3)

– hosp. zničené válkou; nutnost přechodu z válečné výroby na spotřební

– nejvíce postiženo Něm. -> 1922 nezvládá platit reparace x Fr., VB, USA

– 1923 – obsazení Porůří Francií x Ruská krize

– Dawesův plán (od VB a USA pro Něm.) – snížení reparací + půjčky na obnovu Něm. -> Fr. opouští Porůří

-> rozvoj Něm.

 

ZLATÁ 20. LÉTA

– pokračování věd.-tech. revoluce

– rozvoj věd: F+Ch – stavba atomu (Rutherford – model atomu, proton; Chadwick – neutron; Curie –

radioaktivita; Fermi – řetězové reakce)

Bi – vitaminy, hormony -> inzulin, EKG, … (Fleming – penicilin; Hrdlička – spol. původ lid. ras; Pavlov – reflexy)

Zdroje – stejné

Průmysl

– strojírenství – Zbrojovka Brno

– elektrotechnický (Kaplan – turbína)

– chemický – léky, plastické hmoty

– obuvnický – Baťa (Zlín)

– automobilový (Ford – pásová výroba) – Škoda MB, Jawa

– letecký – Aria

-> vznik živnostenské banky

Doprava – automobily (It. – 1. dálnice), letadla (Lindberg – 1. let přes Atlantik)

Komunikace – pravidelné radiové vysílání (23), zvukový film (28), pokus o TV vysílání

 

POLITICKÝ VÝVOJ

1) poválečná krize

– hosp. krize -> soc. problémy -> sílí socialismus: reformismus (sec. dem.)

křesťanský socialismus (křest. soc. dem.)

x bez důvěry lidí

-> marxismus -> komun. strany

-> pokusy o revoluce -> vyhlášení Rep. Rad

(Maďarsko, Slovensko, Bavorsko)

x vojensky potlačeno

-> nacismus/fašismus: – veřejné práce pro nezaměstnané

– státní zásahy do hosp.

– řešení krize na úkor jiných národů

-> vznik v It. -> B. Mussolini (strana se svými ozbrojenými jednotkami)

-> útoky na KS, soc. dem -> podpořeni majetnými

– 1922 – pochod na Řím -> Mussolini předsedou vlády + zavádí diktaturu

-> Něm. -> A. Hitler (NSDAP, ozbrojené jednotky = SA, Hitlerova stráž = SS)

– 1923 – pivní puč (Mnichov) x nevyšel -> A.H. ve vězení (Mein Kampf)

 

2) zlatá 20. léta – snaha o mírové soužití

– 1925 – konference v Lokarnu -> Rýnský garanční pakt (Z hranice Něm. + tajný dodatek)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!