Chyby při měření – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Chyby při měření

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

CHYBY PŘI MĚŘENÍ

 • Typy chyb jsou prakticky shodné pro všechny měřické metody,
 • Konkrétní příklady budeme uvádět hlavně na metodách měření pásmem,

 

 • Hrubé chyby:
  • Jedná se o omyly, které vznikají nejčastěji z nedbalosti,
  • Numericky mají obvykle velkou hodnotu a znehodnocují tak výsledek měření,
  • Je to např.: chybné čtení z pásma, přehlédnutí počtu kladů pásma, omyl při sčítání, špatné nastavení počátečního bodu,
  • Chybu většinou zjistíme při opakovaném měření (výsledky, vy se od sebe neměli příliš lišit),
  • Při měření můžeme mít zadanou mezní odchylku, pokud ji překročíme musíme měření opakovat,

 

 • Nevyhnutelné chyby:
  • Většinou vyplývají ze, stále se opakujících chyb při aplikaci měřické metody,
  • Obvykle mají malou hodnotu, někdy se navzájem zprůměrují při více měření,
  • Chyby náhodné:
   • Většinou střídají znaménka, kdy např.: nepřesně čteme z pásma, špatně provažujeme konec pásma olovnice, nepřesně přiřazujeme nulu k ose kolíku,
  • Chyby systematické:
   • Mívají stále stejné znaménko, pokud sčítáme více úseků, mohou zapříčinit výraznou chybu,
   • Někdy je těžko poznáme, protože vyplývají z nedostatků pomůcek nebo přístrojů nebo měřické metody,
  • U měření pásmem jsou to hlavně tyto:
   • Chyba z nesprávné délky pásma,
   • Chyba z vybočení ze směru,
   • Chyba z nevodorovné polohy pásma,
   • Chyba z napínací síly,
   • Chyba z průhybu,
   • Chyba vlivem teploty.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!