Antická ontologie – Filosofie

 

   Otázka: Antická ontologie

   Předmět: Filosofie (Základy společenských věd)

   Přidal(a): Veronika

 

 

Antická ontologie

 • On = jsoucno, logos = výklad, věda, rozum
 • Centrální filozofická disciplína
 • Co je bytí a jsoucno, hmota, podstata, čas, prostor, konečno, chaos, vývoj

 

Miléťané

 • Přírodní filozofové- snažili se vysvětlit svět z něj samého; hledali pralátku (arché) – podstatu a základ všeho; prazáklad je jen jeden- monisté
 • Thales – voda (Svět byla podle něj plovoucí placka na hladině světového oceánu),
 • Anaximandros – apeiron (něco neurčitého, neomezeného, smysly nepoznatelné) je v neustálém pohybu
 • Anaximenés– pralátkou je neomezený vzduch, z něhož vznikl svět, lidé,…ti vzduch vdechují, to jim dává život, pohyb

 

Pythagorejci

 • Snažili se vysvětlit svět z jeho kvantitativní stránky. Čísla chápali jako zvláštní symbol
 • Pro Pythagora bylo dokonalé a magické číslo 10

 

Herakleitos

 • Podstatou světa je oheň (praenergie) – v jeho rozněcování a uhasínání vznikají, mění se a zanikají všechny věci

 

Eleaté

 • Parmenides z Eleje (?540-?480 př.n.l.)
 • Bytí; principem světa je bytí samo o sobě
 • Nehybné, nevzniklé, souvislé je Jedno

 

Mladší fyzikové – předchůdci atomistů

 • Empedokles (?490-430 př.n.l.)
 • Neměnné základy světa – čtyři živly (voda, země, oheň, vzduch)
 • Princip spojující živly ve věci – Láska
 • Princip ničící věci zpět do neměnných živlů – Svár
 • Anaxagoras (?500-428 př.n.l.)
 • Neměnné základy světa – semena (pasivní) nekonečné množství, lze je stále dělit)
 • Princip spojující a ničící semena – Nús (rozum nebo duch, který hýbá světem)

 

Atomismus – Atomy – jednotky světa, nedělitelné, nezničitelné, prázdný prostor pro pohyb, mají na svém povrchu háčky → atomový shluk → věc

 • Demokritos (?460-370 př.n.l.)
 • Svět je jednota atomů (jsoucna) a prázdna (nejsoucna), v němž se atomy pohybují po předurčených dráhách; spojováním atomů vznikají věci a lidské duše (směs atomů a prázdna); atomy se odlišují tvarem, velikostí a místem, jsou neměnné a současně nezničitelné; jejich pojení je vždy jen dočasné
 • Epikuros ze Samu (341-270 př.n.l.)
 • Navázal na Demokrita, odmítá však předurčenost drah atomů a dává jim svobodnou odchylku náš život není přesně daný

 

Vrcholná antika

Platon (427-347 př.n.l.)

 • Objektivní idealista – základní princip je nezávislý na subjektu
 • Myšlenka o existenci dvou světů (dualismus) – světa idejí (idea – základní pravzor; pravých jsoucen poznatelných pouze racionálně, jimž dává bytí idea dobra) a světa smyslového (který je svérázným způsobem závislý na světě idejí, jež jsou vzorem smyslových věcí, věci jsou nedokonalou nápodobou ideje, a na hmotě; svět těles – partikulárií); svět smyslový je světem, ve kterém žijeme svůj každodenní život, stýkáme se s ním prostřednictvím svých smyslů a omylem ho považujeme za pravé bytí; Podobenství o jeskyni

 

Aristoteles

 • Hylefmorfismus – podstata smyslové věci je v ní samé – především jako jednota látky (možnost něčím být) a formy (duchovního principu, který uskutečňuje v látce možnost něčím být) – působení formy na látku = pohyb; prvotní impuls k pohybu dává první hybatel
 • Bůh – nehybný hybatel; čirá forma bez látky

 

Helenismus

Stoicismus – myšlenka o světě jako nerozdělitelném spojení pasivního (fyzického) principu s aktivním principem (oživující dech), v něm vládne přísná determinovanost skrze logos (rozum vládnoucí světu), popis přírody

 

Epikureismus – svérázné rozvinutí atomismu; atom se pohybuje po svobodné odchylce – člověk se skládá  z těchto svobodných atomů (základ svobody člověka, ale také jeho odpovědnosti; nemusí se držet své pozice)

 

Novoplatonismus – Plotinos – odmítá všechno materiální (tělo), extatické stavy → božská dokonalost; Pyramida bytí – svět jako celý, který je nějak řazený podle důležitosti bytí

 • Nejvíce dokonalé je „Jedno“
 • Vyjadřuje jednoduchost, počátek a zároveň je nepředstavitelné ; prapodstata, jednota, plnost bytí, dynamické; emanuje = přetéká a vznikají další stupně bytí
 • Duch (svět idejí)
 • Podoben Jednomu; obsahem je myšlený svět (idejí)
 • Světová duše
 • Duševní, ale i pozemská
 • Jednotlivé duše
 • Spojují se s hmotným světem pomocí hmotného těla
 • Hmota
 • Nebytí; princip temnoty a zla
 • Emanace – Jedno přetéká
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!