Daktyloskopie – kriminalistika

 

   Otázka: Daktyloskopie

   Předmět: Kriminalistika

   Přidal(a): Kristýna

 

Daktyloskopie se zabývá možnostmi identifikace osob podle otisků prstů. Vychází ze zákonitosti, které vylučují omyly při identifikaci osob. Vypracovává metody a postupy jak otisky prstů vyhledávat, jak je správně a s co nejmenším rizikem poškození zajistit. Vytváří databáze otisků, která slouží při pomoci objasňování trestných činů a plní i úkoly prevence před trestnými činy.

 

POJEM:
Daktyloskopie je nauka o obrazcích papilárních linií na vnitřní straně prstů a dlani rukou a na prstech nohou a chodidlech. Kriminalistická daktyloskopie se zabývá identifikací osob podle papilárních linií.

 

POPILÁRNÍ LINIE:

a) Souvisle vyvýšené reliéfy pokožky
b) Výška 0,1 – 0,4mm
c) Manuálně pracující člověk má papilární linie výraznější
d) Šířka populárních linií se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,7mm
e) Jsou neustále zvlhčovány potem => pot obsahuje podle různých autorů 97 – 99,5% vody, zbytek tvoří různé soli, tuky, degradační produkty bílkovin a další látky

 

ZÁKONITOSTI:
a) neexistují dvě osoby, které mají naprosto shodné obrazce papilárních linií
b) neměnnost papilárních linií po celý život jedince (kromě velikosti)
c) neodstranitelnost papilárních linií, po odstranění znovu dorostou do původního
d) obrazce s výjimkou odstranění papilárních linií se zárodečnou vrstvou kůže

 

VÝZNAM:
a) identifikaci živých osob (podezřelých, pachatelů, domácích osob) podle daktyloskopických stop zanechaných na místě činu
c) identifikaci neznámých mrtvol
d) identifikaci osob, které nechtějí nebo nemohou prokázat svou totožnost.

 

ZAJIŠŤOVÁNÍ:

 Plošné stopy

a)navrstvené– obtisk je vytvořen tak, že obraz papilárních linií je nanesen potem na čistou podložku.

latentní (skryté) – zviditelňují se šikmým osvětlením nebo speciálními světly

plošné potní stopy- navrstvené se zajišťují pomocí daktyloskopických prášků, které se nanášejí na stopu jemným štětečkem. Jako vlákna štětečků se používají: zaječí, veverčí chlupy, peří ptáků, skleněná a uhlíková vlákna a další. Takto vyvolaná stopa se snímá na daktyloskopické folie nebo pásky. (bílé,černé, transparentní)

Zajišťování pomocí tekutinnapř. postřikem, dusičnanem stříbrným nebo postřikem ninhydridu pomocí par např. jodu nebo zadýmení hořícím kafrem, nebo pomocí rozptýleného světla argonového laseru

 

b)odvrstvené– podložka je zaprášená, čerstvě natřená apod. Při doteku se prach nebo barva na pot papilárních linií nalepí a tím dojde k odvrstvení prachu nebo barvy a zobrazení papilárních linií.

viditelné– krevní, barevné a mastné daktyloskopické stopy se zajišťují fotograficky

 

Daktyloskopické stopy objemové:

  • objemové– tzv. vtisky např. ve tmelu nebo v jiných měkkých hmotách-zajišťují se fotograficky a odléváním (sádra, lukopren)

Daktyloskopické stopy na malých předmětech

  • Daktyloskopické stopy na malých předmětech jakými jsou například kabelky, peněženky, doklady, platební karty se zajišťují  in-natura.

 

DATABÁZE:  Všechny daktyloskopické stopy jsou obsažené v ústřední daktyloskopické sbírce KÚP (Kriminalistický ústav Praha) a OKTE (odbor kriminalisticko technických expertíz). Jsou prakticky totožné, datově propojené a rozdíl spočívá v tom, že v ústřední sbírce OKTE jsou soustředěné otisky prstů pachatelů a stop z míst trestných činů vztahujících se pouze k příslušnému teritoriu kraje. Databáze pracuje v systému AFIS 2000 (AFIS-Automatic Fingerprint Identification systém). Sbírky obsahují: dakt. Stopy z neobjasněných TČ a dak. Stopy pachatelů z objasněných TČ.

 

Dále je vybudována databáze daktylos. stop členskými zeměmi EU EURODAC. V této databázi se sledují cizinci, kteří nejsou občany členských zemí EU, Jde o dvě základní skupiny cizinců: žadatelé o azyl, cizinci, kteří se neoprávněně zdržují na území

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!