Buržoazní revoluce v Evropě a Severní Americe

 

Otázka: Buržoazní revoluce v Evropě a Severní Americe

Předmět: Dějepis

Přidal(a): janka

 

Předpoklady a průběh revolucí v Nizozemí a v Anglii, vznik USA.

 

Nizozemí

Předpoklady:  

 • V 15. st Nizozemsko zažívá zlatý věk (tapiserie, móda, obrazy, solení sledi, pivo)
 • Poté vláda Habsburků
 • Nizozemsko bylo rozděleno
 • Bohatá a vyspělá oblast
 • Zpracovávali vlnu z Anglie, tvorba šperků
 • Bylo tam rozvinuté zemědělství, i když většina plochy nějak trochu pod vodou, řemesla, bohatá města a manufaktury
 • Spory mezi nizozemci a španělskými Habsburky
 • Španělé – absolutismus, katolismus
 • Nizozemci – svoboda měst a šlechty, protestanté (kalvíni, luteráni)
 • Na Nizozemce, protože byly vyspělí, byly uváděny veliké daně, vzpouřeli se

 

Průběh:

 • Španělé se je snaží zkrotit, posílají vévodu z Alby
 • Nizozemci se brání – najímají gézy – angličtí piráti, vyznali se v Nizozemských vodách
 • 1566 protikatolické povstání
 • Vévoda z Alby ji potlačil, nastavil kruté tresty, pronásledování
 • V čele povstalců šlechtic Vilém Oranžský
 • 1572 celonárodní povstání – gézové se vylodili v Brielle, hugenoti napadali Španěle ze zálohy, nizozemci prokopali hráz a zatopili vojsko
 • Obrana města Haarlem, vraždění v Nardenu
 • Vznik severní unie (Uttrecht), jižní unie (Arraská unie, uznali Španělsko – dnes Belgie) – 1579
 • 1581 – vyhlášeny Spojené Nizozemské unie na severu a Španělské nizozemí na jihu
 • 1648 definitivní uznání Nizozemí na Vestfálském míru
 • Nástup druhého Zlatého věku – 15./16.st – Rembrandt, Vermeer, tulipmánie atd.

 

Anglie

Předpoklady:

 • Od roku 1603 za vlády Jakuba I Skotsko a Anglie spojeny personální unií
 • Prosadil mír se Španělskem, ale prosazoval tuhý absolutismus, od 1605 tvrdé protikatolické represe, likvidace odpůrců královským soudem (Hvězdicovou komorou), prodej titulů a řádů – odpor v parlamentu, kde byla šlechta a měšťanstvo
 • Pak vláda Karla I – od 1629 vládl bez parlamentu, utužil absolutismus
 • Rostlo napětí. Proč?
 • Společnost byla rozdělena náboženstvím – král se opíral o anglikánskou, puritáni ji chtěli očistit od katolických prvků, vystupovali proti absolutismu, často odcházeli do severoamerických kolonií a byli pronásledováni
 • Skotsko přijalo kalvinismus – presbyteriánská církev, rostl odpor i vůči anglické správě
 • Irové katolíci – opozice Anglii
 • 1638 – napětí přerostlo v boj

 

Průběh anglické revoluce:

 • 1638 ve Skotsku povstání
 • Král byl ve složité situaci – potřeboval finance na vybudování armády, jenže na to potřeboval parlamentní souhlas
 • 1640 svolal parlament, ten si však kladl podmínky – potrestání královských rádců (Thomas Strattford a William Laud)
 • Král odmítl a rozpustil parlament
 • Tomu se říká krátký parlament
 • Karel měl ale pořád problémy, takže svolal parlament v roce 1640 opět 
 • Podmínky byly rozšířeny, parlament chtěl i zrušit hvězdnicovou komoru, rozpustit královské vojsko a vzdát se práva rozpustit parlamentní zasedání
 • Král přijal a jeho absolutismus se výrazně omezil
 • Parlament probíhal do roku 1653, proto dlouhý parlament
 • Král hodlal situaci zvrátit a parlament omezit, v roce 1642 zatknul předáky opozice Pyma a Hampdena
 • Nevyšlo to a Karel byl donucen opustit Londýn
 • Začalo se totiž schylovat k občanské válce

 

Poměry stran: 

 • Royalisté
 • Na severu, západě a jihozápadě
 • Část šlechty, rolnictvo
 • Anglikánská církev
 • Vojsko doplněno žoldnéři třicetileté války – profesionálové, kavalíři
 • Ruprecht Falcký

 

 • Parlamentaristé
 • Jihovýchod země
 • Nižší šlechta, Londýn a města na jihu
 • Domobrana
 • Oliver Cromwell

 

Občanská válka:

 • 1642 – 1645
 • Nejdříve převaha královské vojska
 • Ale pak parlamentu pomohli Skotové a Oliver Cromwell zvítězil u Marston Moor
 • 1645 porážka královské gardy u Naseby
 • Karel uprchl do Skotska, jenže Skotové ho zajali a vydali parlamentu
 • Ten se štěpil názorově na 1. presbytariány (umírnění, strana konstituce), 2.independenti (prosazují republiku) 3.levelleři (radikální, prosazuje úplné svobody)
 • 1648 – 1649
 • Králi se podařilo uprchnout
 • Získal Skotsko a spojená armáda Skotů a royalistů vtrhla do Anglie
 • Rozhodující bitva u Prestonu – 1648 – Oliver vyhrál
 • Král byl zajat, radikálové získali převahu, 1649 byl popraven
 • Anglie se stala republikou

 

Anglie republikou:

 • Spolupráce independentů a levellerů
 • Vyhlášení republiky zlikvidovalo levellery
 • Oliver se opíral o podnikatele
 • Snažil se upevnit moc parlamentu i v Irsku a Skotsku
 • Skotové povolili, Irové ne – 1652 potlačeno, anglická kolonie
 • Zahraniční politika – válečné lodě, snaha ovládnout mezinárodní obchod
 • 1651 navigační akta – zákon o plavbě a dovozu – do Anglie zboží pouze na anglických lodích nebo na lodích výrobce – omezení Nizozemska
 • Anglo-nizozemská válka – 1652-1654 – Nizozemci akta uznali a Anglie se stala námořní velmocí
 • V parlamentu opozice
 • Whigové (liberálové) a toryové (konzervativci)

 

Cromwellova diktatura:

 • 1653 rozpustil parlament
 • Přijal titul lord protektor
 • Anglie diktatura
 • Poté i vojenská diktatura
 • Uzavřel spojeneckou smlouvu s Francií a vstoupil do války se Španěly
 • Finanční problémy – svolal parlament – nabídl mu královskou korunu, ale tu Oliver odmítl
 • Zemřel 1658

 

Obnova monarchie:

 • Jeho syn Richard, ale nebyl schopný a byl sesazen
 • Válečný stav se Španělskem – Anglie vyčerpána, zadlužena a vnitřní napětí
 • 1660 – vedeni Georgem Monkem šli royalisté do Londýna ze Skotska
 • Restaurace stuartovců

 

Vznik USA 

 • V Anglii v době vzniku USA vládl Jiří III.
 • První anglická kolonie byla Virginie, v době vzniku bylo 13
 • Co se jim nelíbilo? Viz příčiny
  • Anglie odmítala schválit zákony
  • V USA se zdržovala vojska i v míru
  • Neohleduplnost Anglie
  • Angličtí soudci a úředníci
  • Cla a daně na vývoz
  • Kolkovné
  • Nemožnost obsazovat území na západě atd. 
 • Vznik Deklarace nezávislosti – 4.7.1776 autor Thomas Jefferson
 • Obecně v té době vliv osvícenství, osvícenské snahy se projevily i v té deklaraci
 • Velký rozdíl mezi severem (průmysl, výroba) a jihem (pěstování – bavlna, tabák, rýže)
 • Bostonské pití čaje (vyhodili náklad z čajem) – 1773
 • 1.kontinentální kongres se sešel v roce 1774
 • Francie podpořila snahu USA o osvobození – chtěla tím omezit Anglii
 • 1781 – první ústava známá jako Články konfederace
 • První prezident byl George Washington
 • Listina práv  – 1787? – zaručovala základní lidská práva občanů, jako byla svoboda tisku, slova a vyznání 
 • Zákonodárná moc v USA dnes kongres
 • konfederace.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!