Volební systém v ČR

společenské vědy

 

Otázka: Volby a volební systémy

Předmět: Společenské vědy, Právo

Přidal(a): Terezie Kofroňová

Volební systém v ČR

= akt, při kterém volí oprávnění voliči své zástupce do určitých funkcí či orgánů

 • Svobodné volby jsou znakem demokracie, v nedemokratických státech upevňují moc
 • Svobodné volby garantují základní demokratické principy – demokratickou kontrolu, všeobecnou účast, politickou rovnost a vládu většiny
 • Volby v ČR= prezidentské, parlamentní (poslanecká sněmovna a senát), komunální a do Evropského parlamentu

 

Volební právo

= právo občanů zúčastnit se voleb do státních a samosprávných orgánů a funkcí

 

Volební právo má dvojí povahu:

 • AKTIVNÍ – právo smět volit někoho
  • občan ČR nabývá tohoto práva dovršením 18.let
 • PASIVNÍ – právo kandidovat a být volen
  • Věk, kterým občan nabývá tohoto práva se liší podle typu voleb

 

Znaky volebního práva  

 • Všeobecné
  • = volit a kandidovat mohou všichni občané
  • jedinými právními omezeními mohou být věk, způsobilost k právním úkonům nebo občanství/trvalý pobyt
 • Tajné
  • = každý má právo volit, jak chce a nikomu to nemusí sdílet
 • Rovné
  • = všichni občané mají stejný počet hlasů a všechny hlasy jsou si rovni
 • Přímé
  • = občané volí přímo zástupce (ne sbor, který by volil zástupce za ně)
 • Pluralitní
  • =na výběr je z více variant, nikdo občany nenutí hlasovat určitým způsobem
  • Existuje více možností volby= pluralita politické strany
  • Podmínka demokratických voleb

 

Podle toho, jak jsou získaným hlasům přidělovány mandáty (pravomoc daného zástupce/funkcionáře, kterou mu svěřili voliči), rozlišujeme volební systémy na:

 • Většinový
  • mandát připadne tomu, kdo dostane nejvíce hlasů
  • občané hlasují pro konkrétní kandidáty
  • volební obvody bývají malé, většinou jednomandátové – kandidáti soupeří o jediný mandát
  • v ČR to jsou volby prezidentské či volby do senátu mandátů
  • počet obvodů odpovídá počtu mandátů (senát – 81 mandátů – 81 obvodů)

+ Lehčí výběr vlády, stabilita vlády, vhodné při volbě konkrétního člověka

– Menší demokratičnost-vítěz bere vše

  • Relativní
   • hned po prvním kole získává mandát kandidát, který obdržel nejvíce hlasů
   • jednokolový (VB a USA – již od 20 % hlasů)
  • Absolutní
   • Pro vítězství je nutný zisk aspoň 50 % hlasů
   • Dvojkolový (pokud v prvním kole nikdo nezíská >50 % hlasů, tak nastupují do druhého kola kandidáti s nejvyšším počtem hlasů
   • Např. Prezidentské volby v ČR
 • Poměrný
  • procento odevzdaných hlasů= procento členů (nejpřesněji odráží názor veřejnosti)
  • Vede k systému více stran
  • V ČR volby do poslanecké sněmovny, v zemích EU jsou to volby do Evropského parlamentu
  • U nás existuje tzv. UZAVÍRACÍ KLAUZULE
  •  = minimální podíl hlasů, který musí politická strana získat ve volbách, aby se dostala do parlamentu či jiného orgánu, je stanovený zákonem
  • strany s méně než 5% hlasy nezískávají zastoupení a jejich hlasy jsou tzv. skrutiniu (sčítání) přerozdělovány větším stranám
  • koalice stran musí mít více jak 7,5 % hlasů
  • + větší šance získat mandát pro menší strany, větší demokratičnost
  • – roztříštěnost – více politických stran= více názorů, diskriminace stran s méně než 5% hlasy (v dnešní době stížnosti)
  • Aby se využilo výhod obou systémů, tak dochází k jejich kombinaci

 

V ČR jsou volby do Senátu většinové a volby do Poslanecké sněmovny poměrné

Existují také tzv. preferenční hlasy – možnost na kandidátní listině pol. strany upřednostnit konkrétní kandidáty – zakroužkováním daného kandidáta

 

VOLBY V ČR

Pro volby v ČR existují určitá pravidla:

 • způsobilost k právním úkonům
 • věkovou hranici aktivního volebního práva je 18 let
 • volby jsou všeobecné, přímé volné a tajné
 • hlasování je osobní, není možné zastoupení
 • volby vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním

 

Prezidentské volby

 • většinovým volebním systémem, absolutním (kandidát musí získat přes 50 % hlasů)
 • Podmínky pro kandidaturu na prezidenta: občan starší 40 let, svéprávný, občan ČR
 • Vládní kandidát= musí jeho mandát podpořit min. 20 poslanců nebo 10 senátorů
 • Občanský kandidát= musí jeho mandát podporovat petice s 50 000 podpisy voličů
 • Volba jen jednoho zástupce – prezidenta
 • Funkční období je 5 let, může být zvolen jen dvakrát za sebou (10 let)
 • Od roku 2012 volí občané prezidenta přímou volbou (2013- Miloš Zeman), mezi lety 1993-2012 byl volen nepřímo Parlamentem
 • První přímé volby prezidenta republiky vyhrál v roce 2013 Miloš Zeman, v roce 2018 obhájil svůj mandát na dalších 5 let
 • Druhé přímé volby prezidenta republiky vyhrál v roce 2023 Petr Pavel

 

Komunální volby

= volby zástupců do menších správních celků území samosprávy (zastupitelstva obcí, měst, krajů)

 • Právo být volen je od 18 let
 • Volí se poměrným volebním systémem na dobu 4 let
 • Počet zastupitelů závisí na velikosti obce
 • Volič má tři možnosti hlasování:
  1. Z různých listin zaškrtá konkrétní kandidáty
  2. Vybere jednu stranu a volí všechny její kandidáty
  3. Zaškrtne několik kandidátů z různých stran a pak také jednu stranu
 • Poslední komunální volby se konaly v 23.a 24. září 2022
 • V Duchcově byla volební účast 35 %, vyhrála strana ANO.

 

Volby do poslanecké sněmovny v ČR

 • Poměrným volebním systémem se volí 200 poslanců na 4 roky – pasivní volební právo od 21 let
 • Politické strany musí nejpozději do 66 dní před volbami odevzdat kandidátní listinu politických stran
 • Volí se ve 14 krajích
 • Voliči jsou zapsáni v seznamech v místě trvalého bydliště, tam jsou i doručeny volební lístky
 • Na volebních lístcích je uveden název kraje, vylosované číslo, název a kandidátní listina jedné politické strany
 • Volby jsou tajné, volič musí za plentou vložit právě jeden volební lístek do úřední obálky, kterou mu vydá volební komise a následně ji hodit do zapečetěné urny
 • Hlasovací lístky přijímá a sčítá volební komise
 • Pokud chce občan volit mimo své trvalé bydliště, tak může požádat o volební průkaz

 

Volby do senátu parlamentu ČR

 • Většinovým volebním systémem (absolutním) na dobu 6 let, pasivní volební právo je od 40 let
 • Občan smí volit jen v místě svého trvalého bydliště
 • Volí se v 81 jednomandátových obvodech, každé dva roky volí 1/3 z nich (40:41 hlasů)
 • Každé dva roky se obmění 1/3 senátorů v senátu (27 senátorů)
 • Kandidáti buď přihlašují politické subjekty, nebo podávají přihlášky sami
 • Nezávislý kandidát musí přiložit petici, která podporuje jeho kandidaturu, s nejméně 1000 podpisy voličů

 

Výsledky posledních PARLAMENTNÍCH VOLEB

//níže doplnit aktuální výsledky //

 • Poslanecká sněmovna
  • Proběhly 8. a 9. října 2021
  • Volební účast byla 66%
  • Ve volbách kandidovalo celkem 22 subjektů- 19 politických stran a 3 volební koalice
 • Senát
  • První kolo proběhlo 23. a 24. září 2022, druhé kolo o týden později 30.září a 1.října 2022
  • V prvním kole byla volební účast 43 % a ve druhém 20 %
  • V Ústeckém kraji vyhrál v prvním kole PhDr. Ing. Petr Nedvědický, který kandidoval za stranu ANO
  • V druhém kole vyhrál Mgr. Martin Krsek, který je nestranný
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!