Atmosféra – otázka ze zeměpisu (2)

 

   Otázka: Atmosféra

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Kateřina

 

Atmosféra = plynný obal Země

chemické složení:

 • N – 78%
 • O2 – 21%
 • O3 (ozon), CO2 + ostatní prvky + vzácné plyny (helium) – 1%

 

CO2

 • skleníkový plyn -> podílí se na skleníkový efekt (zachycuje tepelné záření)
 • znovuzahřívání Země odraženým teplem v atmosféře
 • udržuje průměrnou teplotu Země 15stupňů, umožnění života na Zemi
 • globální oteplování – klimatická změna – zvýšení 1stupně za 100 let -> přebytek CO2 – průmyslová aktivita, přírodní změna (dostává se více CO2 do Atmosféry)

Důsledky:

 • dezertifikace – rozšiřování pouští, oblast Sahelu (J od Sahary) -> klimatičtí migranti (z polopouští, kde žijí, se pak stávají pouště a už se tam nedá nic pěstova)
 • zvýšení hladiny moří – zatopení přímořských oblastí – Nizozemí – poldery, Bangladéš, Florida

 

O3 ozon

 • chrání nás před UV zářením (nebezpečné světlo/záření z vesmíru)
 • dochází k ubývání ozonu, který nás chrání a vzniká kyslík
  • nutnost úbytku freonů (spreje, lednice, F, Cl) – zvětšovali ozonovou díru – rozpad O3 na O2, ozonová díra – problém onemocnění kůže (rakovina), očí
   • nejvíce postižené oblasti: Antarktida, Austrálie a jih J Ameriky, Punta Areas

 

Vertikální složení:

1)Troposféra – do 10km nad hladinou moře

 • teplota se snižuje pravidelně do 3000 m.n.m. = teplotní gradient, cca o 0,67stupňů na 100m -> letadla

2)Stratosféra – do 50km

 • teplota postupně stoupá

3) Ozonosféra– ve výšce 20-25km

 • ozonová vrstva – koncentrace většiny O3 v atmosféře

 

Klimaticko- grafičtí činitelé:

 • vliv na podnebí
 • podnebí (klima) = dlouhodobý, stálý stav atmosféry
 • počasí = okamžitý stav atmosféry

 

Činitelé:

a) makročinitelé

 • zásadně ovlivňují charakter podnebí
 • zeměpisná šířka, nadmořská výška
 • vzdálenost od moře
  • oceánský charakter podnebí (oceanita) – menší roční amplitudy v teplotách, typické velké množství srážek, př. Z Evropa nebo Amerika
  • kontinentální charakter podnebí (kontinentalita) – méně srážek, větší roční amplitudy = rozdíl mezi max. letní a min. zimní teplotou, př. V Evropy, vnitrozemí Ameriky
 • všeobecná cirkulace atmosféry

b) mikročinitelé

 • expozice svahů
 • barva povrchu
 • vegetace
 • oceánské proudy
 • člověk (vodní nádrže, urbanizace, průmysl)

 

Podnebí a počasí v ČR:

 • mírný pás (změna 4 počasí)- oblast na rozmezí vlivu oceanity a kontinentality (Z od Plzně)
 • průměrná roční teplota- 0-9 stupňů (7,3), Praha 10,1 (způsobené dopravou), nejteplejší oblasti např. Hodonínsko, nejchladnější Šumava, Krušné hory- pohraničí
 • vliv na teplotu má nadmořská výška (teplota klesá o 0, 65 stupňů na 100 výškových metrů), činnost člověka a proudění vzduchu (polární X tropická)
 • výpočet denní teploty: (T(7) + T(14) + 2T (21))/4

Srážky:

 • průměr za rok 600-650 mm
 • srážky ovlivňuje vzdálenost od moře, závětrná strana – srážkový stín (reliéf), nadmořská výška
 • nejméně srážek: Žatecko, Lounsko ( 400 mm/rok – srážkový stín za Krušnými horami); + jižní Morava
 • nejvíce srážek: hlavně na horách (Krkonoše, Krušné hory, Šumava) – Bílý potok v Jizerských horách ( 1700 mm/rok)

 

Základní charakteristiky atmosféry – teplota, tlak, srážky

 • tlak
 • nejvyšší hodnota je nad hladinou moří
 • tlaková níže -> přináší oblačnost
 • tlaková výše -> přináší jasné počasí, horká léta x mrazivé počasí
  • proudění v atmosféře (vítr) se snaží vyrovnávat tlakové rozdíly (z oblasti z vyššího do nižšího tlaku!)

 

Pravidelné proudění:

 • pravidelná proudění vzduchu v atmosféře (vítr) – snaha vyrovnat tlakové rozdíly -> z oblasti vyššího tlaku (obratníkové oblasti) do oblasti nižšího tlaku
 • západní proudění = odkud kam vane, normální/pravidelné proudění (typické pro ČR!)
 • pasáty – pravidelné proudění z vyššího tlaku k rovníku, ovlivňují tropický pás
 • východní proudění/polární proudění – proudění v polárních oblastech
 • změny počasí v ČR – oblast na rozhraní polárního (oceanita srážky x kontinentalita mráz ze Sibiře) a tropického pásu (babí léto, teplý vzduch z jihu)

 

Nepravidelné proudění:

= převládá pravidelné proudění, ale v důsledku nerovnoměrného rozložení pevnin/oceánů a různého reliéfu

 • přinášejí extrémně velké množství srážek a bouří, vítr, vlhkost
 • tropický pás – tropické cyklony (= hurikány v Americe, Karibské m. X tajfuny v Asii – vítr+voda X willy-willy – Oceánie)
 • mírný pás – blizard (sněhové bouře) – intenzivní sníh/bílá mlha dnem i nocí – nejčastěji v USA (NY), pobřeží VB, fény (přílivy teplého vzduchu ve vysokých nadmořských výškách, kde by normálně mělo být studené proudění) – Alpy

 

Vzdušné hmoty (masy):

 • velké objemy vzduchu,
 • sousední vzdušné hmotyjsou od sebe odděleny přechodnou vrstvou – atmosférická fronta (šířka několik desítek km)à teplé a studené vzduchové hmoty

 

Vzdušné fronty:

 • rozhraní mezi vzdušnými hmotami, vznik v tlakových nížích
 • Arktická fronta – oddělující Arktickou vzduchovou hmotu a Polární vzduchovou hmotu
 • Polární fronta – na rozmezí Polární vzduchovou hmotu a Tropickou vzduchovou hmotu
 • Tropická fronta – mezi Tropickou vzduchovou hmotu a Ekvatoriální vzduchovou hmotu
 • teplá fronta  studený vzduch ustupuje a teplý vzduch se nasouvá po jeho klínu, s výstupem teplého vzduchu dochází k tvorbě rozsáhlé vrstevnaté oblačnosti v řádech stovek km a vzniku charakteristických oblaků
 • studená fronta  postupuje rychleji, teplý vzduch prudce vytlačovaným teplým vzduchem
 • vniknutí tropické hmoty do polární -> cyklona – Vzduch v cykloně se na severní polokouli pohybuje proti směru hodinových ručiček, v místě se vytvoří teplý vzduch a nižší tlak
 • vniknutí polární hmoty do tropické -> anticyklona – v místě se vytvoří studený vzduch a vyšší tlak, vlivem Coriolisovy síly se stačí vítr ve směru hodinových ručiček
  • spirály

 

Podnebné pásy:

 • vliv zeměpisné šířky (zonální charakter)

a) tropický pás

 • mezi obratníky (obratník/rovník)
 • tropický vlhký (rovník) – hodně srážek, srážky až 3000mm/rok, tropický deštný prales
 • střídavě vlhký- středně srážek
 • tropický suchý – málo srážek, srážky 200mm/rok

b) subtropický pás

 • monzunové subtropy- vysoké teploty, střídání období dešťů a sucha
 • nejdeštivější místa světa

c) mírný pás

 • střídání 4 ročních období (způsobené otáčením Země podle nakloněné osy a dopadáním slunečních paprsků pod různých úhlem)
 • vliv kontinentality + oceanity

d) polární pás

 • nízké teploty, málo srážek
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!