Cesty – sadovnictví

 

   Otázka: Cesty

   Předmět: Sadovnictví

   Přidal(a): Petr Pavel

 

 

Cesty

 • Účelové stavby, vedou z bodu A do bodu B. Šířka cesty pro jednoho pěšího 75 cm, pro dva pěší 150 cm.

 

Stavba cest:

 1. Vytyčení trasy terénu (výtyčky, provázek)
 2. Odměříme si šířku cesty
 3. Odstraníme trávník
 4. Vyhloubení lože (15-45 cm), plochu určenou ke zřízení cesty označujeme jako- plán zemního tělesa
  plán zemního tělesa – podklad; podsyp; kryt – jednotlivé vrstvy řádně utužíme
 5. Podsyp – je to nejspodnější vrstva z propustných materiálů, má drenážní fci (kameny, štěrt, písek)
 6. Podklad – je uložen na podsypu (písek, beton, kamenina)
 7. Kryt -nejsvrchnější vrstva

 

Rozdělení cest

 • A) Cesty s měkkým povrchem – pískové, štěrkové, škvárové, antuky, jsou finančně málo náročné , jsou estetičtější a přirozenější, jsou příjemnější na chůzi, musí se dosypávat, odplevelovat (smetanka lékařská, pýr plazivý, sedmikráska,..),  používáme herbicidy, jsou prašné, nejsou schůdné za každého počasí, trpí vodní erozí
 • B) Cesty s tvrdým povrchem – zámková dlažba, asfalt, beton, nejsou prašné, nemusí se dosypávat, jsou schůdné za každého počasí, snesou větší zátěž, nezarůstají pleveli, snažší údržbam, finančné náročné,  nejsou estetické

 

ODVODNOVÁNÍ

 • Podle svodnic
 • Fce: odvádí povrchovou vodu z cest
 • a) příkopy ( do okolního terénu)
 • b) do tzv. kanalizačních jímek
 • c) do vodních toků
 • d) do vsakovacích jam

 

Svodnice dělíme na:

 • Podélné svodnice – používají se hlavně u cest s měkkým povrchem, jedná-li se o cestu pouze pro jednoho pěšího, bude svodnice pouze z jedné strany, materiál: beton, železo, kov
 • Příčné svodnice, používá se hlavně na cestách ve svažitém terénu, směr svodnice je kolmý na osu cest.

 

Vsakovací jáma

 • Naspod je drenáž (hrubý štěrk), jemný štěrk, zemina,  čistí se minimálně každé dva roky

 

OHRANIČENÍ CEST

 • Obrubníky
 • Fce: zamezují zarůstání trávy do cest s měkkým povrchem, zamezují roztahování cest (určují tvar cesty), zamezují rozjíždění dlažby, materiál: beton, dřevo, žula, pískovec, pro komunikační zařízení se dává do obrubníku železo, obrubníky jsou nad úrovní terénu, nebo současně s terénem
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!