Anna Karenina – rozbor díla

rozbor díla

 

   Kniha: Anna Karenina (Lev Nikolajevič Tolstoj)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): Jojo

 

Lev Nikolajevič Tolstoj

 • spisovatel, pedagog, filozof, reformátor, vizionář​
 • spoluzakladatel psychologického románu​
 • metoda introspekce (sebepozorování) – uvádí čtenáře do vnitřního světa hrdinů, projevuje se jeho životní filozofie​
 • inspiroval se u Rousseaua, Dickense, Stendhala, Flauberta​
 • Jasná Poljana​
 • rodiče brzy zemřeli, propadl hazardu – dluhy​
 • studium – filozofie a práva – nedokončil – vlastní učební plán, introspekce = sebepozorování – vedl si deník​
 • vstoupil do armády – sevastopolské tažení​
 • cestoval po Evropě – uvědomuje si zaostalost Ruska​
 • návrat do rodného kraje, pomoc občanům, založení školy, individuální přístup k dětem (vydával reformní pedagogický časopis)​
 • roku 1862 se oženil – v manželství velké neshody, byl nevěrný, ženu psychicky týral (nutil ji číst jeho deníky), složitý duchovní vývoj​
 • odmítal carismus, soudobé pravoslaví, ale  i liberalismus evropského západu a průmyslový pokrok, západní společnost považoval za nelidskou a krutou, dopisoval si s Masarykem​
 • snažil se zařadit  mezi mužiky (jak prací, tak oblékáním)​
 • obhajoval patriarchát, žena se má pouze starat o rodinu, po svatbě se vzdát všech zájmů a přizpůsobit se manželovi (v díle Anna Karenina najděte představitelky této role)​
 • postavy pacifistů s autobiografickými rysy – Pierre Bezuchov (Vojna a mír), Konstantin Levin (Anna Karenina) ​
 • svými názory si proti sobě poštval rodinu, byl nucen opustit svou obec, cestoval vlakem po Bulharsku, onemocněl, zemřel v jedné opuštěné stanici​.

 

Další díla:

  • Autobiografická trilogie: Dětství, Chlapectví, Jinošství
  • Povídky: Sevastopolské povídky
  • Kreutzerova sonáta
  • Romány: Vojna a mír (čtyři díly) /
  • Anna Karenina (dva díly)
  • Vzkříšení /1899/​

 

Literárně historický kontext

Realismus (realis- věčný, skutečný)

 • Je umělecký směr, který střídá romantismus – zastoupil ho v 2. pol. 19. století.
 • Založený na kritickém poznávání skutečností, které vychází z úsilí opravdivé zobrazení lidské osobnosti. Přesné a všestranné studium společenského života, nitra člověka, zobrazení každodenního života.
 • Realisté chtěli přesně zobrazit skutečnost, zbavit jí příkras a iluzí tzn. že místo individuální odlišnosti si u člověka všímají toho, co je typické.
 • Hlavní žánry – román, povídka, drama

 

Kritický realismus

 • je kvalitativně vyšší stupeň realismu.
 • Objevuje se později, tj. od 80. let 19. století.
 • Znakem je, že autoři se snaží o mnohem otevřenější, nesmiřitelnější pohled na společnost při zvětšování sociálních rozdílů, v jejichž důsledku vzniká napětí. Pokus o řešení soc. konfliktů.
 • Pozitivismus – filosofický proud dokazující, že jen to je skutečné, co lze dokázat smysly a zkušeností.
 • Naturalismus – (z lat. natura, příroda) je umělecký směr, který se snaží zachytit nezkreslenou realitu (alespoň takovou, jaká je v očích naturalistů).

 

Další autoři tohoto období:

  • Émile Zola
  • Guy de Maupassant
  • Gustave Falubert
  • Fjodor Michajlovič Dostojevskij
  • Alois Jirásek
  • Alois a Vilém Mrštíkovi
  • Gabriela Preissová

 

Rozbor díla: Anna Karenina

Literární žánr:

 • román (psychologický a společenský)​

 

Literární druh: 

 • epika​

 

Téma:

 • společenskokritické dílo, prolínají se zde 3 témata, vášnivá láska Anny a Vronského (povznášející i zničující), vynikající psychologie postav, otázky morálky (opustit rodinu, jít za láskou)​

 

Motivy:

 • láska, žárlivost, nevěra, zklamání, svědomí, společenské konvence, kariéra, rodina, mateřská láska, život ve městě a na venkově, zábava, společenské vrstvy (šlechta, chudí), svědomí, smrt na nádraží, sebevražda​

 

Časoprostor:

 • Petrohrad, Moskva, Levinovo        venkovské sídlo, Itálie, 2. polovina 19. století​

 

 

Kompozice vnější:

 • 8 částí, kapitoly​

 

Kompozice vnitřní: 

 • chronologická, retrospektivní (v úvahách a myšlenkách postav)​

 

2 hlavní dějové linie

 • osud Anny, příběh Kitty a Levina, probíhají paralelně (vedle sebe) a zároveň se prolínají, často jsou v kontrastu (štěstí jednoho je neštěstím druhého)​
 • k ni se přidává vedlejší třetí linie  – vztah manželů Oblonských – Darji a Stivy​

 

Vypravěč:

 • autorský​

 

Vyprávěcí forma: 

 • er- forma​

 

Jazyk a styl

 • Hovorový, spisovný, časté fráze ve francouzštině, angličtině či němčině (poznámky pod čarou překlad), vnitřní monology​
 • přímá řeč, nevlastní řeč přímá  a polopřímá (ve 3.os.) ve formě vnitřního monologu, často řečnické otázky​ Jazykové prostředky: ​
 • spisovný jazyk, knižní a archaické výrazy​
 • Obrazná vyjádření:​
 • Tropy-  metafora, přirovnání, personifikace, epiteton​
 • Figury- gradace​

 

Postavy

 • Anna Arkaďjevna Karenina​
  • kvůli postavení svého manžela musela dodržovat společenské konvence, v manželství je nešťastná​
  • vášnivá, touha po opravdovém citu, hledá štěstí, které nalezne u Vronského, nebere ohledy na společnost​
  • později žárlí a stává se až paranoidní​
  • touha po vlastním štěstí soupeří s  láskou k synovi​
  • na začátku velmi energická žena, plná chuti do života, v příběhu tuto energii ztrácí ​
 • Alexandr Alexandrovič Karenin​
  • politik, kariérista​
  • dodržuje daná pravidla společenské ho chování, je schopen udělat cokoli, aby nebyla poskvrněna jeho čest a jméno​
  • velmi nábožensky založený​
  • žárlivý, k Anně chladný, nechce se s ní dát rozvést, nedovolí jí navštěvovat syna, umí ale i odpouštět a být laskavý​
 • Alexandr Vronskij​
  • bohatý, přitažlivý důstojník, záletník​
  • až do Anny se bezhlavě zamiluje a vše jí obětuje ​
  • dostane se do střetu se společenskou morálkou – těžko to nese​
  • přátelský, žárlivý,  později paranoidní​
  • přihlásí se k zodpovědnosti za smrt Anny​
 • Stěpan Arkaďjič Oblonskij​
  • bratr Anny​
  • začátek: lhostejný, veselý, oblíbený​
  • podvádí svou ženu​
  • svých chyb lituje​
  • rodina je na 1. místě​
  • „Stiva„ – jeho přezdívka​
 • Darja Alexandrovna Oblonská​
  • „Dolly„ – přezdívka​
  • žena v domácnosti​
  • děti na 1. místě​
  • odpovídá představám Tolstého o ideální ženě​
 • Konstantin Dmitrič Levin​
  • miluje venkov a přírodu​
  • chodí na lovy a procházky​
  • pomáhá na svém statku – pracovitý, vynalézavý​
  • nesmělý, poctivý, upřímný, touží po dokonalém manželství a po rodině, žárlivý, miluje Kitty​
  • nese autobiografické prvky (Tolstoj mu přisoudil své životní zkušenosti a své názory), hledá smysl bytí​
 • Jekatěrina Alexandrovna Ščerbacká ​
  • „Kitty„ – přezdívka​
  • setra Dolly​
  • oblíbená, milá, chytrá​
  • smysl života nachází v  lásce k Levinovi a v rodině​

 

Děj

Anna:

 • Anna přijíždí ke Stivovi-> Stivapodváděl svoji manželku, chce aby to Anna urovnala. ​
 • Urovná jim vztah a jede domů. Ve vlaku se potkává s Vronským. Zamiluje se. Začne s ním chodit na plesy, do společnosti atd.​
 • Po chvilce vztahu Anna s Vronskýmotěhotní. Karenin zjistí její nevěru.​
 • Prve chce podat rozvod-> nábožensky založen-> změna postavení ve společnosti. Nakonec chce s ní dál žít, ale nechce, aby se s Vronskýmstýkala. ​
 • Stále se stýkají-> porod-> Anna málem zemře. Donutí Karenina odpustit jí.​
 • Odjíždí s Vronskýmdo Itálie.​
 • Vrací se a chce rozvod. V Moskvě čekají na rozhodnutí Karenina.​
 • Mezi Vronským a Annou to vře. Anna se bojí, že ji nemiluje. Chce si nechat Serjožu (syn A+A). Nemá ráda Anny (narozená V+A)​
 • Šílí a zoufalá skáče pod vlak.​

 

 

Děj

Kitty a Levin

 • Kitty se má vdávat. Dvoří se jí Vronskij a Levin. Matka jí poradí Vronského (bohatý), odmítne nabídku od Levina. Levin zdrcen odjíždí. Vronskij se zamiluje do Anny a Kitty citově raní.​
 • Kitty „nemocná“ -> lázně a výlety​
 • Levin vede své hospodářství do té doby, než Dolly (sestra Kitty) přijede na statek kousek od něj. Poví mu, že Kitty přijede na návštěvu. Nepřijde, ale vidí ji v kočáře. Stále ji miluje.​
 • V Moskvě ho Stěpan pozve na oběd. Je tam i Kitty. Vyznají si lásku. Chtějí se vzít. Svatba.​
 • Levinův bratr je nemocný-> umírá. Kitty a Levin se o něj starají.​
 • Chvíli po úmrtí Kitty otěhotní-> syn Míťa​
 • Levin k narozenému cítí odpor, zklamal ho. Později si uvědomí, že ho má rád.​
 • Žijí spolu na venkově a jsou šťastni.​

 

Děj

Vronskij

 • Má si vzít Kitty​
 • Zamiluje se do Anny​
 • Cestují s Annou do Itálie-> dítě atd.​
 • Anna umírá​
 • Vronskij celý zničený odchází do války, aby nemyslel na Annu. Dceru Anny dává Kareninovi a s Levinovým druhým bratrem odjíždí.​
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!