Beton a jeho historie – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Beton a jeho historie – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

BETON

Umělý kámen = Vyroben ze 3 základních složek:

 • Kamenivo (drobné 0-4, hrubé),
 • Pojivo (cement),
 • Voda.

Možnost přidávaných přísad

 • Upravují vlastnosti čerstvého nebo hotového betonu po 28 dnech,
 • Vynikající pevnost v tlaku, ale výrazně nižší pevnost v tahu (10-20 x nižší pevnost),
 • Pevný, ale křehký materiál,
 • Porušuje se tzv. křehkým lomem.

Vývoj betonu

 • Používali již staří Římané a částečně i některé kultury před nimi,
 • Stále s vápenným pojivem se začal „beton“ používat jako dnes,
 • Římská stavba – pantheon (stavěno dnešním způsobem),
 • beton s cementovým pojivem.
  1. Vznik 1824 – Porthland – Anglie
  2. V Čechách 1860 v Bohosudově, 1870 v Podolí – Radotín

Největší rozmach využití betonu

 • 1889 Monier – obyčejný zahradník, vynálezce železobetonu.

 

Rozdělení betonu

 • Prostý beton – pouze pro tlačené konstrukce,
 • Slabě vyztužený beton – výztuž s menším množstvím, než je minimum,
 • Železobeton – lze použít i na ohýbané konstrukce,
 • Předpjatý beton – ŽB + předpínací výztuž, stropy s velkým přepětím (rozpětí)m – mosty, střešní konstrukce apod..

Přednosti a nedostatky betonu

 • Přednosti
  1. Pevnost: v tlaku je daná především kamenivem,
  2. Pružnost: napětí je rovno přetvoření,
  3. Trvanlivost: pokud beton není v agresivním prostředí, tak má velmi dlouhou trvanlivost; stářím jeho pevnost roste,
  4. Ohni a žáruvzdornost: odolává ohni a při použití vhodného kameniva (čedič, vyvřeliny) dokáže odolat i žáru; pozor na ztrátu předpjetí při požáru u stropní konstrukce (spiroly),
  5. Monolitičnost: vyrobit konstrukci v jednom kuse; monolit má větší tuhost,
  6. Tvárnost: pokud vytvoříme příslušné bednění vytvoříme libovolnou konstrukci,
  7. Vodotěsnost: ovlivněna množstvím pórů v betonu; důkladné zhutnění; větší množství cementu,
  8. Mrazuvzdornost: ovlivněna velikostí póru; nasákavost použitého materiálu; vadí mu chlór (sůl – NaCl),
  9. Hygieničnost: oproti dřevu a cihlám je hygieničnost a více ji můžeme ovlivnit; fungicidní přísady – nemocnice,
  10. Hospodárnost: vyrábíme z domácích surovin; neobnovuje se, tak rychle; zpřesnění výpočtové metody; recyklace betonu, použití recyklovaného kameniva.
 • Nedostatky
  1. Statické: velká hmotnost betonu; vlastní tíha konstrukce; velké nároky na bednění u monolitu; čerství beton 2800-3000 kg/m3; prefabrikáty – nutnost zvedacího mechanismu,
  2. Fyzikální: tepelně technické parametry; špatné tepelně izolační vlastnosti; zateplení; vysoká zvuková vodivost (nejvíce ovlivněna objemovou hmotností a pórovitostí); objemová změny betonu (smršťování, dotvarování, mechanické, křehkost),
  3. Technologické: monolit – nutnost technologických přestávek, montovaná – nároky na dopravu a mechanizaci.

Rozdělení betonových konstrukcí

Statické hledisko = Souvisí s přípustným namáháním konstrukce.

 • prostý beton = pouze pro konstrukce namáháním tlakem (masivní pilíř, klenby, základové konstrukce (patky a pasy), opěrné zdi,
 • železobeton = tlakové napětí přenáší beton v místě vzniku tahového napětí vkládáme ocelovou výztuž, základové pasy pod sloupovým systémem, stropní konstrukce,
 • předpjatý beton = konstrukce, do které se záměrně vneseno tlakové napětí pomocí předpínací konstrukce, snaha po celé výšce průřezu,
  •  klady: velké rozpětí konstrukce, výrazně vysoké zatížení, stropní a střešní konstrukce, předpínací stavby, mostní stavby,
  • předem předpjatý beton = výroba prefabrikátu, nejprve napneme předpínací výztuž, vybetonujeme konstrukci, po dosažení potřebné pevnosti betonu, výztuž uřízneme,
  • dodatečně předpjatý beton = předpíná se hotová konstrukce, ve které se předem musí vytvořit kanálky pro předpínač výztuže (husí krky)/mostní konstrukce.

Technologické hledisko: 

 • monolitické,
 • prefabrikované,
 • prefamonolit – stropní konstrukce (filigramové desky, keramické betonové stropy, spřažená ocel, trapézový plech), tvoří ztracené bednění pro monolit.

Konstrukčně technologické hledisko

 • konstrukční beton – minimum pórů, přenášení veškerého namáhání a zatížení,
 • výplňový beton – tepelně izolační funkce, využití na skeletu a nenosné konstrukci – bývá lehčení (póroeton).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!