2. světová válka – maturitní otázka z dějepisu (4)

dějiny

 

Otázka: 2. světová válka

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Anna Petržálková

 

Základní přehled

 • Rakousko je součásti Třetí říše od března  1938
 • 23. srpna 1939 – v Moskvě podepsána smlouva Hitlera se Stalinem
  • Podepsali Joachim von Ribbentrop za Německo, Vjačeslav Molotov za Sovětský svaz => Pakt Ribbentrop–Molotov
  • smlouva o neútočení (podepsána na 10 let – budou si pomáhat, nespojí se s nepřáteli)
  • tajný dodatek o rozdělení  Polska na 3 části (Německo, Rusku, Polsko)
 • 31. srpna 1939
  • financovaná akce
  • Němci  v polských uniformách přepadli svojí vlastní radiovou stanici v Glivicích-obvinili z toho Polsko
 • 1. září 1939-zahájení 2. světové války
  • Němci napadli bez vyhlášení  války Polsko
 • 2. září 1945- konec války

 

Obecně:

 • zahynulo zde 50 milionu lidí, 20-25 ze SSSR
 • války se zúčastnilo 50 států
 • agresivní válka
 • 38 milionu lidí bylo zraněno
 • byly zde dokonalé zbraně-ponorky, stíhačky, bombardéry

 

5 etap války

Průběh

 • 1. Etapa1.9 1939 – červen 1941 (zapojeny téměř všechny státy, bleskové války)
 • 2. Etapa– červen 1941-leden, únor 1943 ( přepadení a obsazení SSSR Německem, koncem etapy zažívá Německo svoji první drtivou porážku)
 • 3. Etapabřezen 1943 – 1944 (Německo se dostává do defenzivy, SSSR vyhání Německo ze svého území)
 • 4. Etapa – 1944-duben 1945 ( 1. náznaky osvobození některých částí v Evropě)
 • 5. Etapaduben- září 1945 ( v Evropě skončila dřív, ale válčilo USA/Japonsko)

 

1.ETAPA

 • Německo/Polsko (bez vyhlášení války)
 • Blesková válka
 • 1939 smlouva o rozdělení Polska ( SSSR-východ, Německo-západ)
 • Polsko během 1 měsíce ztrácí území
 • Generální gouvernement- poslední část Polska (sídlo Krakov)
 • Polsko mělo spojence Rusko a to Anglii a Francii-Anglie s Francii vyhlašují válku Německu- podivná válka=vedena papírově

 

Území karélie

 • Finsko/SSSR  listopad 1939-březen  1940
 • válka končí dohodou-mírová smlouva 1940
 • Rusko získá větší území
 • Německo/Francie květen 1940
 • Německo obsazuje Benelux, protože Francie měla vybudovanou Maginotovu linii-22.6 1940 Francie kapituluje a připojuje se k Třetí říši a rozděluje se na severní a jižní (severní=okupovaná, jižní=zůstává svobodná)

 

Vichistická republika

 • celá republika, ale je pod nadvládou Německa
 • Německu už zbývá jenom dobýt Velkou Británii-operace mořský lvoun

 

Letecké bitva o Anglii září 1940

 • Německo/Anglie
 • V Anglii ministerský předseda Churchill- předtím tajné jednání s Hitlerem a Churchillem-ať dobrovolně se Anglie vzdá a připojí se k Třetí říší, ale Churchill to odmítl
 • Hitler použil kobercové nálety( letadla letěla těsně u sebe a shazovaly bomby na letiště, sklady s municemi, továrny, skladiště potravin)
 • Zezačátku se to Němcům dařilo, ale VB přišla na to, jak vyhrát nad Němci- RADARY. VB používalo- konec německých náletů- 1. Velká porážka Německa (zničilo se 2000 německých letadel)

 

Ponorková válka

 • Války se zúčastnili i ČSR letci (za Anglii)
 • Anglie je jediný stát, který se ubránil Hitlerovi
 • Švýcarsko, Švédsko- stále neutrální
 • Norsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko- obsazeno Německem

 

Živelné projevy Čechů proti Němcům

 • Karel Hynek Mácha pohřben v Litoměřicích- to bylo území Německa
  • Češi přijeli pro jeho ostatky a pohřbili ho na Vyšehradě
 • oslava 28.10 1939 – 21. Výročí vzniku ČSR
  • Jan Opletal– student medicíny, který na následky postřelení zemřel, jeho pohřeb se stal obrovskou demonstrací  16. 11 1939
 • z  16. na 17 11. 1939 přepadli vysokoškolské koleje Němci
 • 17.11 1939
  •  poprava 9 studentů
  • 1200 studentů odvlečeno do koncentračních táborů
  • zavřeny všechny vysoké školy až do konce války
  • mezinárodní den studentů
 • vznikaly organizované odboje:
  • Domácí: komunistické, ostatní (obě tajně)
  • Zahraniční: východní(Gottwald) , západní(Beneš)

 

Vstup Itálie do války

 • úspěchy pouze v Africe
 • nepříliš početná armáda

 

2. Etapa

 • Německo/SSSR (Německo napadá bez vyhlášení)
 • blesková válka
 • 22.6 1941 v 3:15plán Barabadossa– porušen pakt o neútočení z 23.8 1939
 • Stalin nepřipraven- ignoroval i varování ze zahraničí

 

3 směry úderu: Leningrad, Moskva, Kyjev

 • počáteční úspěchy němců (obsadili Ukrajinu, Bělorusko, Pobaltí, Moldavsko)
 • Od října 1941– výrazná pomoc  SSSR od USA a Anglie ( půjčení 11 miliard dolarů)

 

Útok Leningrad 13.7 1941

 • V září město obklíčeno ze všech stran
 • 900 dní blokády- zima, hlad- Leningrad zásobován letecky (v létě) a před ladožské jezero (v zimě)
 • Po 900 dnech Leningrad osvobozen

 

Útok na Moskvu konec září 1941

 • V prosinci 1941 byli 20 km od Moskvy, ale nedobyli jí- protiútok (generál Žukov) SSSR– 7.1. 1942 ústup Němců- další porážka němců
 • Útok kyjev (přes Ukrajinu)
 • boje o Charkov, němci se dostávají do Stalingradu, ale zde se zastavili
 • listopad 1942- leden 1943 bitva o Stalingrad

 

Formování protihitlerovské koalice

 • = spojení sil proti fašismu ( VB+USA+SSSR)
 • srpen 1941 (Atlantická charta)
 • velká trojka- Churchill+ Rosevelt+Stalin

 

Vstup USA do války

 • USA/Japonsko
 • Úsilí Japonska o nadvládu v Pacifiku
 • 7. 12 1941 ráno napadeno 2 vlnami letadel USA Japonskem
 • Blesková válka (bez vyhlášení)
 • Napadena vojenská základna ISA v Tichém oceáně přístav Pearl Harbor – zničena většina americké flotily a letadel
 • 7. 12 1941 USA vyhlašuje válku Japonsku
 • 1 fáze: nadvláda Japonců ve vzduchu a na moři
 • Od května 1942 první neúspěch Japonska

 

Porážky Japonska:

 • 7.-8.5. 1942 letecká a námořní bitva v Královém moři
 • 3.-7.6 1942 letecké bitva u souostroví Midway
 • od této bitvy se Japonci do konce války pouze brání
 • Japonsko- císařský stát- kamikadze- sebevražedné nálety

 

Afrika

 • VB/ Německo+Itálie
 • Lybie, Somálsko, Egypt, Tunis
 • podzim 1941 útok Itálie na Egypt (Egypt se ubránil)
 • květen 1942 pokus německo-italských sil o Suezský průplav- náročné boje v poušti
 • 23.10 bitva u El-Alamejnu
 • protiútok Britů- tanky, letectvo

 

3. etapa

 • přelom ve válce
 • Bitva u Stalingradu- září 1942- únor 1943 Německo/SSSR
 • největší a nejkrvavější bitva ve 2. Světové válce
 • generál Paulus ( Německo)
 • Německo podcenilo pravou ruskou zimu (letní uniformy, málo jídla)
 • 68 dní, němci vytlačeni-Paulus a vojáci zajati- vyměněni za ruské zajatce
 • 250 000 Němců se odmítlo vzdát i po nabídce vzdát se, ale i přesto porážka Němců (2. Velká porážka) – Stalingrad byl zničený a zdevastovaný

 

Bitva u Kurska červenec-srpen 1943

 • Německo/SSSR
 • Největší tanková bitva 2. světové války (3000 tanků)
 • poslední velký útok Němců
 • boje u Kurského oblouku, červenec 1943 Německo zahnáno k řece Dněpr – kapitulace Německa

 

Vylodění na Sicílii červenec  1943

 • cíl: vylodění spojenců na Sicílii a donutit jí ke kapitulaci
 • Musoliny zajmut – měl být souzen- Hitler zasáhl – poslal vojska, aby vyhnaly z Itálie spojence a osvobodili Mussoliniho – spojenecká armáda vyhnány německými vojsky

 

Afrika- porážka

 • Musolini se zde snažil upevnit pozice
 • Květen 1943 porážka Německo – italských vojsk po prudkých bojích v Tunisku

 

Diplomatická jednání 12.11-1.12 1943

 • setkání velké trojky
 • rozhodli se , že spojenci otevřou druhou frontu na západě-souhlasili za podmínek, že Stalin se musí zavázat, že vyvolá válečný stav mezi SSSR a Japonskem

 

4. etapa

 • 6.6. 1944 DEN „D“ vylodění spojenců v Normandii (VB+USA+CAN)
 • operace Overlord, přes kanál Lamanche
 • Němci bránili pobřeží (mladí vojáci neměli munici)
 • tanková bitva u Avrancher, dobýt Caen-největší hřbitov ve Francii
 • osvobozena celá Normandie, spojenci porazili Němce

 

Červenec 1944 vylodění spojenců na Sicílii (CAN)

 • obsazování severní Sicílie
 • osvobozována Itálie- německá armáda začíná být vytlačována ze 2. Státu (Francie, Itálie)
 • 16.12 1944- operace v Ardenách (hitler)
 • spojenci/Německo
 • území dnešní Belgie
 • chtěl vytlačit spojence z území, zpočátku se to dařilo, ale potom neúspěch
 • poslední pokus Hitlera navrátit válku ve svůj prospěch

 

Neúspěšné – porážka Německa

 • Jugoslávie a Řecko- konec r. 1944 – osbozené státy vlastními silami
 • osvobozené Bulharsko a Maďarsko
 • Od srpna 1944 boje na Slovensku

 

Diplomatické jednání únor  1945

 • město Jalta na Krymu (Ukrajina)
 • schůzka velké trojky. Schází s naposledy
 • stanovená Demarkační číra
 • spojuje Jih a Sever Evropy
 • hranice, kam každá část vojska může jít
 • hranici stanovil Stalin (Berlín chtěl na svoji stranu)

 

5. etapa

 • konečná porážka fašismu
 • kobercové nálety USA a VB na Německá města
 • 14.2. 1945 bomby svrženy místo na Drážďany na Prahu
 • Hitler tušil, že bude jeho konec
 • 30.4. 1945 Hitler spáchal sebevraždu
  • 2. Hodiny před sebevraždou se vzal s Evou Braunovou
 • 2.5. 1945 dobyt Berlín SSSR
 • v té době vládl: Donitz, chtěl uzavřít separátní mír – Rudá armáda odmítla
 • spojenci nemohli pomoc kvůli Demakrační čáře
 • Berlín dobyt Rudou armádou (SSSR)
 • 7.5 1945- 1. Část kapitulace německa v Remeši
 • 8.5 1945- 2. Část kapitulace Německa v Berlíně

UKONČENÍ VÁLKY V EVROPĚ

 

Pacifik:

 • Srpen 1945 USA / Japonsko
 • svrženy atomové bomby USA na japonská města
 • 6.8 na Hirošimu „litlle boy“
 • 8.8. na Nagasaki- poté SSSR začíná uvažovat, že vyhlásí válku Japonsku
 • Stalin vyhlašuje válku Japonsku, ale zbytečně
 • 2.9. 1945 Japonsko kapituluje

KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!