Člověk, vůle a existence ve filosofii 19. a 20. století

filosofie

 

Otázka: Člověk, vůle a existence ve filosofii 19. a 20. st.

Předmět: Společenské vědy, Filosofie

Přidal(a): Marina

 

1)    SMĚRY V OPOZICI K SCIENTISMU – CHARAKTERISTIKA

 • Pluralismus – velké množství směrů (chybí stmelení)
 • Člověk + starost
 • 2. pol. 19. st. – psychologie, sociologie, politologie à filosofie sesazena z trůnů a ztrácí titul královny věd
 • Německo, Francie
 • Nese se v duchu 2 REAKCÍ NA HEGELA
  • IRACIONÁLNĚ ANTROPOLOGICKÉ SMĚRY
   • Voluntarismus
   • Filosofie života
   • Pre-existencionalismus
   • Zaměřeny na člověka, nemilosti a na deprese dnešní doby
  • SCIENTISTICKY ORIENTOVANÉ SMĚRY
   • Positivismus a marxismus – zaměřeny na kolektiv, lidstvo a jejich blaho
   • Položit filosofii na jednoduchém vědeckém základě

 

2)   VOLONTARISMUS

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

 • Filosof pesimismu
 • Syn Gdaňského velkoobchodníka à cestování (neměl spoustu kamarádů => byl Misantrop = nenáviděl lidi)
 • Po smrti otce zdědil peníze – měl složitý vztah s matkou
 • Měl pudla (blázen – kupoval místo pro pudla)
 • samotář, pesimista a misantrop
 • Kantovec (Kantův žák)
 • považoval se za neuznaného filosofa (génia)
 • Anti-hegelovský – nesnášel HEGELA, protože na jeho přednášky nechodilo tolik lidí
 • 1848 – začne se mu dařit, slávy se dočkal až na konci života
 • FILOSOFIE
  • VLIVY – Kant, Platon, Indie (buddhismus – život je utrpení, proto se z něj musíme dostat)
  • Dílo: SVĚT JAKO VŮLE A PŘEDSTAVA
   • CITÁT: „Svět je moje představa

 

VOLONTARISMUS

 • Hlavní (základem všeho) je vůle – důležitější než rozum, žádný duch
  • Nejvyšší forma motivace
 • SVĚT = sebepoznání vůle (sebe rozvíjení)
 • Svět „věcí o sobě“ = objektivizovaná vůle (to, co nás řídí, ovlivňuje à loutkař) – hledáme uspokojení
 • Svět „věcí pro nás“ = moe představa
 • S. staví vše na ostrý SUBJEKT – já si tvořím své vlastní představy
 • Vůle si s člověkem dělá, co chce

 

ETIKA OPTIMISMU

 • Optimismus = zvrácený způsob uvažování
 • Člověk = ubohý egoista, který myslí na to, jak se uspokojí
 • Život = marnost nad marností (cíl – nuda, cíl – nuda, sebevražda)
 • JAK Z TÉTO SITUACE VEN? (ze začarovaného kruhu)
  • Volba sebevraždy je špatná, protože by vyhrála vůle
  • 3 CESTY, JAK ZMÍRNIT TLAK VŮLE (zbavit se utrpení a tlaku vůle)
   • Estetická cesta – rozplývat se nad krásným/nekrásným (necháme život plynout)
    • Výsledek: budu umělec
   • Asketická cesta – nebudu volit své touhy a budu žít odříkavým způsobem života, sportovat, meditovat
    • Výsledek: asketa
   • Filosofická cesta – budu se věnovat filosofii, ale budu potřebovat génia, aby mi to předal a seznámil mě s hlubší podstatou
    • Výsledek: filosof

 

3)    FILOSOFIE ŽIVOTA

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) Lipsko

 • „Filosofující básník“
 • „moje filosofie je evangeliem budoucnosti“
 • Filosof s kladivem“ – pomyslně rozbíjí staré tradice, hodnoty
 • Vyrůstal v protestanské rodině faráře (luteránský kněz)
 • Po smrti otce žije v ženské domácnosti – komplikovaný vtah k rodině, k ženám, má problém navazovat vztahy
 • 1868 – profesorem klasické filosofie na univerzitě v Basileji
 • 1879 – kvůli silným bolestem hlavy opustí uni a začne cestovat po Evropě a píše svá velká filos. díla (mimo hlučnou spol.)
 • Zbytek života e duševně nemocný (viděl, jak vozka bičuje koně a řekl mu „rozumím ti“; prodělal několik infarktů a zemřel na zápal plic
 • Jeho sestra byla anti-semitistka
  • Nietzsche: „Židé jsou nepochybně nejsilnější, nejhouževnatější a nejčistší lidská rasa soudobé Evropy“
  • Považován za otce nacismu, ale tento citát to vylučuje
 • FILOSOFIE
  • Miloval HUDBU (Vágnera – později se, ale rozešli, protože byl anti-semitista); při bolestech hlavy nemohl chodit na operu
   • „Hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky“
   • „Život bez hudby by byl chybou“
  • KRITIZOVAT autority, které slepě následujeme:
   • Sokrata – na pomoc si zavolá damonion
   • Platona – vytvoří ideální svět idejí, místo aby se věnoval skutečnosti
   • Křesťanství – vytváří nové světy
  • Být aktivní a nečekat na to, co přijde
  • POZITIVNĚ hodnotil Hérakleita + antiku oceňuje z hlediska tragédie
 • VOLUNTARISMUS
  • Poznání = vůle k moci (lepší je ovládat, než být ovládán) à začít něco dělat
 • 3 OBDOBÍ JEHO ŽIVOTA
  • Schopenhauerosvké období
   • Dílo: ZROZENÍ TRAGÉDIE (Z DUCHA HUDBY)
  • Positivistické (zamiluje se do vědeckého poznání)
   • Dílo: RADOSTNÁ VĚDA
  • Zarathustrovské (vytváří svůj originální filosofický koncept)
   • Dílo: TAK PRAVIL ZARATHURA (prorok)
 • 2 PRINCIPY (svět je průnik dvou principů)
  1. APOLLINSKÝ (klidný, do galerie) – princip řádu, míru, je rozumový, intelektuální, mravně čistý, živel výtvarného umění
  2. DIONÝSKÝ (do hospody) – živel opojení, smyslný, vášnivý, pudový, propojen s hudbou
  • Jediný, kdo dokázal dodržet oba principy v rovnováze à Řekové (tragédie
  • Je třeba, aby se věci vyvažovaly a doplňovaly
 • IDEA VĚČNÉHO NÁVRATU
  • Útočí proti ideje osvícenství (pokroku)
  • Myšlenka: Svět se zopakuje znovu (dobré i špatné)
   • „To, že byl život? – Nuže ještě jednou si to zopakuji“.
   • Ne přežívat, ale prožívat a žít nebezpečně
   • Raději litovat toho, že jsem to udělal, než neudělal
 • VŮLE MÁ DVA ROZMĚRY , DVOJÍ MORÁLKA
  • MORÁLKA OTROKŮ (oveček)
   • Slabost, utrpení, pokora … (slepá poslušnost je podle něj špatná)
   • Kritizoval křesťanství ne Ježíše (à poslední křesťan umřel na kříži)
  • MOTÁLKA PÁNŮ (vlků)
   • Neohroženost, zdraví, hrdost…
   • Problém – morálka otroků byla vyšší než ta pánů
   • Abych se k ní mohl propracovat musím jít za svým = vůle k moci è má vzniknout „NADČLOVĚK“ (= není obtěžkaný tradicemi, má svou vlastní morálku)
   • Jak se stát „NADČLOVĚKEM“: přiznat si závist; nebýt křesťanem – morálka otroků; nepít alkohol – morálka otroků; Bůh je mrtvý
 • JAK HODNOTÍ SOUČASNOST
  • „Bůh je mrtev“ à my jsme ho zabili, ale nedokážeme být pány svého osudu a jsme ve stínu někoho
  • Doba bez hodnot, nihilismus (=nevíte čemu a komu věřit), úpadek hodnot, mravnost, úpadek přisel z nástupu křesťanství, lidstvo degeneruje
  • JAK ZE ZAČAROVANÉHO KRUHU VEN?
   • Přehodnotit všechny hodnoty (kladivo na tradice, hodnoty)
    • Je to cesta k vybudování nové morálky
    • Cesta k „NADČLOVĚKU“
    • IDEA VĚČNÉHO NÁVRAT: červ → člověk → nadčlověk (není konec) → vesmírný oheň a vše se opakuje

 

4)    PRE-EXISTENCIALISMUS

SØREN KIERKEGAARD  (1813-1855)

 • Dán
 • Předchůdce existencionalismu
 • Osobní život – peklo – celá rodina mu v průběhu dětství zemřela; krom otce který v mládí údajně proklel boha, přísně ho vychovával; nesměl chodit ven z pokoje (bylo to jeho vězení à zvýšilo mu to představivost)
 • Zdravotní problémy
 • Regina – láska, zasnoubení – na poslední chvíli je odvolala
 • Kritizován a zesměšňován v novinách
 • FILOSOFIE
  • KRITIKA HEGELA, moderní společnosti, církve a teologie (byl ale křesťan) – jsou založeni na veřejnosti, ale na individualitě
  • Poznej sebe sama, a pak dělej závěry – blíž k Sokratovi
  • HYBNOU SILOU NAŠEHO JEDNÁNÍ – náš vnitřní pocit (=úzokst)
  • 2 HLAVNÍ TÉMATA:
   • Existencionální analýza lidského života (=katastrofa, která se nedá přežít)
   • Analýza pojmu Boha
 • 3 STÁDIA EXISTENCE
  • ESTETICKÉ
   • Zaměření na okamžik, přítomnost, pudy, požitky
   • Výsledek à totální nuda, neautentický život bez cíle
   • Ztělesnění – Don Juan
  • ETICKÉ
   • Orientace na rozum; člověk hledá sám sebe; snaha uskutečnit se v druhém člověku; člověk nežije okamžikem; orientuje se na rozum (řeší rozumné – správné)
   • Výsledek à povinnosti
   • Ztělesnění – úředník
  • NÁBOŽENSKÉ (RELIGIÓZNÍ)
   • Založeno na vůli; člověk se musí odevzdat víře – nelze ji racionalizovat
   • Výsledek à božské
   • Ztělesnění – Abrahám
  • Pokud nedosáhneme třetího stádia, čeká nás do konce života pouze stres a úzkost
 • Dílo: SOUČASNOST
  • Současnost je dobou zoufalství – je neautentická
  • V moderní společnosti se člověk stal publikem ne veřejností
  • Hlavním znakem davu je nezávazné tlachání
  • Vše bezprostředně zaniklo pod nadvládou srozumitelnosti
  • Všichni si myslí totéž a souhlasí s něčím, k čemu nemají vnitřní vztah
  • ŘEŠENÍ: každý by se měl stát jedincem

 

5)    EXISTENCIALISMUS

 • 40. léta 20. století
 • Francie
 • Předchůdci – Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger
 • 2. SSV, holokaust – člověk si je vědom své konečnosti a osvícenská idea pokroku zde neplatí (kravina, není to možné)
 • Zkušenost války, v níž se člověk stal pouhou politickou a ideovou součástkou a rozvoj industriální společnosti s jejími negativními jevy
 • Existence jako způsob bytí, jakým je lidská bytost
 • Jak to vyřešit, východisko – konečnost

 

JEAN-PAUL SARTRE

 • Dílo: BYTÍ A NICOTA
  • BYTÍ (kámen) – je ꟷ bytí věci je statické
  • NICOTA (člověk) – není ꟷ bytí člověka je dynamické (neustále se rozvíjí) = člověk je absolutně svobodný živočich a je na něm, co udělá à svoboda může být břímě => úzkost
  • „Existence předchází esenci (podstatě)“

 

ALBERT CAMUS

 • NC za literaturu
 • Spisovatel divadelních her (Cizinec)
 • PRVNÍ PRAVDA – EVIDENCE ABSURDITY
  • První pravda spočívá v uvědomění absurdity
  • Chceme, aby vše dávalo smysl, realita je opak – my si kolem sebe stavíme ABSURDNÍ ZDI, aby svět dával smysl è jenže vlastně žijeme ve lži (tvoříme návyky a rutinu, abychom ve světě dokázali žít) (absurdita spočívá mezi rozporem člověka a světa) (jsme v depresi tak si koupíme nové oblečení)
  • Měli bychom svět kolem nás ZBOŘIT
  • „Revoltuji, tedy jsem“
 • Dílo: MÝTUS O SISYFOVI
  • Potrestán Bohy, protože upřednostnil svůj život
  • Za trest musí táhnout před sebou šutr a horu, ale ten mu neustále padá = náš život se opakuje
  • Absurdní hrdina, symbol revolty = nejšťastnější člověk – není zodpovědný nikomu; trestu se postaví čelem a dělá ho sám za sebe, je svobodný a nepodřídil se žádné myšlence
  • Nikdo z nás nebude volit šutr
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!