Antigona – rozbor díla

rozbor díla

 

   Kniha: Antigona (Sofokles)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): Vítková Viktorie

 

Sofokles

 • starořecký dramatik, kněz a politik
 • 497/496 př. n. l. – 406/405 př. n. l.
 • zavedl třetího herce
 • v roce 441/440 př. n. l. vedl spolu s Periklem řecké vojsko jako stratég ve válce proti Samu
 • díky otci měl múzické a gymnastické vychování.

 

Další díla:

  • Král Oidipus
  • Élektra
  • Oidipus na Kolónu
  • Trachiňanky
  • Filoktétés
  • Aiás

 

Literárně historický kontext

Doba klasická 5 – 4. st. př. n. l.

 • Rozkvět dramatu v Athénách = provozovalo se v amfiteátrech
 • Rozvoj dramatu a prózy
 • Dramata mají původ v řeckých hrách na oslavu boha Dionýsa
 • Dva hlavní žánry tragédie a komedie

 

Další spisovatelé:

  • Aischylos – Oresteia
  • Euripidés – Elektra

 

Rozbor díla: Antigona

Téma/motiv:

 • Pomíjivé zákony králů X otázky morálky, láska Antigony a Haimóna, láska Antigony k bratrům, prokletí osudem

 

Kompoziční plán:

 • Děleno na 5 dějství + na začátku prolog a na konci epilog
 • Děj se neustále stupňuje
 • Na konci každého dějství je píseň sboru
  • Expozice – seznámení se situací (dialog Antigony a Isméné)
  • Kolize – Kreón tvrdí, že jeden z nich byl hrdina a druhý vlastizrádce (to se nelíbí Antigoně, která chce své bratry pohřbít oba)
  • Krize – Antigona neuposlechne králův rozkaz a bratra pohřbí -> Kreón jí nechá zazdít do skalní hrobky, kde před činem ve vězení spáchá sebevraždu
  • Peripetie – Haimón se pokusí Antigonu zachránit, přemlouvá otce, ale ten uposlechne až po věštbě Teiresia (což už je pozdě samozřejmě)
  • Katastrofa – V jeskyni Haimón vidí Antigonu oběšenou, proto se probodne  (poté to zjistí jeho matka, která se také probodne, z žalu)

 

Jazyková stránka:

 • Spisovný a archaický jazyk, velmi bohatá slovní zásoba
 • Velice často poetismy
 • Řečnické otázky, věty jednoduché i rozkazovací
 • Nezvyklý slovosled
 • Velká část provázena sborem, ten se dělí na dvě části:
  • Nechali by Antigonu jít a dovolili by bratra pohřbít
  • 2. Poslali by Antigonu na smrt a zákaz by neměnili (král s nimi souhlasí částečně se řídí podle nich)

 

Postavy:

Hlavní

 • Antigona: Dcera Oidipa (krále thébského)
  • je odvážná a milující, stojí si vždy za svým rozhodnutím a nenechává se ničím ovlivnit (i přes zákaz se pokusí pohřbít svého bratra)
  • prohrává fyzicky (ale vítězí psychicky)
  • morálně založená
 • Král Kreón: Švagr/strýc Oidipa
  • velmi krutý a nemilosrdný
  • absolutistický (nedovolí, aby mu někdo radil)
  • Jeho postava se vyvíjí z krále silně přesvědčeného svými zákony na ubožáka litujícího svých činů, který prosí bohy o smrt
  • Není morálně založený (nepohřbí svého synovce Polyneika)
 • Haimón: syn Kreóna a Eurydiké, snoubenec Antigony
  • Racionální a rozumný (dokáže svému otci velmi dobře argumentovat, proč by měl Antigonu propustit, a i přes to, že jí bezmezně miluje, tak zachová chladnou hlavu)
 • Isména: sestra Antigony
  • Poslušná a poddajná (má respekt vůči Kreontovu nařízení, proto se rozhodne Antigoně nepomáhat a varuje jí před krutým trestem)

Vedlejší

 • Eurydiké (matka Haimóna)
 • Eteokles a Polyneikes (bratři Antigony a Ismény)
 • Teiresiás (věštec)

 

Děj:

 • Oidipus (thébský král) si vypíchne oči (zděšen, že zabil svého otce a vzal si svou matku)
 • Bratrovražedný spor o trůn vládnoucího Eteokla a Polyneika
 • -> zabili se navzájem, začíná vláda Kreóna (bratr Iokasty, jejich matky)
 • Kreón nechá pohřbít pouze Eteokla (protože Polyneikes přišel do Théb s nepřátelskou armádou, a tak rozkáže, že ho nikdo nesmí pohřbít)
 • Antigona se rozhodne ho pohřbít sama
 • Následující den se ke Kreónovi dostane zpráva, že se někdo snaží pohřbít Polyneika (ale ještě není hotov)
 • Chytí Antigonu při činu
 • Kreón s ní pošle průvod, aby ji zaživa zazdili do skály
 • Do paláce přijde věštec Teiresiás, varuje krále, že tento čin způsobí potíže
 • Kreón si to rozmyslí a spěchá pohřbít Polyneika (včetně obřadů)
 • Kreón jede do vězení za Antigonou, zjišťuje, že se oběsila
 • Leží u ní Haimón (její snoubenec) a když spatří otce, vrazí si meč do hrudi
 • Posel toto sděluje náčelníkovi, slyší to Eurydiké (Haimónova matka), zabíjí se
 • Kreón vládne nešťastně dokud nezemře.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!