2. světová válka

 

   Otázka: 2. světová válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Anonym

 

 

 

 

příčiny:             – boj o nové hospodářské a politické rozdělení světa

– snaha Německa ovládnout svět

záminka:          – 31. 8. 1939 údajné přepadení německého vysílače v Gliwici (Polsko)

– Němci přepadli neměcký vysílač, byli přitom převlečeni do Polských uniforem –> obvinily Polsko z napadení vysílače

strany:               A) osa Berlín-Řím-Tokio

– Německo, Itálie, Japonsko + Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovensko, Finsko, Chorvatsko, Mandžusko

 

B) Protihitlerovská koalice

– Velká Británie (Churchill), SSSR (Stalin), USA (Roosevelt)

– „Svobodná Francie“ (de Gaulle), Čsr, Polsko, Norsko, Čína, Kanada, Austrálie

taktika:             – Němci nechtěli 2 fronty, chtěli bleskovou válku (Blitzkrieg) – obsadit co nejrychleji

technika:          – velký rozvoj

– pušky –> samopaly; nově granáty, kulomety, plamenomety, pancéřovky

– tanky – lehké, těžké i střední

– rakety, později i rakety dlouhého doletu –  V-2 (Německo), Kaťuša (SSSR)

– dělostřelectvo, minomety

– válka i na moři – ponorky, torpéda, …

 

dělení:

1) 1. 9. 1939                       21. 6. 1941 (vyhlášení války SSSR)

2) 22. 6. 1941                     konec ledna 1943 (1. těžká porážka Německa)

3) konec ledna 1943       červen 1944 (vylodění v Normandii)

4) léto 1944                        8. 5. 1945 (konec války v Evropě)

5) 9. 5. 1945                       2. 9. 1945 (definitivní kapitulace Japonska)

 

1. etapa války

1. 9. 1939 – 21. 6. 1941

1. 9. 1939 při rozednění útok Němců na Polsko – do 14 dní většina Polska obsazena

17. 9. vpád SSSR do Polska, postoupilo na domluvenou liní

– 40 tisíc důstojníků popraveno u Katyně

27.9 padla Varšava –> 4. dělení Polska (rozdělení mezi Polsko, Rusko, zbytek –>Generální gouvernement okupovaný němci)

3. 9. Francie a Velká Británie vyhlásily Německu tzv. podivnou válku/válku v sedě – malá ofenziva v Sársku, jinak pasivita

 

Politika SSSR

– 2. tajná dohoda; Němci nechali Rusům volno v Litvě

– chtěli zabezpečit Leningrad –> listopad 1939 SSSR požádalo Finsko o území v oblasti finského zálivu, ti to odmítli –> válka, tzv. zimní válka (listopad 1939- březen 1940) –> SSSR vyhrálo, vzalo si Finský záliv, Karélii

listopad 1939 SSSR donutilo Litvu, Estonsko, Lotyšsko, aby na svém území přijali sovětské vojenské základny

jaro 1940 SSSR tyto 3 státy obsadilo a připojilo je k sobě

červen 1940 Stalin zabral Rumunům Besarábii, Bukovinu – dnešní Moldávie

 

Německo

9. duben 1940 Německo zaútočilo na Dánsko, Norsko

– Dánové obsazeni za 1 den

– v Norsku těžké boje, Norům pomohli Britové, nicméně i tak byli po 2 měsících poraženi díky zradě generála Quislinga

květen 1940 útok Německa na Nizozemí, Belgii, Lucembursko

po rychlém obsazení útok na Francii společně s Itálií

14. červen padla Paříž, kapitulace Francie

– 2/3 Francie připojeny k Německu

– zbytek (jih) pod vládou Německa, tzv. Vichystická Francie – předsedou vlády maršál Petain

– Charles de Gaulle odmítl kapitoval, dále vedl odboj z Afriky

léto 1940letecká bitva o Anglii

– hlavní fáze srpen-říjen, nicméně VB to ustála za pomocí jejich letectva (RAF)

jaro 1941          – tažení na Balkán – Řecko, Jugoslávie  – obsadili je

– v Řecku silný partyzánský odboj

– z Jugoslávie vzniklo fašistické Chorvatsko, v čele Ante Pavelič – „ustašovci“, vyvražďování jiných etnik (židi, srbové,…)

– v Srbsku partyzánský odboj     – komunisté v čele s Josipem Broz Tito

– „Četníci“ – rozporuplné

 

USA

– Roosevelt (prezident) chtěl válku, ale zbytek politiků s tím nesouhlasil

—> politika izolacionismu – snaha nezapojovat se do konfliktů ostatních států

 

Afrika

– začal boj v severní Africe

– Itálie zaútočila na Egypt, ale Britové se ubránily

–> Italové pořádali o pomoc Němce –> ti sem poslali Afrikakorps – v čele maršál Erwin Rommel („pouštní liška“)

 

Dálný východ

– boj v číně

2. etapa

22. 6. 1941 – leden 1943

 

východ

22. 6. 1941 útok Německa na SSSR – operace Barbarossa

– 3 směry útoku: na Leningrad; na Moskvu;  na Kyjev, Kavkaz, Stalingrad

– rychlý postup Němců – Rusové měli špatnou armádu, mizerné velitel, žádnou obranu a špatnou organizaci

–> Stalin se zhroutil, byl donucen vytvořit státní výbor obrany

–> Velká vlastenecká válka        – rozkaz k partyzánství

– vojensky zaměřená ekonomika

– přesunutí továren na Sibiř

– ženy a děti v továrnách

– spojenectví SSSR a VB

září 1941           – obležení Leningradu Němci (až do roku 1944)

– Němci už skoro v Moskvě

– maršál Žukov naplánoval protiofenzívu, která zatlačila Němce zpět o 100km

bitva o Sevastopol (po ¾ roce dobyto)

– Němci dobyli Kavkaz,…

– bitvy na řece Volha – např. bitva o Stalingrad

bitva o Stalingrad          – srpen 1942       v čele Němců generál Paulus, pronikly do města

listopad 1942  Žukov naplánoval ofenzívu – 2 armády, vzniká tzv. stalingradský kotel (obklíčení Němců)

2. únor 1943    kapitulace Němců  – v rus. zajetí 90k vojáku, 24 generálu, i maršál Paulus

 

Tichomoří

1941 Dohoda o neútočení mezi Japonskem a Ruskem

7. 12. 1941 Japonsko zaútočilo na USA – Pearl Harbor

8. 12. 1941 USA (i VB) vyhlásilo válku Japonsku

– zezačátku měli navrch Japonci – ovládli francouzskou Indočínu, Barmu, Singapur, Malajsii, Indonésii, Filipíny

– Japonci prosazovali politiku Asie Asiatum  -lživé heslo,Japonci slibovali osvobození asijských národů od evropského kolonialismu-ve skutečnosti chtěli získat nové území jako zdroje surovin

červen 1942 1. větší výhra USA u Midway

 

Severní afrika

– Italové + Afrikakorps  X Britové (generál Montgomery)

– těžké boje

– bitvy: u města Tobruk, al-Alamajn

– nakonec výhra Britů

1943 vylodění USA v Alžírsku

 

3. etapa války

leden 1943 – červen 1944

– Němci začali prosazovat politiku totální války (vše určeno pro válku), spálené země (za sebou nechávali zkázu)

léto 1943 naplánovaná bitva u Kurska                – největší tanková bitva 2. světové války

– největší u vesnice Prochorovka

– Němci prohráli

listopad/prosinec 1943 konference velké trojky v Teheránu

– USA (Roosevelt), VB (Churchill), SSSR (Stalin)

– válka proti Německu do úplného vítězství

– pomoc USA v Evropě—> vznik 2. fronty

– Stalin slíbil pomoc USA proti Japonsku

– Rudá armáda osvobodila své území do léta 1944

 

Afrika

1943 VB a USA ovládli celou severní Afriku

 

Evropa

léto 1943 VB a USA se vylodili na Sicílii a na jih Itálie

–> státní převrat, uvěznění Mussoliniho, novým předsedou vlády maršál Badoglio (spolupracoval se spojenci)

– Mussolini vysvobozen Němci

– Němci dobyli sever Itálie, vytvořili Republica de Salo, do jejího čela dosazen Mussolini

6. 6. 1944 vylodění USA v Normandii (velitel Eisenhower), odsud útok proti Německu

červenec 1944 neúspěšný atentát na Hitlera

léto 1944 osvobozena Paříž, Belgie, Holandsko

11. 9. 1944 stáli na původních hranicích Německa

 

4. etapa

léto 1944 – 8. květen 19445

– Němci spoléhali na rakety V1, V2 + pracovali na atomové bombě

 

východní fronta

– Rudá armáda zaútočila na Finsko (to bylo poraženo), poté na Norsko

– vpád do Polska, srpen 1944 povstání židů ve Varšavě – potlačeno Němci

– Balkán: Rumunsko, Bulharsko státní převrat –> na straně RA

 

západní fronta

– poslední protiofenzíva Němců v Ardenách

– spojenci na západě požádali RA o pomoc

–> leden 1945 útok RA od Baltu až po Karpaty

– únor 1945 Krymská/Jaltská konference

– VB (Churchill), USA (Roosevelt), SSSR (Stalin)

– ukončení války – žádný ústup

– poválečné rozdělení Evropy, světa – spor o Polsko, Balkán, Německo

– vznik mezinárodní organizace pro mír

jaro 1945 – Britové překročily řeku Rýn

duben 1945     – RA učinilo tzv. Berlínskou operaci – útok na Berlín a jeho dobytí

– spojenci dobyli Severní Itálii, Mussolini zajat, zastřelen

30. 4. 1945        – Hitler spáchal sebevraždu

– nástupcem admirál Dönitz

2. 5. 1945 dobyt Berlín

7. 5. 1945 podepsána kapitulace Německa v Remeši

8. 5. 1945 – opět podepsána kapitulace Německa, ale nyní i s Rusy v Berlíně

 

5. etapa

8. 5. 1945 – 2. 9. 1945

– Japonci měli pouze Japonsko + Mandžusko, ale stále nechtěli kapitulovat

– užívali tzv. „kamikadze“ taktiku – sebevražedné nálety

6. 8. 1945 shození atomové bomby na město Hirošima – až 80k mrtvých

8. 8. 1945 RA vpadlo do Mandžuska

9. 8. 1945 shození atomové bomby na město Nagasaki – kolem 100k mrtvých

14. 8. 1945 císař Hirohito vyhlásil kapitulaci, ale politici a generálové ji odmítli

2. 9. 1945 definitivní kapitulace Japonska na palubě bitevní lodi Missouri

17. 7. – 2. 8. 1945 konference v německé Postupimi (nedaleko Berlína)

– SSSR (Stalin), VB (Churchill, Attlee), USA (Truman)

– hlavním předmětem potrestání Německa:

– Německo zůstane okupované; 4 pásma – sovětské, britské, francouzské, americké (to samé               Berlín)

– nejvyšším orgánem bude Spojenecká kontrolní rada

politika 4D:      1) denacifikace                                – potrestání válečných zločinců, vymýcení nacismu

2) demilitarizace              – zrušení německé armády, sebrání voj. výzbroje

3) dekartelizace                               – zrušení německých monopolů

4) decentralizace             – soustředění mocí ve více oblastech Německa

5) demokratizace

– reparace – Německo musí platit reparace za válku

– zabrány území, Německo vráceno na hranice z 1. 1. 1938 + ztratily Východní Prusko (ve           prospěch Ruska, Polska)

– Němci z ČSR, Polska, … odsunuti do Rakouska a Německa

 

Výsledky války

– do války bylo vtaženo 80% obyvatel světa

– zahynulo více než 50 milionu lidí

– 55 mil lidí mělo trvalé následky

– umírali vojáci i civilisté

– Rusové udávají 28mil mrtvých; Poláci 6mil; Jugoslávie 1,7mil; Francie a Řecko po 600k; USA 400k; Velká Británie 375k; ČSR 360k

– Němci  6,5mil mrtvých, Japonci 2,5mil; Itálie 1mil mrtvých

– ztráty na majetku 4 biliony dolarů

– obrovský rozvoj vědy a techniky

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!