Charakteristika sociální politiky – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Charakteristika sociální politiky

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Jitunka

 

 

 

 

– Sociální politika je věda a také praxe (aplikace vědeckých poznatku v praxi)

Sociální politika je legislativně zakotvena v zákonech a vyhláškách:

soc. zabezpečení z.č. 100/1988 Sb.

soc. pojištění z.č. 108/2006

soc. službách

životním minimu

 

Politika: – fungování státu, činnost politických stran

republika=věci veřejné

 

Sociální: – řeší nouzové situace, zdokonalování životních podmínek

Sociální= společenský

 

Sociální politika:

– orientuje se na změnu a urovnání životních podmínek, ovlivňuje sociální postavení lidí a skupin, ovlivňuje je ekonomika, kultura, tradice, morálka, zákony a jsou také její součástí

– sociální politika není v každém státě např. Afrika

           

            Úzké pojetí: sociální dávky

            Široké pojetí: aktivity, které vedou k předcházení negativním jevům (rodinná, bytová …)

           

            Aktivní: usiluje o prevenci a snaží se ovlivnit příčiny soc. problémů

            Pasivní: reaguje už na vzniklé problémy a zmírňuje následky

 

Orgány:

MPSV- ministerstvo práce a sociálních věcí

ČSSZ- česká správa soc. zabezpečení

Zdravotní pojišťovny (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Pojišťovna VZP…)

 

Subjekty:

-je ten, kdo sociální politiku prování → stát

                       

                        Stát a jeho orgány – kraje a města (zákony, peníze a jejich rozdělení…)

                        Nadnárodní instituce – NATO, OSN, EU (musíme se podle nich řídit a nesmíme vydávat zákony v rozporu s jejich zákony)

Zaměstnavatelé a firmy – odvádějí daně, příspěvky

Zaměstnavatelé, odborové orgány

                        Regiony, obce a jejich orgány, zájmové a dobročinné organizace

                        Církve

                        Občané, rodiny, domácnosti, sdružení

                        Specializované instituce

 

Objekty: – je ten, komu je sociální politika určena-> lidem se soc. problémy, sirotci, vdovy, skupiny lidí, staří, nepracující a chudí)

 

Dělení:

podle věku

podle pohlaví

podle přijmu

podle počtu dětí

 

Cíle:výdělky, život a práci ve zdravém prostředí, péče v době nemoci, péče o invalidi a ve stáří

 

Nástroje:

Právo – (správní, obchodní, trestní…)

Ekonomika – daně

Sociální programy – pomoc lidem

Sdělovací prostředky – noviny, Tv, rádio…

 

Principy:

Sociální spravedlnosti – všichni by měli mát stejný standart (,,pevného dna a otevřeného stropu´´) → člověk se musí snažit být lepší a stát mu v nouzi pomůže

Solidarity → podpora, pomoc (fyzická a duševní), naplňování idey sociální spravedlnosti

 

a) dobrovolná – sbírka, příspěvky

b) daně, pojištění, úroky

 

Subsidiarity – hierarchie pomocí rovnice pomoci: Jedinec → rodina → organizace, nadace, přátelé → stát

Participace → účastnit se, možnost účastnit se systému pomoci, příspěvky, daně

 

Předmětné oblasti soc. politiky: soc. pol. se rozděluje do několika oblastí, ale funguje jako celek

  1. Sociální zabezpečení
  2. Rodinná politika
  3. Zdravotní politika
  4. Politika zaměstnanosti
  5. Bytová politika
  6. Vzdělávací politika
  7. Státní sociální podpora
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!