Alexandr Nikolajevič Skrjabin
Antonín Dvořák – dějiny hudby
Baroko – vznik, opera, kantáta, oratorium, představitelé
Baroko v hudbě
Bedřich Smetana – životopis/referát
České hudební baroko – dějiny hudby
Český klasicismus – dějiny hudby
Evropské hudební baroko – dějiny hudby
Historie hudby a vznik moderní populární hudby
Hudba v českých zemích 19. století – dějiny hudby
Hudební formy
Hudební žánry a směry – dějiny hudby k maturitě
Impresionismus v hudbě – dějiny hudby
Kde domov můj – česká národní hymna
Klasicismus – dějiny hudby
Lidová píseň – vznik, druhy, regiony a sběratelé
Matematika v hudbě – seminární práce
Melodicko-Harmonický sloh – hudební výchova
Muzikál – seminární práce
Muzikologie – hudební věda – dějiny hudby k maturitě
Peer Gynt – deník hudebního díla
Periodizace evropských hudebních dějin – dějiny hudby
Pohyb a rytmus v hudebních činnostech
Polymelodický sloh – hudební výchova
Předchůdci klasicismu – dějiny hudby
První vídeňská škola – dějiny hudby
Raná renesance v Itálii – dějiny umění
Renesance v hudbě
Romantismus v 19. století – dějiny hudby
Romantismus v hudbě – maturitní otázka
Rytmicko-Monomelodický sloh – hudební výchova
Slipknot – seminární práce
Sonáta a její historické podoby
Sónický sloh – hudební výchova
Vnímání hudby – dějiny hudby k maturitě
Vokální činnosti – hudební výchova
Vývoj evropské hudby od nejstarších dob
Vývoj, definice a funkce hudby – dějiny hudby k maturitě
Vznik a vývoj opery, reformy, skladatelé či pěvecké osobnosti.
Wolfgang Amadeus Mozart a jeho opery – seminární práce
Základní hudební terminologie – dějiny hudby k maturitě
Život a dílo Dmitrije Šostakoviče – seminární práce