Biosféra – maturitní otázka (4)

 

Otázka: Biosféra

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): pavel

 

Vysvětlení pojmu

 • všechny formy života na zemi (rostlinstvo, živočišstvo)
 • 99% živé hmoty je rostlinného původu
 • nachází se v dalších složkách krajinné sféry (atmosféra, litosféra, pedosfére, hydrosféra)
 • dochází k přeměně energie

 

Biomy (přírodní krajiny) – vegetační pásy s určitým typem flory a fauny

 • jsou uspořádány zonálně
  • a) podle zeměpisné šířky – horizontální pásovitost
  • b) podle vertikální stupňovitosti (nadm.výšk.)

 

Biodiverzita = rozmanitost

 

Fauna = živočišstvo

 • existují zoogeografické oblasti
 • některé zvířata se stěhují = migrují (kvůli potravě, ..)
 • endemité – vyskytují se jen v určité oblasti
 • Austrálie – koala, klokan; Tasmanie- ďábel medvěďovitý; Madagaskar- lemur; Nový Zéland – kiwi; Galapágy – leguán, želva sloní
 • existujé přírodní parky, rezervace (přírodní park Galapágy,..)
 • nejbohatší zastoupení – JV Asie, J Amerika
 • nejchudší – tundry
 • nejsvéráznější – Austrálie
 • ¾ druhů žijí na souši
 • v mořích obrovské množství od jednoho druhu

 

Flora = rostlinstvo

fytografické oblasti

1) biomy podle zeměpisné šířky

a) tropické deštné lesy – kolem Amazonky, kolem rovníku, J Amerika,  Afrika, JV Asie

 • vyrovnané vysoké teploty 24-28 °C
 • vysoké srážky kolem 3000 mm/rok
 •  tepla a vlhka
 • největší rozmanitost rostlinstva a živočišstva
 • opice, orangutany, šimpanzy, papoušci, anakonda, jaguár, levhart
 • vzácné dřeviny: mahagon, teak, eben
 • plantáže: pěstování tropický plodin (Ananas, Kaučukovník)
 • problémy: kácení a úbytek
 • selvas = džungle …hustý tropický les

 

b) savany – lemují tropické lesy; J Amerika(lamos-travnaté Venezuela, campos- křovinaté Brazilie), Afrika, Austrálie

 • období sucha (v zimě)
 • období dešťů (v létě)
 • větší rozmanitost živočišstva než rostlinstva = zakládají se národní parky (Lerenget, Cogův národní park)
 • zebry, žirafy, nosorožec, slon africký, lev, levhart, klokan, koala, mravenečník
 • chudší vegetace…vysoká tráva 2-3 metrů
 • skupiny stromů a ojedinělé stromy a keře (Baubau, Akacie)
 • problém: sahel

 

c) pouště a polopouště – kolem obratníků; Afrika, Sahara (9 mil.km²),JZ Asie, arabský poloostrov, Austrálie

 • nejsušší oblasti; srážky 5-100 mc/rok;  velké výkyvy mezi teplotami
 • málo živočichů; hadi, velbloudi, antilopy, netopýři
 • nízké porosty, kaktusy
 • větrné oblasti- vznik dun, barchanů
 • rozdělení: kamenité(hanada)(Sahara) 70%, písčité(ergy)(Rub-Al-Chálí-Arabský pol.) 20%, štěrkové(serir),skalnaté, solné
 • problémy: sahel – pásmo na jich (nejvíce postižený desertifikací)
 • Afrika, přechod mezi pouští a savanou
 • rozšiřování pouště – sucho, hladmor, neúroda

 

d) středomořské rostlinstvo – státy okolo středozemního moře

 • podnebí je ovlivněno oceánitou; srážky hlavně v zimě
 • plazy, hmyz, cikády
 • stále zelené keřovité porosty macchie; cypriše, oleandry

 

e) monzunové lesy – J a JV Asie

 • období sucha a dešťů v lese
 • tygři, leopardi, sloni asijští, medvědi
 • rostou střídavě vlhké lesy + mangrory (stromy na pobřeží, které mají kořeny na vodě)

 

f) stepi – S Amerika (prérie), J Amerika (pampy), Maďarsko (pusty), Kazachstán (celiny-byly rozorány)

 • horká léta, chladné zimy
 • osel, kůň Převalského, sysel, bizon, kojot
 • nízká tráva, která byla rozorána
 • pšenice, bavlník

 

g) pouště a polopouště mírného pásu – Asie, S Amerika

 • velká kontinentalita; hodně chladné zimy
 • vyšší aridita – pouště jsou sušší, zasolené
 • ovce, kozorožec,
 • stepní tráva, tymián divoký
 • Goby – jedna z největších, nejsušších a nejsevernější; 2mil.km² , Mongolsko
 • Taklamakan -v Z Číně
 • Karakum a Kyzylkum – střední Asie
 • Mohavská – JV Kalifornie- Edwarovi letecké zákopy
 • Gilská – v Arizoně

 

h) listnaté a smíšené lesy – v teplých oblastích mírného pásu; Evropa, SV Amerika

 • na J polokouli jsou rozšířeny velmi málo ( jih J Ameriky, Tasmanie, NZ)
 • oceánita, teplá léta, chladné zimy, pravidelné srážky
 •  smrky jsou uměle vysazené
 • vykácené, zastavěné

 

i) jehličnaté lesy = tajgy – S Amerika, Euroasie

 • na J polokouli vůbec nejsou
 • krátké, teplé léto, velké množství srážek
 • medvěd, vlk, rys, bobr
 • smrky, borovice

 

j) lesotundry

 • přechod mezi tundrou a tajgou

 

k) tundry – Euroasie, S Amerika – nejsevernější část pevniny

 • oblast permafrost – rozmrzání v létě jen na 2-3 měsíce
 • sob
 • mechy, lišejníky, zakrslé stromy

 

l) polární oblasti – Arktida, Antarktida

 • malé srážky, silný vítr
 • nejchladnější oblasti (-89°C Vostok)
 • polární liška, medvěd
 • mechy, lišejníky

 

2)podle nadmořské výšky

 • typická pro vysoká pohoří
 • jsou ovlivněny zeměpisnou šířkou a orientací svahu
 • Problémy:
  • kácení lesů + úbytek
  • desertifikace = šíření pouší …+ sahel
  • lov, rybolov (nezákonný)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!