Afrika – regionální geografie

 

Otázka: Regionální geografie Afriky

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Schmalzová

 

Historie

 • Dějiny Afriky jsou stejně staré jako dějiny lidstva – kolébka lidstva
 • Kolonizace Afriky – od starověku, ale nejvýznamnější 19. a 20. století (Hlavní kolonizátoři – VB, Francie, Portugalsko)
 • Obchod s otroky – konec 15. století
 • Významná historie starověkého Egypta – jedna z nejstarších starověkých civilizací
 • Po 2.sv válce proběhla dekolonizace
 • Po bojích za nezávislost došlo ke kolonizace, vrcholila v roce 1960, znám také jako rok Afriky

 

Státy

 • A) Státy severní Afriky
  • Alžírsko – největší Africký stát
  • Egypt
  • Libye
  • Maroko
  • Súdán
  • Tunisko
  • Jižní Súdán – nejmladší nezávislý stát (2012)
  • Západní Sahara (částečně uznávaný stát)
 • B) Státy západní Afriky
  • Senegal
  • Nigérie
  • Libérie
  • Ghana
  • Mauritánie
  • Mali
  • Pobřeží slonoviny
 • C) Státy střední Afriky
  • Kamerun
  • Čad
  • Gabon
  • Kongo
  • Středoafrická republika
  • Angola
  • Demokratická republika Kongo
 • D) Státy východní Afriky
  • Etiopie
  • Somálsko
  • Keňa
  • Tanzánie
  • Madagaskar
 • E) Ostrovní státy
  • Kapverdské ostrovy
  • Komorské ostrovy
  • Mauritius
  • Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

Členitost

 • Horizontální členitost:
  • nepříliš členitý obrys
  • oproti dalším kontinentům malý počet ostrovů
  • největší je Madagaskar, dále Kanárské ostrovy, Kapverdské o., Svatý Tomáš, Mauricius, Zanzibar…
  • i nízký počet poloostrovů – největší je Somálský poloostrov
 • Vertikální členitost:
  • pohoří Atlas (S), Východoafrická a Etiopská vysočina (V), nejvyšší hora Afriky – Kilimandžáro (V), Dračí hory (J)
  • Saharsko-súdánská tabule (pouště) – (S)
  • Čadská pánev, Konžská pánev – ve středozápadě

 

Podnebí

 • Ovlivněno zejména polohou kontinentu, členitostí reliéfu, nadmořskou výškou a oceánskými proudy
 • Povrch kontinentu tvoří ze 60 % pouště a suché oblasti.
 • Nejteplejší světadíl
 • Většina leží v tropickém podnebném pásu, který se dělí na:
  • A) Pás rovníkový – vysoké teploty a velké úhrny srážek
  • B) Pás tropický střídavě vlhký – střídání období dešťů
  • C) Pás tropický suchý
 • Oblast severní Afriky nedaleko Středozemního moře – subtropický pás
 • Oblasti Sahary, Namibijské pouště se nacházejí v aridním podnebí (úhrn srážek nižší než roční hodnota výparu)
 • Nejdeštivější místo – Debundža – Kamerun (10 500 mm/rok)
 • Nejsušší oblast – Asuán – Egypt – (0,5 mm/rok)

 

Vodstvo

 • Úmoří dvou oceánů – Indický a Atlantský
 • 1/3 Afriky bezodtoké oblasti
 • Významné řeky – Nil (nejdelší řeka Afriky), Kongo, Niger, Zambezi
 • Jezera – většina tektonického původu – např. Viktoriino jezero (Ukerewe), Malawi, Tanganika
 • Vodopády – například Viktoriiny vodopády (na řece Zambezi)
 • Časté oblasti, které jsou mimo období dešťů vysušené – takzvané vádí

 

Obyvatelstvo

 • Celkově 1,4 miliardy obyv., v průměru nejmladší populace ze všech kontinentů
 • Rozmístěno nerovnoměrně – okolo řek (delta Nilu) a pobřeží husté zalidnění, v pouštích a horách zalidněné slabě až vůbec
 • Oblasti s nejvyšším populačním přírůstkem obyvatelstva, vysoká kojenecká úmrtnost, vysoká porodnost, vysoká fertilita (někde i 7 dětí na matku) populační exploze
  • Na africkém kontinentu jsou zastoupeny všechny vývojové fáze demografické revoluce
  • populační růst je však tlumen občanskými válkami a mezinárodními konflikty, nedostatku potravin, epidemiemi (HIV)
 • Tradiční je život na vesnicích, v poslední době urbanizace – stěhují se za prací, ale často skončí v chudinských čtvrtích – tzv. slumy
 • Pestré rasové složení
  • na severu europoidní (Arabové, + v bývalých koloniích – JAR)
  • na jih od Sahary negroidní (např. Pygmejové)
  • mongoloidní na Madagaskaru
 • Jazyky
  • kvůli vlivu kolonializmu jsou úřední jazyky často angličtina, francouzština, portugalština + afrikánština – vyvinula se z nizozemštiny, mluví jim potomci osadníků na J kontinentu
  • na severu arabština
  • původní africké jazyky: svahilština, jorubština…
 • Náboženství
  • Islám na severu (sunnitský a šíitský)
  • Křesťanství v bývalých koloniích
  • Animistické (víra v duchy předků, zvířat…) v domorodých kmenech

 

Ekonomika

 • převažují země tzv. rozvojové
 • nejvyspělejším zemí z pohledu ekonomiky řadíme JAR (Jihoafrická republika), Egypt, Tunisko či Maroko, Nigérie
 • největší podíl na HDP nejčastěji zemědělství + těžba surovin, i cestovní ruch
 • Zemědělství
  • Nejvíce se vyskytuje samozásobitelské zemědělství a v oblastech vykácených lesů plantážnické zemědělství
  • zaměstnává téměř 70 % ekonomicky aktivního obyvatelstva
  • Orné půdy je nedostatek
  • pěstování olejnin, kakaa, bavlník, koření, tropických plodin … – podle podnebných pásů
 • Bohatá na zdroje nerostných surovin
  • ropa a zemní plyn – okolí Středozemního moře a Guinejského zálivu; fosfáty – Maroko; zlato, stříbro, platina, diamanty, uran – Republika jižní Afrika; železná ruda – Mauritánie
  • těžba surovin však často probíhá za nelidských podmínek, využívá se i práce dětská. Zisk jde mnohdy do rukou zahraničních firem – typicky těžba kobaltu v Kongu
 • Průmysl
  • Průmyslová centra jsou soustředěna především při pobřeží nebo v hlavních a velkých městech
  • Nejdůležitějším odvětvím je těžební průmysl, dále textilní průmysl a potravinářský průmysl
 • Cestovní ruch
  • rozvinul nejvíce v oblasti Středomoří – Egypt, v regionu východní „jezerní“ Afriky a Jihoafrické republice
  • pobřeží Tunisu, Egypta, Maroka; deštné pralesy; safari; bohatá historie (Egypt, Mali), Viktoriny vodopády
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!