Babička – rozbor díla

rozbor díla

 

   Kniha: Babička (Božena Němcová)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): Mr. Kryštof

 

Božena Němcová

 • *4.2.1820, Vídeň
 • †1.1862, Praha
 • Spisovatelka, prozaička považována za zakladatelku novodobé české prózy
 • Dětství strávila v Ratibořicích U české Skalice
 • Původní jméno: Barbora Panklová
 • Provdala se s Josefem Němcem
 • Měla čtyři děti (Karel, Hynek, Jaroslav, Theodora)
 • Trpěla nouzí… špatný vztah s manželem, smrt syna Hynka, zemřela vyčerpaná.

 

Další díla:

  • Divá Bára
  • V zámku a podzámčí
  • Chyše pod horami

 

Literárně historický kontext

Realismus v české literatuře

 • 2. pol. 19. stol ve všech evropských literaturách
 • z latiny – realis
 • realismus je odvozen od francouzského malíře Gustava Courberta -> 1853 otevřel v Paříži výstavu Le realisme (= skutečnost, skutečný, reálný)
 • prvky realismu:
  • 1. v antice -> Homér – popis přírody
  • 2. renesance -> Shakespeare – typy postav
  • 3. kritický realismus -> Balzac (80. a 90. léta)
 • Borovský přinesl žánr – satirické dílo (epigramy – krátká báseň zakončená pointou, ironicky)

 

Další spisovatelé:

  • Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv. Vladimíra, Obrazy z Rus
  • Josef Jungmann – Slovní česko-německý, O jazyku českém
  • František Palacký – Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě
  • František Ladislav Čelakovský – Ohlas písní českých, Ohlas písní Ruských

 

Rozbor díla: Babička

 • Doba děje: 19. století
 • Místo děje: Staré bělidlo a okolní vesnice v Ratibořském údolí
 • Čas děje: 1 rok

 

Hlavní myšlenka díla:

 • Poukaz na prostý a mírumilovný život na venkově, patriotismus, dodržování zvyků (národní obrození) a na roli ženy

 

Tematický plán:

 • Námět: originální
  • Život na venkově na konci 18. století a vlastní vzpomínky B.N. na její dětství
 • Inspirace: Magdaléna Novotná (babička B. N.)
 • Autorské pojetí postav a dějů: ICH-forma (babiččiné vyprávění), ER-forma
 • Celkové téma: ukázat harmonický život prostých lidí, vzor dokonalosti člověka
 • Hlavní téma: postava babičky jako moudré a zkušené ženy
 • Vedlejší téma: průběh jednoho roku na venkově
 • Motiv: stárnutí, vnoučata, láska k bližním, příroda, zámek, moudrost
 • Zápletka: bez výrazné zápletky

 

Kompoziční plán:

 • Počet kapitol: 18 kapitol (očíslované římskými číslicemi)
 • Postup: chronologický s retrospektivitami
  • Nejednotný děj
  • Dvě dějová pásma, prolog, epilog, epizoda (Viktorčin příběh)
 1. Prolog: Vzpomínka na babičku a její oslovení
 2. Příjezd babičky, popis jejího dne, krajiny a lidí (I.-VIII.)
 3. Staré Bělidlo v proměnách ročních období, zvyky venkovanů (od IX.)
 4. Poslední dny babiččiného života
 5. Prostředky kompoziční výstavby: kontrast (stáří × mládí, bohatí × chudí)

 

Jazykový plán:

 • Spisovnost
 • hovorový jazyk, odborné výrazy, archaismy, historismy, knižní slova, lidová úsloví, přechodníky
  • Nespisovnost
   • Obecná čeština, vulgarismy
  • Smyslovost
   • Zvuková stránka jazyka:
   • Lexikální stránka jazyka: zdrobněliny, archaismy, historismy
  • Tropy
   • Metafora, eufemismus, přirovnání, epiteton
  • Figury
   • Inverze, litotes, eufemismus
  • Syntaktická stránka – větný typ
   • Dlouhá souvětí, oznamovací, tázací i zvolací věty

 

Postavy:

 • Babička (Novotná)
  • Hlavní postava díla
  • Částečně zidealizovaná, ale stále reálná
  • Vlastenecká
  • Moudrá, milá, laskavá, ochotná každému pomoci, poradit, konzervativní, nepřizpůsobivá, pracovitá, zkušená, žoviální, asertivní, mírumilovná, láskyplná, šlechetná, prostá, zásadová, vyrovnaná, přejícná, klidná, vlídná a starostlivá žena
 • Barunka
  • Nejstarší z vnoučat
  • Vidí v babičce vzor
  • Milá, poslušná, citlivá, veselá a krásná slečna
 • Vilém, Jan, Adélka
  • Mladší sourozenci Barunky
  • Vilém a Jan jsou malí nezbedové, neposlušní a zvědaví
  • Adélka je stydlivá, nejmladší
 • Paní kněžna
  • Milá, hodná, spolehlivá, dobrosrdečná přejícná
  • Žije na zámku společně se svou schovankou, Hortensií
  • Babičku má ráda, váží si ji a chová se k ní jako sobě rovné
 • Komtesa Hortensie
  • Schovanka kněžny
  • Krásně maluje, tvůrčí, jemná, pokorná a milá
  • Bude se vdávat za italského malíře
 • Viktorka
  • Dívka s tragickým životem, který kniha popisuje
  • Zabije blesk
  • provdala se, ale voják, který ji pronásledoval ještě jako svobodnou, jí nedal pokoj, utekla a zbláznila se, své dítě hodila do vody
  • Dříve normální, pyšná a velmi krásná, po nešťastné lásce se ale zbláznila

Další postavy

 • Manželé Proškovi (Terezka a Jan) – pracují na zámku, rodiče Barunky, Viléma, Jana a Adélky
 • Kristla – dcera hospodářského, zamilovaná do Míly
 • Jakub Míla – vesnický hoch zamilovaný do Kristly
 • Ital – sluha na zámku, působil problémy, když zjistil, že Kristla je zamilovaná do Míly
 • Kudrnovic – chudá rodina nezaměstnaného flašinetáře s mnoha dětmi
 • Pan Beyer – tamější myslivec sloužící kněžně na zámku

 

 

Děj

Babička dostala dopis od své dcery Terezky s prosbou, aby se k nim přestěhovala. Babička tedy přemůže stesk po přátelích a jejím bydle. Brzy se s každým spřátelí a nenásilně začne dětem a okolí předávat své zkušenosti, zvyky, moudrosti a morální hodnoty.

Během svého pobytu se seznamuje s obyvateli, jejich příběhy a trápeními. Brzy se seznámí na jedné procházce s dětmi také s kněžnou. Ta jí pozve k sobě do zámku. Kněžna si babičku velmi oblíbí a babička toho později několikrát využije. Pomůže několika lidem z jejich neštěstí např. pomůže chudým Kudrnovic a sežene panu Kudrnovi u kněžny zaměstnání. V zámku se babička seznámí i s Hortenzií. Babička žije dál se svou rodinou prostým, poklidným a pravidelným životem, který narušují jen občasné návštěvy známých a výjimečné události tehdejšího křesťanského života (poutě, svátky, …). Po dobu jejího pobytu si získává svou prostou moudrostí mnoho přátel. Dovídá se mimo jiné i o příběhu nešťastné Viktorky: Byla kdysi velmi krásná, bohatá a velmi žádaná, ale byla pyšná a nikoho nechtěla. Pak ale za ní začal chodit „Černý voják“ (voják z nedalekého dočasného ležení). Viktorka z toho byla zoufalá, nechávala si pomoct od Kovářky, ale nakonec, když nic nezabíralo, se rozhodla vdát za jednoho známého. Jednoho dne, když již byla svatba dojednána, šla na pole a tam se poranila. Pomohl jí „Černý voják,“ Viktorka se do něj zamilovala. Když pak vojáci odtáhli, utekla za svou láskou. Vrátila se po čase sama a těhotná. Žila v lese, kde i porodila. Tehdy se zbláznila a dítě hodila do splavu.

Láska mezi Kristlou a Mílou silní, poté, co se Míla pomstil Italovi za dlouhodobé obtěžování Kritsly, se Míla kvůli Italovi dostal do vojny. I Proškovi prožívaly trable, jejich otec se s kněžnou už do roka asi nevrátí, protože Hortenzie totiž onemocněla. Po dlouhém čekání se Hortenzie uzdravila a Terezce se vrátil i její manžel společně s kněžnou a Hortenzií

Babička se rozhodla požádat kněžnu o pomoc pro Mílu a Kristlu. Předtím než tak učinila zjistila, že Hortenzie je zamilovaná do svého učitele umění z Itálie a je nešťastná, protože se jí po něm stýská. Babička se tedy u kněžny přimluvila nejen za Mílu s Kristlou, ale poradila jí i, co s Hortenzií.

Nakonec vše díky babičce dobře dopadlo. Míla byl osvobozen z vojny a s Kristlou se vzali, Hortenzie odjela za svou láskou a Kudrnovic rodina již nebyla chudá. Po nějakém čase bylo ukončeno i trápení Viktorky, protože do ní uhodil blesk.

Jak tak čas plynul, děti dospívaly a babička nadále stárla až přišel její čas, avšak lidé v údolí na ni budou vděčně dál vzpomínat.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!