Akciová společnost – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Akciová společnost

   Předmět: Společenské vědy, Ekonomie

   Přidal(a): xyz

 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

 • Společnost, jejíž ZK je rozvržen na určitý počet akcií.
 • Zakládá se zakladatelská listina nebo smlouva.
 • Povinný dodatek a.s.-stanovy a splacení vkladu.
 • ZK je minimálně 200 000 Kč nebo 80 000 EUR.
 • Akcionář neručí za závazky společnosti.

 

Orgány společnosti

DUALISTICKÝ SYSTÉM:

 • Valná hromada,
 • Představenstvo,
 • Dozorčí rada,

MODISTICKÝ SYSTÉM:

 • Valná hromada,
 • Statutární orgán,
 • Správní rada,

Systém lze změnit změnou stanov.

Práva a povinnosti akcionářů

Majetková p., nemajetková p.:

 • Vkladová povinnost,
 • Právo na dividendu-podíl na zisku,
 • Hlasové právo,
 • Právo na vysvětlení,
 • Práva kvantifikováním akcionářů,
 • Právo dovolávat se neplatnosti usnesení VH,
 • Právo podávat návrhy,

 

AKCIE

 • Cenný papír = fyzicky vydaný – listinná a zaknihovaná – zapsaný ne majetkovém účtu u centrálního depozitáře, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) -akcionář vložil určitý kapitál-majetkový podíl do a.s. a tím jsou spojena práva a povinnosti akcionářů a podíl na zisku dividenda, podíl na likvidačním zůstatku.

Druhy akcií:

 • Kmenové-s nimi jsou spojena práva jako např. Právo na dividendu, hlasovat na HV,
 • Prioritní – přednostní právo na dividendu – u akcionářů, kteří mají větší počet akcií,
 • Zaměstnanecké akcie pro ZC za zvýhodněných podmínek,
 • Kusové akcie nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na ZK společnosti,

Forma akcie:

 1. Na jméno – akcie na řad,
 2. Na majitele – akcie na doručitele,

Rozdíl spočívá v jejich převoditelnosti:

 • Pokud společnost vydala A na jméno pak vede seznam akcionářů.
 • A pouze A uvedený v S má práva spojené s A.

Převod na jméno:

 • Rubopisem a,
 • Předáním a,
 • Oznámením změny společnosti – pak je právo účinný,

Akcie na majitele:

 • Je převoditelná neomezeně, a to pouze PŘEDÁNÍM. Jsou pouze zaknihované (vedená, uložená v bankách).
 1. Jmenovitá (nominální hodnota) – peněžitá hodnota přiřazená v době emise (vydání) = odpovídá podílu. ZK/počtem kusů vydaných akcií.
 • ZK 10 000 000 Kč:10 000 kusů=1000 Kč.
 1. Tržní hodnota akcie – pokud je veřejně obchodovatelná=na burze CP.

Co má vliv na hodnotu akcie?

 • Hodnota akcie je dána jejím hospodařením.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy