Československo – pražské jaro


Otázka: Československo – pražské jaro, normalizace, pád totalitního systému

Předmět: Dějepis

Přidal(a): JGN

 

 

Charakteristika: 

 • Pražské jaro = období od konce roku 1967 do okupace Československé socialistické republiky 21. 8. 1968
 • Došlo k politickému a společenskému uvolnění – Nikita Chruščov
 • Socialismus s lidskou tváří
 • Období tzv. polednové politiky – do popředí reformní komunisté v čele s Dubčekem
 • 1965 – byla odsouhlasena Šikova ekonomická reforma
 • Duben 1968 – prezidentem se stává Ludvík Svoboda (předseda vlády: Jozef Lenárt)
 • Reformní komunisté: Oldřich Černík, Lubomír Štrougal, Josef Smrkovský
 • Špatná hospodářská situace – nenaplnění pětiletek, zaostalost za světem
 • Nový program strany: Akční program strany – demokratizace, vzdělání, úprava voleb, tržní ekonomika, rehabilitace, federalizace, spolupráce se Západem
 • Ožívá společnost – vznik organizací jako KAN a K231
 • Změny se vítají
 • Postoj okolních zemí – Polsko a NDR sledují s nevolí – žádají Brežněva o zásah
 • Květen 1968 – jednání v Moskvě – schváleno cvičení vojsk Varšavské smlouvy na našem území – plánováno na červen – krycí jméno Šumava
 • Září 1968 – příprava mimořádného XIV. stranického sjezdu – změna stanov KSČ
 • Vaculík – 2000 slov – 27. 6. 1968, pokus o lidové hnutí
 • ČSSR obdrželo tzv. Varšavský zvací dopis – upozornění na rostoucí revoluční myšlenky – odmítnutí a setkání proběhlo bez účasti ČSSR
 • Dubček pod tlakem – opora v KSČ a v reformách se pokračuje
 • 29. 7. – 1. 8. 1968 – jednání v Čierné nad Tisou – Dubček + Brežněv – zastavení kontrarevoluce
 • 2. 8. 1968 – schůzka pěti států Varšavské smlouvy v Bratislavě – o dalším vývoji v ČSSR – potvrzení závazků vůči socialistickému společenství
 • 21. 8. 1968 – intervence vojsk Varšavské smlouvy (kromě Rumunska)
  • O intervenci zažádali čeští konzervativní komunisté
  • Část reformního křídla byla zatčena a odvezena do SSSR
 • 22. 8. 1968 – XIV. sjezd strany (Vysočanský) – odmítnutí intervence a požadují odchod vojsk
 • 23. 8. 1968 – Generální stávka – odchod vojsk
 • Svoboda a jeho společníci jedou do Moskvy – jednají o propuštění zajatců
 • 26. 8. 1968 – Moskevský protokol/diktát – vojska zůstanou, XIV. sjezd prohlášen za neplatný, zavedena přísná cenzura
 • Snaha zachovat něco z polednové politiky – Šikova reforma
 • Došlo k omezení svobod a výměně funkcionářů – odvolán Hájek a Pavel, zrušeno KAN a K231
 • Prosazování konzervativních komunistů – Biľak, Indra, Husák
 • 16. 10. 1968 – smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR
 • Posílení StB a vzniká Ústřední kontrolní a revizní komise (Jakeš) – čistky v KSČ
 • Nastává období normalizace = návrat před leden 1968 a před uvolnění
 • 27. 10. 1968 – přijat zákon o federaci
 • Brežněvova doktrína = omezení suverenity socialistických zemí, právo zásahu při ohrožení socialismu x odpor demokratického světa
 • 6. – 7. 11. 1968 – protesty v Praze a Bratislavě – zásah milicí
 • 16. 1. 1969 – upálení Jana Palacha
 • 25. 2. 1969 – upálení Jana Zajíce
 • Březen 1969 – MS v hokeji – vítězství nad SSSR
 • Dočasné ponechání vůdců reformního křídla – 17. 4. 1969 – Dubček odvolánGustav Husák
 • Změna – silná orientace na Moskvu
 • Normalizace poměrů ve společnosti – čistky, perzekuce, cenzura, zákaz, demonstrací
 • Předseda vlády: Lubomír Štrougal
 • Projevy nespokojenosti – srpen 1969 – připomenutí okupace
 • 21. 8. 1969 – masová demonstrace na Václavském náměstí – odpor proti sovětské okupaci a komunistickému režimu
 • 1975 – prezidentem zvolen Gustav Husák
 • Východisko z krize – kniha Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ
  • Hodnotí se polednové období = doba kontrarevoluce
  • Okupace = bratrská pomoc
  • Povede k poklesu odbornosti, hospodářství
  • Kritérium stranickosti
 • Pasivita společnosti
 • 1971 – smlouva ČSSR + SSSR
 • Květen 1971 – nastolení totalitní moci a reálného komunismu
 • 1971–75 – pátá pětiletka
 • Reálný komunismus – rozsáhlé stavební projekty (přehrady, metro, dálnice)
 • Prosinec 1973 – smlouva mezi ČSSR a NSR – potvrzení Mnichovské dohody jako neplatné
 • 1975 – konference v Helsinkách – dodržování práv a svobod
 • Charta 77 – nedodržování Helsinek (Havel, Hájek, …)
 • Druhá polovina 70. let – dynamika hospodářského růstu – zpomalení
 • Napětí a nespokojenost ve společnosti
 • Založen VONS = výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných (Havel, Benda, Dienstbier)
 • Přelom 70. a 80. let krize
 • 1985 – nástup Gorbačova v SSSR
 • 1981–85 – sedmiletá pětiletka – snížit ekonomickou nerovnováhu
 • Rostla stínová ekonomika = nesledovatelná ekonomika obyvatel („melouchy“)
 • Druhá polovina 80. let – požadavky právní společnosti, právního státu, kontakt se Západem
 • I z řad komunistů se ozývají hlasy pro změny – vyměnit konzervativce (Husák, Biľaka)
 • Složky represivního aparátu se vymkly kontrole – krutý zásah při demonstracích (21. 8. 1988, leden 1989, …)
 • Složky represe:
  • Správa kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem
  • Část Lidových milicí
  • StB
 • Roste aktivita opozičních skupin – akce organizované chartisty: VONS, HOS, Zelení
 • Samizdat – publikace politiků a historiků obrodného procesu 1968 (časopis Dialog a Vokno)
 • Ve světě – Francie – časopis Svědectví (Tigrid), Itálie – Listy (Pelikán), Kanada – 68 Publishers
 • Písňová tvorba – Marta Kubišová, Spirituál Kvintet, Karel Kryl, …
 • 1987 – tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš
 • Kontakty s exilem a se světem – 68 Publishers, Svobodná Evropa, …
 • Lidový odpor k režimu – aktivizace protikomunistického hnutí od ledna 1989 (20. výročí upálení J. Palacha v lednu)
 • 1989–90 Pád komunistických režimů – Rumunsko (Ceausescu), Bulharsko (Živkov), NDR (Ulbricht), Polsko, …
 • V červnu 1989 inicioval V. Havel a další disidenti manifest NĚKOLIK VĚT – požadavek demokracie
 • 17. 11. 1989 – brutální zásah proti demonstraci studentů při příležitosti úmrtí nacisty postřeleného Jana Opletala a ostatních popravených vysokoškoláků
 • Tvrdý policejní zásah na Národní třídě – konec pasivity obyvatelstva – počátek Sametové revoluce
 • Sametová revoluce = ukončení boje proti komunistickému režimu násilnými prostředky – působení stávkami, propagačními letáky – disidenti = Havel
 • 19. 11. 1989 – vzniká Občanské fórum = odmítání komunismu
 • Na Slovensku vzniká VPN = Verejnosť proti násiliu (v čele M. Kňažko)
 • Od 21. 11. 1989 jednání předsedy federace Vlády Ladislava Adamce s OF
 • 24. 11. 1989 rezignoval Jakeš – nahrazen K. Urbánkem, ale Husák, Fojtík, Štěpán ve funkcích ponecháni
 • 10. 12. 1989 – z funkce prezidenta odvolán Gustav Husák – před abdikací jmenoval vládu národního porozumění (Marián Čalfa) s převratem nekomunistů
 • Zrušen v ústavě článek o vedoucí úloze KSČ ve společnosti
 • 29. 12. 1989 zvolen prezidentem Václav Havel
  • Nové federální shromáždění (červen 1990 volby)
  • Předseda Alexander Dubček
 • Pád komunistického režimu – sametová revoluce = proces dekomunizace a demokratizace Československa koncem 80. let a počátkem 90. let
 • Nenásilné převzetí moci z rukou komunistů
 • svobodné volby po 34 letech 8. -9. 6. 1990 – vítězí demokratické síly
 • Obnova zakázaných stran a vznik nových – ODS, SD, ODA, …
 • 23. 4. 1990 * ČSFR – ČESKOSLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA
 • 1.1. 1993 – rozdělení Československa na 2 samostatné republiky
  • Česká republika – prezident Václav Havel, premiér V. Kalus
  • Slovenská republika – prezident Michal Kováč, premiér V. Mečiar.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!