Antický Řím – dějiny umění k maturitě

dějiny

 

   Otázka: Antický Řím

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): edita

 

 

Antický Řím: 10. stol. př. nl.

Italické kmeny = později Latinové založili Řím, římskou říši a její kulturu

 

753 př. nl. – založení Říma

753 – 510 př. nl. – království (sedm králů)

510 – 31 př.nl. – republika, v čele dva konzulové a senát, jen za války svěřil senát všechnu moc diktátorovi, ale nejdéle na půl roku

 

Punské války

Punové = Kartáginci (Kartágo)

Války vyřadily největšího konkurenta říše římské – Kartágo – zničeno 146 př. Nl.

Římané připojili sicílii a část Španělska

 • hospodářské, společenské důsledky, vzpoury a povstání
 • stol. Př. Nl. – krize = občanské války = Gaius Julius Caesar – diktátor – po jeho smrti první císař Octavianus Augustus

principát – způsob vlády – císař je 1. muž ve státě

krvavý Nero, adoptivní císaři Hadrianus, filosof Marcus Aurelius, Traianus – rozmach ř.ř.

395 nl. – nové rozdělení říše římské

 

Východořímská Říše

 • m. Konstantinopolis = Cařihrad = dnes Istanbul
 • Byzantská říše
 • Podlehla Turkům

 

Západořímská Říše

 • m. Řím
 • uřední jazyk – latina
 • ovládli Germáni – Odoakar sesadil r. 476 posledního císaře

 

Architektura

Chrám

obměnou etruského, později řeckého chrámu

vysoký podstavec, sloupy ze všech stran, prvoúhl. podél. Půdorys, Nimes (Francie)

*Panthenon – kruhový půdorys, císař Hadrianus, 1. kopulová stavba, 1. interiérový

chrám (obřady se konaly uvnitř), zasvěcen všem bohům, 2. st. Nl.

 

Termy

-kihovna, tělocvičny, hřiště, stánky, mozaiky, sochy, malby, umělecká tvorba

 • Carracallovy – nejrozsáhlejší
 • Diocletiánovy

 

Amfiteátry

 • gladiátorské hry
 • elipsové arény
 • hlediště se stoupavými řadami sedadel
 • Vespasianův = Koloseum
 • El-Džem – Tunis

 

Cirkus

 • jízdní závody vozatajů
 • Circus Maximus
 • Eliptický půdorys

 

Divadlo

 • amfiteatrální hlediště
 • scaena členěna sloupy a výklenky, zdobena sochami
 • proscaenium – jeviště
 • divadlo v Orange

 

Císařské paláce

 • Neronův Zlatý dům
 • Vily- Hadrianova vila v Tivoli – malířská a sochařská díla

 

Vítězné oblouky

 • oslava válečného vítězství
 • podoba brány s jedním nebo třemi průchody
 • reliéfy s válečnými výjevy
 • Titův oblouk
 • Oblouk Septimia Severa
 • Konstantina Severa – reliéfy ze zbouraných oblouků

 

Vítězné sloupy

 • Traianův
 • Sloup Marca Aurelia
 • Na počest císařů, reliéfy ve spirále znázorňovaly činy císařů

 

Mauzolea

 • Augustovo, Hadrianovo

 

Užitkové stavby

 • Via Appia Antica – silnice lemována náhrobky významných římanů
 • Pont-Du-Gard – akvadukt i most (Francie)
 • Segoria (Španělsko)

 

Římský dům

 • atriový dům – atria, sloupový ochoz
 • činžovní domy – v přízemí obchody, dílny… (Pompeje)

 

Sochařství

 • idealizující tendence
 • portrétní idealismus

 

Socha Augusta z Primaporty

 • císař jako vojevůdce pronáší řeč k vojákům
 • obměňuje Polykleitův kánon

 

Augustův oltář míru

 • reliéfní vlys s obětním průvodem císařovy rodiny a doprovodem
 • alegorie země, vzduchu a vody
 • iluzionismus

 

Podobizna císařů

 • vladařský portrét
 • zbožnění císaře

 

jezdecká socha Marca Aurelia

 • omylem považována za sochu Konstantina Velikého – ptoto nebyl zničen
 • vzor pro renesanční sochaře

 

Malířství

Deskové obrazy – dochovalo se málo

Deskové podobizny z rakví – v egyptském Fajjúmu (tzv. Fajjúmské portréty)

Vývoj římské nástěnné malby do čtyř tzv. pompejských slohů:

 1. Inkrustační
 • malba
 • napodobuje obložení zdí různobarevnými kusy mramoru

 

 1. Iluzionistický
 • vytvářel zdání – iluzi
 • průhledy do sloupových síní (peristylu), do krajiny, architektury, které klamně prodlužovaly interiér
 • Dům mystérií v Pompejích – výjevy zasvěcovacích obřadů na pozadí charakteristické pompejské červeně

 

 1. ornamentální
 • girlandy s úponky, lístky a květy
 • vznikl v Egyptě
 • zdobný – lotos

 

 1. barokní
 • spojuje všechny slohy dohromady
 • umělecké řemeslo
 • Zlatý Neronův dům
 • Dům Vettiů v Pompejích
 • Fajjúmské portréty
 • Venušin dům – zroznení Venuše
 • Dům Císařovny Livie
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!