Co je postgraduální deprese a koho postihuje

Zdroj: Freepik.com
Mnozí studenti se v době svého vysokoškolského studia setkávají s náročnými výzvami, které nemusí být jen akademického charakteru. Je to období, kdy se formuje nejen jejich profesionální identita, ale také duševní zdraví. Jedním z fenoménů, který v tomto kontextu vystupuje na přední místo, je postgraduální deprese. Co to vlastně je a koho postihuje? Povíme si o tom v našem článku.

 

Co je postgraduální deprese?

Postgraduální deprese představuje psychologický stav, který postihuje studenty během jejich vysokoškolského studia nebo krátce po něm. Jedná se o složitý soubor emočních, kognitivních a fyzických symptomů, které dokáží ovlivnit duševní zdraví. Tato forma deprese se vyznačuje nejen náročným akademickým prostředím, ale je také spojena s dalšími faktory, včetně sociálních, finančních či osobních.

Příznaky postgraduální deprese mohou zahrnovat chronický stres, únavu, ztrátu zájmu o studium, úzkost, a často vede k pocitu izolace a neschopnosti zvládnout náročnosti studentského a profesního života. Je důležité si uvědomit, že postgraduální deprese není vzácným jevem a může ovlivnit širokou škálu studentů bez ohledu na jejich akademický výkon.

 

Specifické skupiny ohrožené postgraduální depresí

Postgraduální deprese nezasahuje rovnoměrně všechny studenty. Některé skupiny studentů jsou ohroženy více. Identifikace těchto skupin je klíčová pro cílenou podporu a prevenci. Mezi tyto specifické skupiny studentů patří zejména:

 • Studenti s vysokým akademickým tlakem – ten, kdo je vystaven intenzivnímu akademickému tlaku a vysokým očekáváním, může pociťovat vyšší stupeň stresu a riziko postgraduální deprese. Podobný tlak však existuje i na trhu práce krátce po skončení vysokoškolského studia.
 • Problémy s adaptací v novém prostředí – studenti, kteří se musí přizpůsobit novému kulturnímu, sociálnímu nebo geografickému prostředí, mohou čelit dodatečným emocionálním výzvám a následné depresi.
 • Vliv kvality spánku na psychické zdraví – studenti, kteří trpí chronickým nedostatkem spánku nebo mají nepravidelný spánkový režim, častěji zažívají problémy s psychickým zdravím, včetně deprese. Pro chronickou nespavost je ideálním řešením například koupě kvalitní bonellové matrace.
 • Studenti se zdravotními problémy – osoby se zdravotními problémy (zejména jsou-li chronické), čelí větší zátěži ve snaze zvládnout nejen své zdraví, ale i náročné studium.
 • Studenti se specifickými osobnostními či psychologickými charakteristikami – sem patří studenti s vyšší úrovní perfekcionismu nebo nízkým sebevědomím.
 • Mezinárodní studenti – studenti studující v zahraničí čelí náročným výzvám spojeným s kulturními odlišnostmi, izolací a dalším stresem ze života v cizí zemi.

 

Prevence a podpora duševního zdraví

Prevence a podpora duševního zdraví jsou klíčovými aspekty v boji proti postgraduální depresi. Vzhledem k náročnému akademickému prostředí a stresům spojeným s uplatněním na trhu práce, je nezbytné implementovat různorodé strategie, které posílí duševní zdraví a sníží riziko deprese. Jako účinná prevence a podpora jsou důležité zejména:

 • Duševní zdraví jako priorita – aktivní propagace důležitosti duševního zdraví na univerzitách. Je velmi důležité poskytnout studentům informace o dostupných psychologických a duševních zdravotních službách.
 • Osvědčené techniky zvládání stresu – workshopy a tréninky na techniky zvládání stresu, včetně relaxačních cvičení a meditace. Taková podpora minimalizuje akademické zatížení. V osobním životě a ve vztahu je jedním ze způsobů, jak zvládat stres, používání erotických pomůcek. V tomto směru jsou oblíbené například párové vibrátory.
 • Sociální podpora – vytváření komunitních programů a fór pro vzájemnou podporu mezi studenty. Je důležité zajistit, aby studenti měli přístup k podpůrným skupinám a neformálním společenstvím.
 • Profesionální pomoc – dostupnost studentských poradenských služeb s kvalifikovanými psychology.
 • Fyzická aktivita a zdravá strava – podpora sportovních aktivit a fitness programů.
 • Zlepšení přístupnosti k finančním prostředkům – poskytování informací o finančních zdrojích, stipendiích a jiných formách finanční podpory. Snížení finančních tlaků do velké míry redukuje právě postgraduální depresi.

 

Rada na závěr

Sociální podpora od spolužáků poskytuje studentům pocit příslušnosti a brání izolaci, která také může být častou příčinou vzniku postgraduální deprese.

error: Content is protected !!