Cement – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Cement – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

CEMENT

 • Nejdražší složka betonové směsi,
 • Důležité a pečlivé dávkování,
 • Hydraulické práškové pojivo,
  • Tvrdne i tuhne na suchu i pod vodou,
  • Tvrdne i tuhne po smíchání s vodou,
 • Chemické složení ovlivňuje slínek,

Slínek

 • Křemičitanový:
  • Více – CaO, SiO2
  • Méně – Al2O3, Fe2o3
 • Hlinitanový:
  • Více – Ca0, Al2O3
  • Méně – Fe2O3, SiO2

Výroba – převažuje za sucha.

 • Práce se základní surovinou (vápenec),
  • Vápenec + vápenné slíny + břidlice, kazivec a kyzové výpalky (železný),
  • Roztluče, nechá se uležet, promíchává se po časovém intervalu,
 • Mletí v kulových mlýnech,
   • Uleželé nadrcené sloučeniny,
   • Rozmlátí se to na prach,
   • Mele se v kulových na tzv. kulovou moučku,
   • Ukládá se do tzv. homogenizačních sil,
   • Promíchání – stlačeným vzduchem,
  • Přesun surovin do rotační pece,
   • Na spodním konci vzniká cement,
   • Na špičce plamenu – dosahuje až 2500 °C,
   • Vzniká tzv. slinování (vznik nových chemických reakcí),
    • přehřívací =  Zahřejeme, vysušíme, uvolníme vodu (1000 °C),
    • slinování = Vznik oxidu a dílčích částí (1400–1600 °C), Vznik kombinovaných složek,
   1. ALIT (CaO)3 * SiO2 – trikalciumsilikát,
   2. BELIT (CaO)2 * SiO2 – dikalciumsilikát,
   3. TRIKALCIUMALUMINÁT (CaO)3 * Al2O3,
    • ochlazení
   1.  Musí dojít k prudkému ochlazení teploty,
   2. Vznik: krystalizace taveniny (100-150 °C),
   3. Vzniká sloučenina = CELIT (CaO)4 * Al2O3 * Fe2O3 (tetrakalciumaluminát),
   4. mletí:
    • Mletí na požadovanou jemnost,
    • Při mletí se musí přidat sádrovec cca 5 %,
    • Zpomaluje tuhnutí,
    • Vzniká – finální cement,
  • Výroba za mokra,
   • Vzniká tzv. surovinový kal,
   • Probíhá stejně, jen se melou ve vodě,
    • Vyšší spotřeba energie,
    • Trvá delší sušení.

DRUHY CEMENTU

 • Dělení dle normy ČSN EN 197–1 do skupin:
  • CEM I – portlandský cement,
  • CEM II – portlandský cement směsný (struska, popílek, vápenec),
  • CEM III – vysokopecní cement (více vysokopecní strusky),
  • CEM IV – pucolánový cement (v současné době v ČR nevyskytuje se),
  • CEM V – směsný cement.
 • Dělení dle pevnosti:
  • 22,5; 32,5; 42,5; 52,5 MPa – minimální pevnost po 28 dnech.
 • Dělení dle rychlosti náběhu:
  • Normální – neuvádí se – označení N,
  • Rychlovazný – pevnost narůstá rychleji, ale dochází k vysokému vývoji tepla,
 • Označení cementu:
  • CEM II/A-S 32,5 R,
  • CEM II – druh cementu,
  • A – podíl přísměsí
  • S – druh struska,
  • 32,5 – pevnost cementu po 28 dnech,
  • R – rychlost vývoje počáteční pevnosti,
 • Hydratační proces:
  • Fyzikálně chemický děj, při kterém cement po smíchání s vodou tuhne a následně tvrdne,
  • Dochází k vývoji tepla,
  • Čím je proces rychlejší, tím rychleji narůstá pevnost,
  • Čím je proces rychlejší, tím více hydratačního tepla se uvolňuje,
 • Vlastnosti a využití:
  • CEM I.,
   • Křemičitý slínek + sádrovec,
   • Nejlepší – nejkvalitnější,
   • Rychlý hydratační proces,
   • Doba počátku tuhnutí,
    • Pevnostní třída: 32,5 – 45 minut; 42,5 – 60 minut,
   • Doba konce tuhnutí,
   • Začátek tvrdnutí do 12 hodin,
   • Všechny časy se měří od zamíchání,
   • 90 minut po namíchání (dopravit, uložit, zhutnit) betonu
  • Vhodné použití:
   • Předpjaté konstrukce, ŽB tenkostěnné konstrukce, v případě nutnosti rychlého nárustu počáteční pevnosti např.: stříkaný beton (TORCRET),
   • Zkrácení technologických přestávek,
   • Betonáž při nízkých teplotách (zpomalování od < 10 °C); při teplotě <5 °C, proces se úplně zastaví,
  • Nevhodné použití:
   • Objemné a masivní konstrukce,
   • Opěrné a gravitační zdi,
   • Základy pro mostní konstrukce,
   • Betonáž v horkém prostředí,
  • CEM II.,
   • CEM I + přísměs,
   • Struska (S),
   • Skrytě hydraulická,
   • Zpomaluje hydratační proces,
   • Zvyšuje odolnost betonu v agresivním prostředí,
   • Počátek tuchnutí: 60 minut,
   • Konec tuhnutí: 12 hodin,
  • Vhodné použití:
   • Běžné ŽB konstrukce, základové konstrukce, masivní konstrukce (větší obsah CEM II/B-S), konstrukce v agresivním prostředí, betonáž v létě,
  • Nevhodné použití:
   • Tenkostěnné konstrukce, konstrukce s požadovaným rychlým nárůstem pevnosti, betonáž v zimě (při teplotě 8 °C zastavuje),
   • Popílek (V – křemičitanový popílek, W – vápenný popílek),
   • Zvyšuje plastičnost směsi,
   • Silniční stavby,
    • Křemičitý úlet – Si (D),
   • Silikátové konstrukce,
   • Zvyšuje pevnost v tahu – větší obsah silikátu hotového betonu,
    • Vápenec (L),
   • Zvyšuje ochranu proti plísni,
    • Směsný (M),
    • Např.: S + L,
   • Vždy dvě přísady,
  • CEM III.:
   • Vysokopecní cement,
   • 35-90 % vysokopecní strusky, dělený do tří skupin,
   • Lepší pro letní betonáž,
    • Masivní konstrukce, vhodné pro konstrukce v agresivním prostředí,
   • Počátek tuhnutí: 60 minut,
   • Konec tuhnutí: 12 hodin,
  • CEM IV.:
   • Pucolánový cement,
   • U nás se nevyrábí, nepoužívá se,
   • Vhodné do vlhkého prostředí,
   • Odolný mořské vodě,
  • CEM V.:
   • Směsný cement,
   • Obsahuje více druhů přísad na jednou,
   • Přísměsi stejné jako u CEM II,
   • Pevnostní třída: 22,5 MPa,
   • Základy, podlahy, dobetonávky, příčky,
   • Vhodné pro málo namáhané konstrukce.

CEMENTY SPECIÁLNÍ A ZVLÁŠTNÍ

 • Silniční cement:
  • Pevnostní třídy: 6,5; 7; 7,5 MPa – pevnost v tahu,
  • Vysoká pevnost v tahu,
  • Vlastnosti:
   • Velmi malá smrštitelnost při tuhnutí,
   • Větší modul pružnosti – vysoká pevnost v tahu,
   • Vysoká odolnost vůči střídavým vlivům povětrnosti a mrazu,
   • Vysoká odolnost vůči oděrům,
 • Rychlovazný cement:
  • Vysoký nárůst počáteční pevnosti
   • Po dvou dnech přibližně polovina pevnosti,
  • Zkrácení technologických přestávek,
   • Možnost dřívějšího odbednění a zatížení konstrukce,
    • Pro injektážní směsi,
    • Stříkaný beton – TORCRET,
    • Dosaženo úpravou mineralogického složení,
 • Rychle tuhnoucí cement:
  • Dostane se rychle do tuhého stavu,
  • Neroste, tak rychle pevnost,
  • Tuhnutí už po 30 minutách,
  • Opravy a injektáže,
 • Vysokopevnostní cement:
  • Pevnostní třída:52,5 MPa,
  • Jemnost mletí – větší pevnost,
  • 5000 cm2 = 1 gram cementu,
  • Čím jemnější – tím intenzivnější hydratační proces,
  • Použití: konstrukce z předpjatého betonu, tenkostěnné konstrukce, konstrukce s mimořádným zatížením,
 • Síranovzdorný cement:
  • Odolný proti síranům, uhličitanům, tzv. hladové vodě (nízký obsah minerálů, která je krade z betonu),
  • Použití: konstrukce v agresivním prostředí, základy, chemický průmysl,
  • Zpracování do 6 týdnů od rozbalení,
 • Hydrofobizovaný cement:
  • Částečně obsahuje vlhkost,
  • Delší doba zpracovatelnosti (použitelnosti) až 6 měsíců,
  • Míchat delší dobu (odřít ochranou látku),
  • Zrna cementu obalena ochranou látku, která brání přístupu vlhkosti,
  • Plastická směs – vyšší plastičnost,
 • Bílý cement:
  • Použití: výroba omítkových malt, spárování režného zdiva, bílé prefabrikáty,
  • Musí mít nízký obsah oxidu železitého Fe2O3
 • Barevný cement:
  • Přimíchání pigmentů,
   • Práškové – do cementu,
   • Tekuté – do betonu,
  • Mírně snižující pevnost betonu,
  • Nesmí ovlivňovat: konzistenci a tuhnutí,
 • Fotokatalytický cement:
  • Obchodní název: TIOCEM,
  • Funguje se světlem,
  • Vlivem ÚV zářením odchytává ze vzduchu oxidy dusíku NOx
  • Použití: pohledový beton, fasády objektů, městský mobiliář, stavby v blízkosti komunikace, (svodidla, protihlukové stěny), betonové dlažby,
  • Vyrábí se i v bílé barvě,
 • Hlinitanový cement:
  • Převažuje hlinitanový slínek Ca0, Al2O3
  • Používá se hliníková ruda BAUXIT,
  • Zbarvení do červeno-hnědé barvy nebo tmavě šedý,
  • Umožňuje velmi vysokou nárůst pevnosti,
  • Vysoký vývin tepla, hydratační proces,
  • Při tuhnutí: chladit, či vlhčit, odvádět teplo,
  • Použitelnost až při -10 °C,
  • Nesmí se používat při teplotě >30 °C, nesmí se používat na nosné konstrukce,
   • Vlivem vlhka se rozpadá a ztrácí na pevnosti,
   • Nutné odebrat vzorek betonu a nechat udělat chemický rozbor,
    • Objekty stavěné do roku 1967 (beton se zbarvuje do růžova),
   • Použití: injektáže trhlin, těsnění trhlin i pod vodou, výroba přísad do betonu,

VLASTNOSTI A ZKOUŠKY CEMENTU

 • Provádí se přímo v cementárně, jako výstupní protokol,
 • Schopnost hydratace,
  • Doba počátku a konce tuhnutí (v rozmezí 3-5 mm od dna – doba času po tuhnutí),
  • Zkouší se na tzv. VICATŮV PŘÍSTROJ,
  • Konec tuhnutí 1 mm do povrchu (zabodnutí jehly) = čas, kdy je ponořen,
  • Počátek tuhnutí – čas, ve který se jehla zabodne max. 3-5 mm od skleněné destičky (dno),
  • Objímku naplníme cementovou kaší a spustíme v časových intervalech jehlu do vzorku,
  • Jehla je musí vždy očisti,
  • Vždy se musí objímka pootočit,
  • Hustota cementové kaše:
   • Probíhá také na VICATOVĚ PŘÍSTROJI, jen se místo jehly dá hustoměrný váleček (průměr 5 mm)
   • Ten položíme na povrch cementové kaše a necháme ho samovolně spustit do kaše,
   • Během 30 vteřin by se měl dostat do výšky 5-7 mm od dna,
   • Hustota konzistence je správná,
   • Vaznost cementu,
   • Zkouší se na třech trámečkách (40*40*160 mm),
   • Schopnost cement stmelit zrna kameniva,
   • Pevnost v tlaku za ohybu,
   • Výroba trámečků ve třítrámečnové formě,
   • Uložené do klimatizovaného prostředí (24 hodin),
   • Poté se dají do vodní lázně,
   • Zkouší se standardně po 28 dnech, 24 hodin, 48 hodin, 72 hodin,
   • Trámeček vložíme do lisu symetricky,
   • Výsledek – pevnost v tahu za ohybu,
  • Pevnost v tlaku,
   • Použijeme rozbité půlky z trámečků z předchozí zkoušky,
   • Zatěžovací plocha 40*40 mm,
   • Zatěžujeme až do rozdrcení,
   • Výsledkem – jaká je vaznost cementu,
  • Objemová hmotnost cementu,
   • LE CHATELIERŮV objemoměr,
    • Nelije se líh nebo petrolej,
    • Nasype se 65 g cementu,
   • BLEINŮV PŘÍSTROJ,
    • Funguje na principu prostupu vzduchu cementu,
    • Stanovuje objemovou hmotnost na principu měření prostupu vzduchu, vzorek cementu v uzavřené kapsli,
   • LASEROVÉ PAPRSKY,
    • Zrna cementu jsou unášena proudem a křižují je laserové paprsky,
    • Paprsek je změří, spočítá a vyhodnotí zkoušku,
    • Objemová stálost cementu,
   • LE CHATELIEROVA objímka,
    • Koláčková zkouška,
    • Zjistíme objemové změny a trhliny na vzorkách – koláčkách cementu, které vznikají, rozpínáním zatvrdlého cementu v důsledku pozdější hydratace nezhydratovaných zrn cementu,
    • Cementovou kaší naplníme objímku, vloží se do klimatizovaného prostředí (24 hodin),
    • Vaříme 3 hodiny ve vodní lázni, změří se vzdálenost hrotů po vychladnutí se změří po třetí,
    • Z rozdílu naměřených hodnot se určuje, zda je cement stálý nebo nestálý,
   • Měrný povrch cementu,
   • Která mi udává, na jak velkou plochu mohu rozprostřít 1 gram cementu,
   • Zrna se navzájem dotýkají,
   • Ori zkoušku se používá BLAINEŮV přístroj nebo laserové měření,
   • Výsledek – granulometrická křivka,
   • Někdy nazýváno: jemnost mletí,
   • Jemnost mletí ovlivňuje hydratační proces,
   • Čím jemnější mletí, tím rychlejší hydratace,
   • Dělí se na tři skupiny:
    • Hrubé mletý,
    • Středně mletý,
    • Jemně mletý,
   • 250-350 m2/kg.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy