1. světová válka – maturitní otázka
1. světová válka – maturitní otázka (2)
1. světová válka – maturitní otázka (3)
1. světová válka – maturitní otázka (4)
1. světová válka (2)
1944 – válečný rok – referát z dějepisu
2. polovina 19. století v Českých zemích – otázka z dějepisu
2. světová válka
2. světová válka – maturitní otázka z dějepisu
2. světová válka – maturitní otázka z dějepisu (2)
2. světová válka – maturitní otázka z dějepisu (3)
2. světová válka – maturitní otázka z dějepisu (4)
30 letá válka (1618-1648)
70. léta 19. století – rok 1918 – maturitní otázka
Afghánistán – dějiny země
Alexander Dubček – životopis/referát
Andrej Hlinka – referát z dějepisu
Anglická průmyslová revoluce – maturitní otázka
Anglická revoluce a počátky parlamentarismu – dějepis
Anglie a Skotsko v 16.století – seminární práce z dějepisu
Antické období evropských dějin – maturitní otázka
Antické Řecko – maturitní otázka z dějepisu
Antický Řím – dějiny umění k maturitě
Antický Řím – maturitní otázka
Antický Řím a jeho impérium
Antika – maturitní otázka z dějepisu
Arabsko-izraelské války – maturitní otázka z dějepisu
Baroko – dějiny umění (2)
Baroko – dějiny umění k prezentaci
Baroko – maturitní otázka
Baroko – seminární práce
Baroko – sochařství – dějiny umění
Baroko, barokní hudba
Bartolomějská noc – 1572 – dějepis
Bitva v údolí Ia Drang – maturitní otázka
Buržoazní revoluce v Evropě a Severní Americe
Čarodějnické procesy v průběhu staletí – seminární práce
Červencová revoluce 1830 – otázka z dějepisu
České barokní sochařství po třicetileté válce
České země v 16. a 17. století
České země v době husitské – maturitní otázka z dějepisu
České země v době osvíceneckého absolutismu
České země za 1. světové války, vznik ČSR
České země za vlády habsburků (1526 – 1648) – dějepis
České země za vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
Československá armáda na Středním východě a v Africe během 2. světové války
Československá republika
Československá republika – maturitní otázka z dějepisu
Československo – pražské jaro
Československo 1918 – 1938
Československo 1918 – 1938 – maturitní otázka z dějepisu
Československo mezi válkami – maturitní otázka
Československo po 2. světové válce
Československo po 2. světové válce – dějepis
Československo po 2. světové válce – dějepis (2)
Československo v meziválečném období – dějepis
Československo v období 1948-1968
Československý odboj (1939 – 1945)
Československý socialismus
Český stát v době Lucemburků
Český stát za Lucemburků
Český stát za Lucemburků – maturitní otázka
Český stát za Lucemburků – maturitní otázka z dějepisu
Český stát za posledních přemyslovců
Český stát za vlády Lucemburků – otázka z dějepisu
Charles André Joseph Marie de Gaulle
Charles de Gaulle – maturitní otázka
Chronologie starověkého Řecka
Chronologie starověkého Říma
Dějiny a kultura starověkého Říma
Dějiny a kultura starověkého Říma – otázka z dějepisu
Dějiny Anglie v raném novověku – maturitní otázka
Dějiny Anglie ve středověku – maturitní otázka
Dějiny starověkého Řecka – maturitní otázka
Dějiny Třebíčska – maturitní otázka
Dějiny Třebíčska – maturitní otázka z dějepisu
Den, kdy vybouchl Černobyl – referát z dějepisu
Doba alžbětinská – seminární práce
Doba archaická starověkého Řecka – dějepis
Doba bronzová ve střední Evropě – otázka z dějepisu
Doba kamenná – maturitní otázka
Doba klasická starověkého Řecka – dějepis
Doba pohusitská a vláda Jagellonců v zemích Koruny české
Druhá republika – referát
Druhá světová válka
Druhá světová válka – maturitní otázka (3)
Druhá světová válka – maturitní otázka z dějepisu
Druhá světová válka – maturitní otázka z dějepisu (2)
Druhá světová válka – vzpomínky pamětníků z místa mého bydliště
Druhá světová válka (2)
Důsledky třicetileté války – maturitní otázka
Egypt – školní zápisky z dějepisu
Egypt a jeho vývoj – dějepis
Evropa + Středomoří od 11. do 15. století
Evropa v 1. polovině 19. století – maturitní otázka
Evropa v 16. a 17. století – maturitní otázka
Evropa v období napoleonských válek
Evropa v období napoleonských válek – otázka z dějepisu
Evropa v období vrcholného středověku
Evropa v první polovině 19. století
Evropa ve 13.-15. století – maturitní otázka
Fašistické režimy v období mezi 1. a 2. světovou válkou – otázka z dějepisu
Fáze Velké francouzské revoluce – maturitní otázka
Francie ve 2. polovině 19. století
Francie za vlády Napoleona – maturitní otázka
Francouzská buržoazní revoluce
Francouzská buržoazní revoluce – otázka z dějepisu
Francouzská buržoazní revoluce a vyústění v napoleonské diktatuře – dějepis
Francouzská revoluce, Napoleonské války – dějepis
Gotika a středověká města – maturitní otázka
Gotika v Čechách – dějiny umění
Hilsneriáda – seminární práce
Historický a architektonický vývoj hradů Rabí a Pernštejn
Historie (historická věda) – maturitní otázka z dějepisu
Historie automobilové dopravy – seminární práce z dějepisu
Historie čarodějnických procesů v Evropě – maturitní otázka z dějepisu
Hlavní řečtí bohové a jejich římské protějšky
Hlavní rysy vývoje u nás od roku 1970 do současnosti – maturitní otázka z dějepisu
Hlavní rysy vývoje u nás v letech 1945 – 1970 – maturitní otázka z dějepisu
Hlavní vývojové etapy českého feudálního státu
Hnutí hippies – Květinová revoluce 1968 – seminární práce z dějepisu
Husitská revoluce – seminární práce
Husitská revoluce aneb husitství v Čechách
Husitství
Husitství – maturitní otázka z dějepisu
Husitství – maturitní otázka z dějepisu
Husitství – maturitní otázka z dějepisu (2)
Husitství, Jiří z Poděbrad a Jagellonci – dějepis
Imperialismus – maturitní otázka z dějepisu
Indie – školní zápisky z dějepisu
Intervence SSSR do Maďarska – seminární práce
Jaderný výzkum ve Spojených státech amerických
Jagellonci – maturitní otázka
Jak zemřel Napoleon – maturitní otázka z dějepisu
Jakobínská diktatura – referát
Jan Nepomucký – životopis (referát)
Jan Palach – maturitní otázka z dějepisu
Johannes Gensfleisch Gutenberg – imaginární rozhovor
Karel Čurda – životopis/referát
Karibská krize – maturitní otázka z dějepisu
Karolínská renesance – seminární práce
Kde domov můj – česká národní hymna
Klasicismus – maturitní otázka
Klasické otrokářské státy – maturitní otázka z dějepisu
Klasické Řecko – maturitní otázka
Koloniální výboje velmocí
Komunismus v Československu
Konflikty mezi absolutismem a parlamentarismem – maturitní otázka z dějepisu
Korejská válka – seminární práce z dějepisu
Křesťanství – vznik, podstata, šíření, organizace, svátosti
Křesťanství v době římského impéria
Krize feudalismu
Krize feudalismu – maturitní otázka z dějepisu
Křížové výpravy – maturitní otázka z dějepisu
Křížové výpravy – maturitní otázka z dějepisu (2)
Kuba a Karibská krize
Kultura starověkého Řecka
Kutná Hora – maturitní otázka
Lateránská Bazilika – referát
Ledečský kostel
Ledečský kostel – maturitní otázka z dějepisu
Lidská společnost v pravěku
Lidská společnost v pravěku – maturitní otázka z dějepisu
Ludvík XIV (král Slunce) – maturitní otázka z dějepisu
Ludvík XIV. – životopis
Malíři zaalpské renesance – dějiny umění
Margaret Thatcherová – Seminární práce
Marián Čalfa
Marie Terezie – esej
Marie Terezie – maturitní otázka z dějepisu
Marie Terezie – seminární práce
Meziválečné období – maturitní otázka z dějepisu
Mezníky poválečného vývoje v Evropě i ve světě
Mezopotámie – maturitní otázka
Mimoevropské civilizace – maturitní otázka z dějepisu
Mistr Jan Hus – životopis
Mocnosti před 1. světovou válkou – maturitní otázka
Modrá knížka
Nacismus – základní pojmy
Napoleon III.
Napoleonské války – maturita z dějepisu
Napoleonské války – maturitní otázka z dějepisu
Národně osvobozenecká hnutí – Revoluce 1830 – dějepis
Národní obrození – maturitní otázka z dějepisu
Naše země v období pozdního feudalismu – maturitní otázka
Naše země ve 13.-15. století – maturitní otázka
Nejstarší řecké civilizace a homérské období – dějepis
Největší jaderné havárie
Neolit na našem území – maturitní otázka z dějepisu
Neolitická revoluce – maturitní otázka
Nicholas George Winton – životopis/referát
Nicholas Winton – seminární práce
Normalizace – esej 
Novověk – maturitní otázka z dějepisu
Období utvářením novodobé společnosti v 16. a 17. století
Odkaz antiky dnešku – maturitní otázka z dějepisu
Okolnosti vzniku Československa – maturitní otázka z dějepisu
Olympijské hry (antické i novodobé)
Operace Anthropoid – maturitní otázka
Orientální despocie – maturitní otázka
Osoby a organizace za 2. světové války
Osvícenský absolutismus
Osvícenství a osvícenský absolutismus
Pařížská mírová konference 1919 – 1920 – maturitní otázka z dějepisu
Pergamské království a jeho osudy – Historie (VŠ)
Periodizace pravěku a starověku se zaměřením na Řecko a Řím
Počátky filmu a první polovina 20. století – světový film
Politické procesy v ČSR v 50. letech – otázka z dějepisu
Politické směry 19. století
Politika a její historie – maturitní otázka
Pomocné vědy historické – maturitní otázka
Pomocné vědy historické – maturitní otázka (2)
Ponapoleonská Evropa – maturitní otázka z dějepisu
Poslední Přemyslovci
Poslední Přemyslovci (2)
Postavení ženy Čechách od roku 1920 – seminárka
Poválečné Československo, nástup totality a vývoj do 60. let
Poválečné uspořádání světa – maturitní otázka z dějepisu
Poválečný svět: Dálný východ a Latinská Amerika
Poválečný vývoj v Československu
Pozdní středověk – maturitní otázka
Praha jako kulturní metropole
Pravěk
Pravěk – Dějepis
Pravěk – Dějepis (2)
Pravěk – Dějepis (3)
Pravěk – maturitní otázka z dějepisu
Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (2)
Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (3)
Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (4)
Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (5)
Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (6)
Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (7)
Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (8)
Pravěk – otázky k maturitě
Pravěk – školní zápisky z dějepisu
Pravěk (2)
Pravěk (3)
Pravěk a jeho dělení, předchůdci člověka
Pravěk a starověk – procvičování k maturitě
Pravěk a umění
Pravěký vývoj lidstva – maturitní otázka z dějepisu
Prehistorie – maturitní otázka
Přehled dějin Ruska do 19. století
Přehled historických epoch české a světové historie
Přeměna ČSR v komunistický stát
Příčiny první světové války – maturitní otázka
Proces hominizace – maturitní otázka z dějepisu
Protektorát Čechy a Morava – maturitní otázka z dějepisu
Průběh 2. světové války – maturitní otázka
Průběh a důsledky 1. světové války – maturitní otázka
Průmyslová revoluce – dějepis
Průmyslová revoluce – otázka z dějepisu
Průmyslová revoluce ve světě a v Čechách
Prusko, Rusko, Rakousko a osvícenský absolutismus – maturitní otázka z dějepisu
První křížová výprava – seminární práce
První polovina 20. století – maturitní otázka
První slovanská osídlení Čech a Moravy
První světová válka
První světová válka – Dějepis
První světová válka – maturitní otázka
První světová válka (1914 – 1918) – Dějepis
První světová válka (2)
První světová válka (3)
První světová válka a hospodářská krize – dějepis
První světová válka, vznik bloků, válečné události
Raně středověké státy – maturitní otázka
Raný a vrcholný středověk v Evropě
Raný středověk – maturitní otázka
Reformace – maturitní otázka z dějepisu
Rekonstrukce a občanská válka v USA
Renesance – dějepis a dějiny umění
Renesanční sloh
Revoluce 1848-1849 – maturitní otázka
Revoluce 1848-1849 “Jaro národů” – otázka z dějepisu
Revoluce a občanská válka v Rusku: 1905 – 1921
Revoluce v roce 1848 (Jaro národů) – maturitní otázka
Revoluční rok 1848 – dějepis
Revoluční rok 1848 – dějepis (2)
Revoluční rok 1848 – Francie, Itálie, Německo
Revoluční rok 1848 – 1849
Revoluční rok 1848 v Českých zemích – otázka z dějepisu
Řím – maturitní otázka z dějepisu
Římská říše a rozvoj starověkého Říma – dějepis
Rohanové na Sychrově – seminární práce
Rok svobody 1989 – maturitní otázka z dějepisu
Rozdělený svět: dekolonizace a hlavní ohniska konfliktů
Rudolf II. Habsburský – referát
Ruské revoluce – Dějepis
Ruské revoluce – maturitní otázka z dějepisu
Ruské revoluce a vývoj SSSR do druhé světové války
Rusko a SSSR v první polovině 20. století – maturitní otázka
Rusko za posledních Romanovců
Šedesátá léta a pražské jaro – maturitní otázka
Šedesátá léta ve světě i u nás – obecné shrnutí
Šestidenní válka (5. – 10. červen 1967)
Sexuální revoluce – esej
Situace v našich zemích v době druhé světové války
Slované – seminární práce
Sovětské právo a jeho historie
Španělská občanská válka – maturitní otázka z dějepisu
Spojené státy a Latinská Amerika
Stalinismus, rozpad komunistických režimů
Staroorientální despocie – počátky otrokářského zřízení
Staroorientální státy – maturitní otázka
Staroorientální státy – maturitní otázka (2)
Staroorientální státy – maturitní otázka (3)
Staroorientální státy a civilizace – otázka z dějepisu
Starověk – maturitní otázka
Starověk a starověké státy
Starověká Čína – maturitní otázka z dějepisu
Starověká Čína, Malá Asie – maturitní otázka
Starověká Indie – maturitní otázka
Starověká kultura a umění na území Mezopotámie
Starověká Mezopotámie – maturitní otázka
Starověké civilizace
Starověké orientální státy – maturitní otázka z dějepisu
Starověké Řecko
Starověké Řecko
Starověké Řecko – maturitní otázka z dějepisu
Starověké Řecko – maturitní otázka z dějepisu (2)
Starověké Řecko – maturitní otázka z dějepisu (3)
Starověké Řecko – maturitní otázka z dějepisu (4)
Starověké Řecko – maturitní otázka z dějepisu (5)
Starověké Řecko – maturitní otázka z dějepisu (6)
Starověké Řecko – maturitní otázka z dějepisu (7)
Starověké státy – maturitní otázka
Starověký Egypt a Mezopotámie – maturitní otázka
Starověký orient – maturitní otázka
Starověký přední východ – maturitní otázka
Starověký Řím
Starověký Řím – maturitní otázka
Starověký Řím – maturitní otázka (2)
Starověký Řím – maturitní otázka (3)
Starověký Řím – politický vývoj, společenské a hosp. poměry
Starověký Řím v období císařství
Střední Evropa po 1. světové válce a Československo
Střet křesťanské Evropy s islámskou civilizací
Studená válka – otázka z dějepisu
Studená válka (od roku 1962), Evropa dnes
Studená válka do roku 1962
Suezská krize
Svatá říše římská v 11. – 12. století – otázka z dějepisu
Svatý Jan pod Skalou
Svět a Evropa v letech 1848 až 1914
Svět na přelomu 19. a 20. století
Svět na přelomu 19. a 20. století – maturitní otázka
Svět v období imperialismu – maturitní otázka z dějepisu
Svět v pravěku – maturitní otázka z dějepisu
Světová hospodářská krize 1929 -1933 – maturitní otázka z dějepisu
Světová hospodářská krize a boj proti fašismu ve 30. letech
Tanky 2. světové války – seminární práce
Templáři a templářský řád v Praze – seminární práce
Tereziánské reformy – maturitní otázka z dějepisu
Toleroval Pius XII. Likvidaci Židů?
Totalitní systémy v Evropě 1918-1939 – maturitní otázka z dějepisu
Třetí arbasko-izraelská válka (1967)
Třicetiletá válka – maturitní otázka
Třicetiletá válka (1618-1648)
Umění evropského pravěku
Umění starověké Číny
USA
USA – úvaha týkající se historie
USA v 19. století – maturitní otázka
Usáma bin Ládin
Usáma bin Ládin – referát
Usáma bin Ládin – seminární práce
Utváření středověké Evropy
Úvod do dějepisu – maturitní otázka
Úvod do studia dějepisu
Úvod do studia dějepisu – maturitní otázka z dějepisu
Úvod do studia dějepisu – maturitní otázka z dějepisu
Uzlové momenty poválečného vývoje ve světě
Válka za nezávislost USA
Věda a kultura po druhé světové válce – maturitní otázka z dějepisu
Velká Francouzská revoluce
Velká francouzská revoluce – dějepis
Velká francouzská revoluce – otázka z dějepisu
Velká francouzská revoluce – otázka z dějepisu (2)
Velká francouzská revoluce a napoleonské války
Velká hospodářská krize
Velká Morava – maturitní otázka z dějepisu
Velké zeměpisné objevy 15. a 16. století – maturitní otázka z dějepisu
Versailleský systém – maturitní otázka z dějepisu
Vietnam, Kambodža – konflikty 2. poloviny 20. století
Vietnamská válka – seminární práce z dějepisu
Vikingové – doba Vikingů a jejich epos – esej
Vikingové – seminární práce
Vladimir Iljič Lenin
Vladimir Iljič Uljanov – Lenin
Vrcholná renesance v Itálii – dějiny umění
Vrcholně středověká společnost – maturitní otázka z dějepisu
Vrcholný středověk – maturitní otázka z dějepisu
Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku a novověku
Východní středomoří – Chetité, Syropalestinská oblast
Vývoj Československa a zápas o demokracii – referát
Vývoj Československa v letech 1949 -1969 – otázka z dějepisu
Vývoj člověka – maturitní otázka z dějepisu
Vývoj člověka – maturitní otázka z dějepisu
Vývoj Evropy po třicetileté válce
Vývoj lidské společnosti v pravěku – maturitní otázka z dějepisu
Vývoj lidské společnosti v pravěku – otázka z dějepisu
Vývoj lidské společnosti v pravěku – otázka z dějepisu (2)
Vývoj lidské společnosti v pravěku a rané době dějinné
Vývoj sovětského práva
Významné šlechtické rody Rakouska, Bavorska – seminární práce z dějepisu
Vzestup českých zemí za posledních přemyslovců
Vznik a vývoj křesťanství, papežství a císařství – dějepis
Vznik a vývoj prvních státních celků – maturitní otázka
Vznik Baroka v Itálii, Caravaggio
Vznik Baroka v Itálii, Caravaggio – dějiny umění
Vznik Československa
Vznik Československa – maturitní otázka z dějepisu
Vznik Československa – maturitní otázka z dějepisu (2)
Vznik Československa – seminární práce
Vznik ČSR – maturitní otázka z dějepisu
Vznik ČSR – První republika – maturitní otázka z dějepisu
Vznik habsburského soustátí a jeho vývoj do poloviny 17. století
Vznik nejstarších civilizací v Egyptě a na Blízkém východě
Vznik sovětského svazu – maturitní otázka
Vznik Spojených státu amerických
Vznik státu Izrael – maturitní otázka z dějepisu
Vznik USA – maturitní otázka
Vznik USA, Velká francouzská revoluce
Vznik USA, vývoj a občanská válka – maturitní otázka
Vzpomínky pamětníků – seminární práce
Winston Churchill – seminární práce
Z Buzuluku do Prahy – výklad k prezentaci
Záchranné akce Židů před holocaustem – seminární práce
Základní příběh Židů (Bible) – maturitní otázka z dějepisu
Zámořské objevy
Zámořské objevy – dějepis
Zámořské plavby – dějepis
Země koruny české za 1. světové války
Žhavé a studené konflikty 2. pol. 20. století