Dějiny Třebíčska – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Dějiny Třebíčska

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): nikca1997

 

 

 

 

1) osídlení v mladším paleolitu (starší doba kamenná) – okolo 10 000 let

o   předtím lesy okolo řeky

o   ze dvou směrů – od Jaroměřic a od Vladislavi

o   u Výčap se našla pazourková čepel

 

2) mezolit – 10 000 – 8000, střední doba kamenná

o   od té doby interglaciála, nárůst počtu obyvatel, obyvatelé okolo řeky Jihlavy

 

3) neolit – mladší doba kamenná

o   neolitická revoluce – počátky zemědělství (Výčapy, Vladislav, Hartvíkovice, území Třebíče)

o   kultury podle keramiky – okolo Třebíče – Volutová, Moravská malovaná, Hartvíkovice – vypichovaná

o   nejdůležitější naleziště v Kramolíně – základy hradiště

 

4) doba bronzová (slitina Cu a Sn)

o   bronzová sekyrka z Vladislavi (byl tam asi brod – přechod přes řeku)

o   depot z Trnavy – na jednom místě hodně bronzových polotovarů (pruty, výlisky na zbraně…) – 1. velký nález na Moravě (asi 75 kg)

 

5) doba železná

o   starší doba železná – 750-400 př. n. l.

§  nálezy nadzemních hrobů (=mohylové hroby) u Mohelna – Hadcová step

o   mladší doba železná – laténská

o   nálezy týkající se Římanů a Keltů (mince – keltské duhovky, mince římské z Ptáčova)

 

6) doba římská – 5. – 6. století

o   1. Slované, nemáme nálezy

·       nálezy až z 10. století – středověk, počátky Třebíče jako města

·       Zašovice – významná obchodní křižovatka v době stěhování národů

 

Raný středověk v okolí Třebíče  –  6.-12. století

 • 10.-11. století:
  • oblast Třebíče patří do majetku Přemyslovců (doba vzniku raného českého státu)
  • při tzv. 1. krizi českého státu okolo roku 1000 se Morava spolu s Třebíčí dostává dočasně do rukou Poláků (Boleslav Chrabrý), konec 1. krize zpátky Přemyslovci
  • 1053 – moravské úděly 3: Znojemský – Brněnský – Olomoucký

 

 • 9. století – byla součástí VM a domníváme se, že po zániku VM byla tato oblast ovlivňována Maďary
 • 8. století – žádné informace – období bájných Přemyslovců
 • 7. století – byli tady Slované v oblasti okolo Jihlavy – žádné informace
 • počátky města Třebíče

 

 • 2. polovina 11. století – 1. písemný záznam – na kraji znojemského údělu se nachází Třebečský les
  •   1101 – Oldřich Brněnský a Litolt Znojemský nechali založit benediktinský klášter (bude tam jejich rodinná hrobka)
  •   víme to až z pozdějších kronik (klášterní kronikář – Opat)
  •   součástí kostel sv. Benedikta (před dnešní bazilikou)

 

 • kolonizace – 1. osada na levém břehu řeky Jihlavy, pod klášterem
 • r. 1277 – založení města Třebíče – listina, kde opat kláštera Martin, oceňuje zásluhy Heřmana (lokátor) – nejstarší a nejcennější listina v archivu
 • ve 13. století byl klášter vlastníkem půdy, vesnic a měl armádu, náměstí vznikalo v gotickém stylu (úzké protáhlé domy)
 • poddanské církevní město (měli k vrchnosti povinnosti)

 

 • 14. století
  •  návštěva Jana Lucemburského
  •  1335 Karel IV. jako markrabě moravský udělil Třebíči důležitá privilegia: 1) právo hradeb, 2) hrdelní právo – samostatné soudnictví – na stejně úrovni jako královské město Znojmo
  •  za vlády Karla IV. Třebíč obchodní město, pravidelné pořádání trhu
  •  Václav IV. – velký mor a rozkol v církvi, začíná krize středověku
   • Morava epidemie – úbytek obyvatel
   • neklidné období, spory o Moravu, pak toho, co bylo za Karla IV.
   • hladomorà černý obchodàloupežníci (lapkové), kteří přepadávali kupce
   • Jan Sokol z Lamberta, Hynek z Kunštátu a Jevišovic – Suchý čert

 

 • 15. století
  • roku 1424 – Třebíč dobyta Husity a spolu s Ivančicemi se stala hlavním opěrným bodem Husitů na Moravě, do rukou Zikmunda se dostává až v roce 1435 (přijal Basilejská kompaktáta)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!