Adaptace a rekonstrukce budov – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Adaptace a rekonstrukce budov

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

ADAPTACE A REKONSTRUKCE BUDOV

 

ZÁKLADNÍ POJMY

 • údržba: permanentní činnost k udržení plné funkčnosti objektu,
 • opravy: odstraňují poruchy, funkční vzhledové a bezpečnostní nedostatky,
 • rekonstrukce: je to uvedení objektu nebo části do původního stavu a snažíme se maximálně dodržet původní vzhled a konstrukční řešení,
 • adaptace: stavební úpravy, kterými měníme původní účel objektu nebo jeho části,
 • modernizace: úpravy, kdy ze zastaralého objektu vytvoříme stavbu splňující současné požadavky na funkci, vybavení, vzhled, a další,
 • přístavba: plošné rozšíření objektu,
 • nástavba: zvýšení objektu o jedno nebo více pater,
 • vestavba: úprava vnitřních prostor pro jiné než stávající účely,
 • demolice: odstranění nepotřebných nebo překážkových objektů nebo jejich částí,
 • asanace: přestavba území, kdy dochází k odstranění nevhodných objektů a renovaci objektů zchátralých,

 

PORUCHY STAVEB

 • trhliny v omítkách,
 • staticky závažné a havarijní trhliny,
 • trhliny v cihelných zdech,
 • rozdílné založení objektů,
 • trhliny v příčkách,
 • trhliny v atikách plochých střech,
 • trhliny v ŽB a betonových konstrukcí,
 • nadměrná vlhkost, koroze a biologická degradace,
 • poruchy vlivem nadmořské vlhkosti,
 • koroze stavebních materiálů,
 • napadení biologickými škůdci,

 

ODSTRANĚNÍ PŘÍČIN

 • základy:
  • pokud je špatně založená, je oprava spojena vždy se značnými náklady,
 • prohlubování mělkých základů,
 • zvyšování únosnosti základů:
  • z důvodu nástavby objektu nebo zvýšení užitného zatížení, lze provést,
   • zvýšení únosnosti základové půdy (injektážemi),
   • zesílení vlastního základu jeho rozšíření,
   • podchycení základu mikro pilotami.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!