Československo v období 1948-1968


Otázka: Československo v období 1948-1968

Předmět: Dějepis

Přidal(a): JGN

 

 

Charakteristika

 • 1.etapa – období stalinizace (1948-53)
 • 2.etapa – destalinizace (1954-61)
 • 3.etapa – nástup československé reformy (1962 -67)
 • 25. 2. 1948 – Beneš přijal demisi – Vítězný únor 
 • V ČSR nastolen komunismus 
 • Vláda jedné politické strany – konec plurality – ještě není uzákoněna 
 • Sociální demokraté byli zakázáni – ostatní strany přecházejí (NS, Lidovci)
 • Lidovci – část povolena a část perzekuována – kardinál Beran, Čihošťský zázrak
 • Zvyšuje se počet členů v KSČ – lidé věří v komunistickou ideologii
 • Dochází k omezení práv a svobod – tisk, cenzura, shromažďování 
 • Nevěří se procesům – zrádci systému 
 • Princip stranickosti = získání míst, školy, … 
 • Zvýšila se činnost Stb a SNB – napojení na sovětské poradce z Moskvy 
 • Akční výbory národní fronty – čistky
 • Jaro 1948 – volby – vítězí KSČ 
 • 10. 3. 1948 – smrt Jana Masaryka 
 • 9. 5. 1948 – přijata Ústava 9. května
 • Povoleno soukromé podnikání do 50 zaměstnanců 
 • Pozemky do 50 ha 
 • Práva a svobody 
 • Beneš odmítl podepsat2. 6. 1948 abdikuje
 • Novým prezidentem se stává Klement Gottwald (předseda vlády: Antonín Zápotocký)

 

Období stalinismu (1948 – 1953)

 • Despotický totalitní režim, odstraňování odpůrců
 • Začlenění do sovětského bloku = úplná podřízenost SSSR (napodobování modelu socialistické společnosti-likvidování domácích tradic)
 • Centrálně řízený hospodářský systém: přestavba průmyslu, zákon o jednotných zemědělských družstvech (JZD) – oslabování soukromého podnikání a posílení kolektivního řízení výroby, obchodu a financí
 • Zkonstruované politické procesy proti tzv. skrytým nepřátelům a škůdcům = zastrašení případné opozice (popraven Helidor Píka, Milada Horáková, proces s Rudolfem Slánským) + další procesy s odpůrci (černí baroni) – věznění, nucené práce v dolech

50. Léta vykonstruované politické procesy 

 • Procesy s církví, politickými odpůrci, odbojáři, komunisty
 • Procesy byly zinscenované – společnost uvěřila 
 • Ve druhé polovině 50. let se ozývají hlasy: Jak to bylo s procesy? 
 • Realizace pozemkové reformy – do 50 ha
 • Násilná kolektivizace – 1948 – 49, 1952 – 53, do roku 1955 
 • Vznikají JZD a státní statky – problémy s mechanizací 
 • Většina průmyslových podniků je znárodněna (95%)
 • Konec tržní ekonomiky – centrální direktivní plánování – není reakce na poptávku 
 • Do roku 1949 jsme členy RVHP – orientace na těžký průmysl 
 • Květen 1951 – rozhlasové vysílání Svobodné Evropy (Tigrid, Peroutka)
 • 1953 – měnová reforma – znehodnotila vklady, zrušila přídělový lístkový systém
 • Od 50. let dochází k nespokojenosti ve východním bloku
 • Projevy v ČSR: kritika (vrchol po měnové reformě), stávky dělnictva (Škoda) – zásah milicí  
 • KSČ nastavuje mírnější kurs – umírá Gottwald a Stalin
 • 1955 – členem Varšavské smlouvy
 • Novým prezidentem ČSR se stává Antonín Zápotocký – 1. tajemník: Antonín Novotný
 • 1956 – XX. Sjezd -odsouzení kultu Stalina – konec politických procesů 
 • Biľak, Indra, Husák, Jakeš – chtějí pokračovat v procesech 
 • K moci se dostává reformní křídlo KSČ
 • Duben 1956 – sjezd československých spisovatelů – kritika strany 
 • 1957 – Antonín Novotný se stává prezidentem

60. léta období uvolnění 

 • 11. 6. 1960 – přijata nová ústava – potvrzena vedoucí úloha KSČ, změna státních symbolů, změna na ČSSR
 • Dochází k uvolnění – politická amnestie 
 • Volnější výjezdy na Západ 
 • Řeší se nedostatek spotřebního zboží 
 • 1961 – 65 – třetí pětiletka – snaha o maximální realizaci 
 • Šikova ekonomická reforma – zavést tržní ekonomiku, omezit centrální plánování, roční plány – jednoletky
 • 1962 – vzniká komice, která přezkoumává politické procesy – rehabilitace, náprava
 • 1963 – na Slovensku odvolán ministr státní bezpečnosti – nastupuje Alexandr Dubček
 • ÚV KSČ – reformní X konzervativci 
 • Demokratizace socialismus s lidskou tváří
 • 1967 – vrchol politické krize
 • 4. Sjezd československých spisovatelů – Vaculík, Klíma, Havel, Kohout – kritizují
 • Říjen 1967 – Strahovské události – protesty studentů 
 • Kritika A. Novotného – protislovenská politika, konzervativec 
 • 5. 1. 1968 – Alexandr Dubček se stává 1. tajemníkem ÚV KSČ 
 • Počátek obrodného procesu známého jako PRAŽSKÉ JARO.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy