Alpské země, severní Evropa

zeměpis

 

Otázka: Alpské země, severní Evropa

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Andrea Svobodová

 

Alpské země

 • Švýcarsko, Rakousko, (Lichtenštejnsko)

 

Švýcarsko

 • hlavní město – Bern
 • republika
 • federace: dělí se na 26 kantonů
 • není členem EU ani NATO
 • neutrální stát, nezapojoval se do světových válek

 

Přírodní poměry:

 • Pohoří: Alpy, Švýcarský Jura
 • Nížiny: ve středu
 • Nejvýznamnější hory: (Mont Blanc), Matterhorn, Monte Rosa, Eiger, Jungfrau
 • jezera: Ženevské, Bodamské, Curyšské, Neuchatelské
 • řeky: Rýn, Rhona, Aare
 • hodně prudké a vodnaté – vodní elektrárny

 

Podnebí:

 • mírné kontinentální
 • závislost na nadmořské výšce

 

Obyvatelstvo:

 • 7 mil. obyvatel
 • Jazyky – němčina, francouzština, italština, rétorománština
 • velká náboženská tolerance, nejvíce katolíci a protestanti

 

Hospodářství:

 • téměř žádné nerostné suroviny
 • zemědělství: vinice, alpské louky – chov skotu na mléko

 

Průmysl:

 • obory, které potřebují minimum surovin, vysoká kvalifikace pracovníků
 • hodinářství, (Casio Schveeze)
 • energetika
 • hutnictví Al
 • optické přístroje
 • chemický – léky
 • potravinářství – čokoláda: Nestlé, sýry
 • elektronika, lyže, kosmetika
 • převaha služeb
 • banky

 

Města:

 • Bern – zvonice s orlojem, Bundeshouse (parlament)
 • Ženeva – sídlo Červeného kříže, OSN
 • Cermat – zelené město
 • Svatý Mořic – pořadatelské město ZOH, zimní sporty
 • Lausanne – sídlo OH výboru
 • Curych – největší; hospodářské, bankovnické, průmyslové a kulturní centrum
 • Basilej (přístav)

 

Rakousko

 • hlavní město – Vídeň
 • republika: federace: 9 spolkových zemí
 • Tyrolsko, Korutany, Salcbursko, Horní Rakousy, Dolní Rakousy, Štýrsko, Burgenland, Vorarlbersko, Vídeň
 • člen EU
 • neutrální stát – není v NATO

 

Přírodní poměry

 • pohoří: Alpy, Vysoké a Nízké Taury, Tyrolské Alpy
 • nejvyšší vrchol: Grossglockner
 • hora + ledovec: Dachstein
 • nížiny: Vídeňská pánev, Panonská pánev
 • řeky: vodnaté – Dunaj, Inn, Morava
 • jezera: Trauninské, Neziderské, Bodamské, Atterské

 

Obyvatelstvo:

 • stát má 8 milionů obyvatel
 • vysoká urbanizace: 55% lidí žije ve městech
 • jazyk: němčina

 

Hospodářství:

 • nerostné suroviny – sůl, magnezit, železná ruda, ropa, zemní plyn – ale jen v malém množství
 • průmysl: strojírenství, dřevařství, sklářství, keramika, hutnictví, papírenství, textilní
 • zemědělství: víno, obilí, cukrovka, slunečnice, skot na mléko, prasata

 

Města:

 • Vídeň
  • sídlo císařů: Schönbrunn
  • budova opery, Svatoštěpánský dóm, Prather
 • Linz (na Dunaji)
 • Salzburg – rodiště Mozarta, oblast Solné komory
 • Innsbruck – pořadatelské město ZOH, zimní sporty
 • Graz = Štýrský Hradec
 • Innsbruck, Kitzbühell, Villach – Alpy – zimní sporty

 

Lichtenštejnsko

 • hlavní město – Vaduz
 • monarchie: knížectví
 • mezi Švýcarskem a Rakouskem
 • unie se Švýcarskem
 • orientace na služby, sídlo mnoha firem (nízké daně)
 • cestovní ruch
 • pouze 5 000 obyvatel

 

Severní Evropa

 • Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Island
 • státy Skandinávského a Jutského poloostrova + Island
 • bohaté prosperující státy
 • podlouhlý tvar

 

Přírodní poměry:

 • geologicky nejstarší část Evropy
 • rozmanité podmínky
 • Skandinávské pohoří
 • řada ledovců
 • jezera

 

Podnebí:

 • mírné: oteplováno Golfským proudem
 • subpolární – S okraj polární

 

Vegetace:

 • většinou neúrodné půdy
 • pastviny, lesy

 

Obyvatelstvo:

 • předci: Vikingové – mořeplavci
 • jednonárodnostní státy
 • za polárním kruhem: Laponci
 • soustředěno v jižnějších oblastech
 • vysoká životní úroveň, střední délka života
 • pozitivní vztah k přírodě
 • nízká hustota zalidnění

 

Dánsko

 • město: Kodaň
 • 2/3 na Jutském poloostrově
 • 1/3 na ostrovech – Sjaeland, Bornholm, Fyn
 • nížiny, přímořské podnebí
 • království
 • člen EU, ale neplatí eurem
 • 5,5 mil. obyvatel

 

Hospodářství:

 • Nerostné suroviny: ropa a zemní plyn ze Severního moře

 

Průmysl:

 • výroba lodí, zemědělské stroje
 • chemický průmysl, potravinářský průmysl
 • výroba hraček – Lego
 • energetika – větrné elektrárny

 

Zemědělství:

 • 60% orné půdy, velice intenzivní zemědělství
 • chov skotu na mléko, drůbež, prasata
 • obilniny, pícniny
 • 2/3 produkce se vyváží
 • Rybolov
 • Námořní doprava

 

Města:

 • Kodaň – hlavní město; 1,5 milionu obyvatel
 • Odense – rodiště Andersena

 

Švédsko

 • hlavní město – Stockholm
 • konstituční monarchie
 • člen EU, ale ne NATO

 

Přírodní poměry:

 • jezera – Vänern, Vättern, Mälaren
 • mnoho lesů – 2/3 území
 • jih – rozlehlé nížiny

 

Podnebí:       

 • jih – dostatek srážek
 • střed a sever – málo srážek, srážkový stín

 

Obyvatelstvo:

 • 9 milionů obyvatel

 

Hospodářství:

 • Nerostné suroviny: železná ruda (Kiruna, Göllivare) – velmi kvalitní

 

Zemědělství:

 • podmínky na jihu
 • produkty mírného pásu
 • živočišná výroba – skot, ovce, sobi, drůbež
 • rostlinná výroba – brambory, oves, žito, ječmen
 • rybolov

 

Průmysl:

 • potravinářský, hutnictví, strojírenství (Volvo, Saab, Elektrolux), dřevozpracující (Ikea), farmaceutický
 • energetika
 • ½ vodní elektrárny
 • ½ jaderné elektrárny

 

Města:

 • Stockholm – hl. město
 • Malmö, Göteborg – přístavy, průmysl
 • Uppsala – universita

 

Norsko

 • hlavní město – Oslo
 • konstituční monarchie
 • není členem EU
 • je členem NATO
 • závislá území Jan Mayen, Špicberky, Lofoty, Vesterály, Medvědí ostrovy

 

Přírodní poměry:

 • pobřeží tvořeno fjordy: Sognefjord- nejdelší fjord, moře vybíhá nejvíce do území
 • hornatý stát – pohoří: Skandinávské pohoří
 • vodnaté řeky
 • 3% území tvoří zemědělská půda

 

Obyvatelstvo:

 • 4,3 milionu obyvatel
 • na severu žijí Laponci

 

Hospodářství:

 • Nerostné suroviny: ropa, zemní plyn, černé uhlí, barevné kovy, železná ruda

 

Zemědělství:

 • zelenina, obilniny, brambory, život, oves, norek
 • rybářská velmoc

 

Průmysl:

 • těžba ropy ze Severního moře
 • vodní elektrárny – všechny energie
 • dřevařský průmysl – hudební nástroje
 • strojírenství, chemický, potravinářský
 • těžební průmysl – barevné kovy + jejich hutnictví
 • námořní doprava

 

Města:

 • Oslo – hl. město
 • Narvik (přístav na S, vývoz Fe)
 • Stavanger, Tronheim, Bergen – přístavy
 • Lillehammer – dějiště OH, středisko zimních sportů

 

Finsko

 • hlavní město – Helsinky
 • republika
 • země lesů a tisíce jezer
 • člen EU, ale NATO ne
 • jazyk: finština – ugrofinský

 

Přírodní poměry:     

 • jezera: Saimaa, Inari
 • hodně lesů

 

Podnebí:       

 • kontinentální

 

Obyvatelstvo:

 • 5 mil obyvatel

 

Hospodářství:           

 • málo nerostného bohatství

 

Průmysl:

 • elektronika (Nokia)
 • dřevařský
 • papírenský
 • potravinářský
 • sklářský
 • ocelářský

 

Zemědělství:

 • špatné podmínky, ale soběstačné
 • skot, ovce
 • obilí

 

Města:

 • Turku, Tampere – průmyslová města
 • Lahti – lyžařské sporty
 • Helsinki – hlavní město

 

Island

 • hlavní město – Reykjavík
 • ostrovní stát: země ohně a ledu
 • součást Středoatlantského hřbetu
 • místo styku litosférických desek
 • republika
 • není člen EU
 • člen NATO

 

Přírodní poměry:     

 • ledovec: Vatnajökull
 • sopka: Hekla
 • gejzíry
 • nejčistší životní prostředí

 

Podnebí:       

 • ovlivněné Golfským proudem

 

Obyvatelstvo:

 • 300 000 obyvatel.
 • vysoká životní úroveň

 

Hospodářství:

 • nemá nerostné bohatství
 • využití geotermální energie

 

Zemědělství:

 • rybolov, chov ovcí
 • Málo úrodná půda

 

Průmysl:

 • Potravinářský – zpracování ryb

 

Města:

 • Rejkjavík – hl. město
 • Kejlavík
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!