Automatizace obráběcího stroje, rozdíl mezi KS a CNC

 

Téma: Automatizace obráběcího stroje, rozdíl mezi KS a CNC

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Automatizace obráběcího stroje a rozdíl mezi KS a CNC strojem

Ve strojírenství má kusová nebo sériová výroba spíše charakter kusové výroby, a proto bylo nutné ji zautomatizovat. Pokud obrábíme obrobek jiného tvaru, je nutné seřídit stroj. To může zabrat několik minut, ale i hodin. Proto se z hlediska efektivnosti klade důraz na rychlost seřizování. Automatické řízení obráběcího stroje je činnost, při které si stroj samočinně mění své nastavení potřebné pro výrobu jednoho výrobku. Jednotlivé pohyby a funkce v časové posloupnosti se nazývají pracovní cykly a jsou předepsány tzv. řídícím programem.

 

Rozdělení automatizace výroby:

 • pružná – víceúčelové stroje
 • nepružná – jednoúčelové stroje

 

Stroje pro automatizaci obrábění:

 • programově řízené obráběcí stroje, obráběcí centra, stavebnicové stroje = výrobní linky

 

Program, kterým jsou automatické stroje řízeny, obsahuje informace o – tvaru obrobku, to jest o dráze nástroje vůči obrobku během obrábění – technologii obrábění, to jest o řezných podmínkách – pomocných funkcích, například o upínání a vyjímání obrobků, výměně nástrojů, chlazení, odvodu třísek a další. Automatizaci výrobních strojů je možno podle způsobu, jakým jsou informace do strojů vkládány rozdělit na tvrdou a pružnou.

 

Tvrdá automatizace je pro velkosériovou a hromadnou výrobu. Čas na seřízení je dlouhý, přechod na novou výrobu obtížný, výrobní stroje – jednoúčelové stroje, automatické výrobní linky, program zařízení: kopírovací systém řízení narážkami.

 

Pružná automatizace je pro malosériovou a kusovou výrobu, čas na seřízení krátký, přechod na novou výrobu snadný, výrobní stroje – CNC /NC, program zařízení: číslicově řízený systém, stavění souřadnic.

 • a) v konstrukci
 • b) v ovládání – konvenční ruční ovládání člověkem – přes páky, CNC řízeno počítačem
 • c) pohony – konvenční, veškeré pohyby jsou provedeny rozvody od hlavního elektromotoru, CNC – každá osa má svůj samostatný pohon pomocí servopohonu.

 

Servopohon

 • Regulační pohon, sestávající se z motoru, výkonných měničů, řídících a regulačních obvodů.
 • Motor je zapojen v uzavřené regulační smyčce se zpětnou vazbou – polohovou případně rychlostní.
 • Servopohon se skládá ze dvou systémů:
  • Výkonný = motor + měniče, informační – řídící elektronika a regulační obvody.

 

Výhoda CNC oproti KS:

Růst řezných výkonů, zvyšování bez obslužnosti, stavebnicovost, rozšiřování pružnosti a univerzálnosti, růst posuvových a manipulačních rychlostí, větší efektivita, CNC dokáží na jednom stroji udělat celý sled operací a kombinovat způsoby obrábění

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy