Demokracie, volby a volební systémy – maturitní otázka

 

Otázka: Demokracie, volby a volební systémy

Předmět: Politologie

Přidal(a): Martin Bašta

 

Demokracie 

 • forma vlády 
 • vláda lidu 
 • rozhoduje většina
  • Menšina se vždy podřizuje 
  • Nemělo by však docházet k tyranii většiny – pojistky proti tomu 

liberální demokracie 

 • Zabývá se širokou ochranou a respektování lidských práv

paradox tolerance 

 • Abychom si udrželi tolerantní společnost, musíme být vůči netoleranci netolerantní  

v indexu demokracie za rok 2021 zahrnuje 167 zemí 

 • Reálná demokracie je v 80 státech 
 • V ústavě nedeklarují demokratičnost 4 země= Barma, Brunej, Saudská Arábie, Vatikán

dělí se na:

 • přímou 
 • nepřímou 

 

Zastupitelská demokracie 

 • Přítomná prakticky ve všech demokraciích 
 • Občané prostřednictvím voleb dosazují do úřadů své politické zástupce 
 • Nevýhody= hodně lidí – moc názorů, těžké se rozhodnout 
 • Výhody= za občany rozhodují politici

 

Přímá demokracie 

 • Státní moc vykonává přímo od svými rozhodnutími 
 • V praxi se ve své čisté formě nevyskytuje
 • výjimkou švýcarské kantony Appenzell Inerrhoden a Glarus
 • občas se lze setkat se zastupitelskou demokracií s prvky přímé demokracie 

polopřímá nebo participativní demokracie 

 • V praxi může být problematická
 • Nevýhody
  • nikdo reálně nenese odpovědnost za rozhodnutími 
  • rozhodnutí nelze snadno korigovat
  • výsledkem může být tyranie většiny a útlak menšin

 

Volby 

 • hlavní mechanismus zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země 

musí splňovat několik klíčových vlastností:

 • rovné= každý občan má stejný počet hlasů a každý hlas má stejnou váhu 
 • tajné= nikdo nemůže být nucen zveřejnit, koho volil 
 • všeobecné= volit může každý občan splňující jen minimálně omezující pravidla (věk svéprávnost a občanství)
 • cyklické= volby se konají v zákonem stanoveném cyklu, volby nelze svévolně odkládat, ani je vyvolat předčasně bez zákonného důvodu

 

v ČR máme 6 typů voleb 

 • prezidentské= na 5 let 
 • volby do poslanecké sněmovny= na 4 roky 
 • volby do senátu= každé 2 roky 1/3 senátu- 1/3= 6 let 
 • krajské volby= na 4 roky 
 • volby do zastupitelstev měst a obcí= na 4 roky  
 • volby do Evropského parlamentu= na 6 let
 • volí se ve dvou dnech – ČR je jednou z mála zemí, kde to tak je

 

Volby v Čr 

 • Bydliště, místo bydliště v občance – okrsek kde volíme
 • Voličský průkaz – může se volit všude po republice 
 • Automatická registrace k volbám v ČR, USA jinde 
 • Americké volby zvláštní 
 • V zahraničí volíme na ambasádě s voličským průkazem
 • Volby do europarlamentu můžeme volit kandidáty i z jiné země, když jsme v Německu třeba tak německé kandidáty anebo na ambasádě české kandidáty 

 

Volební systém 

 • poměrný – kraje obce 
 • většinový – senát a parlament 

 

Většinový systém

 • dvoukolový systém většiny 
 • dva dominantní směry a profiltrují se strany a názory
 • tradičnější ale v posledních desetiletích na ústupu 
 • jednomandátové obvody, kde se volí konkrétní osobnosti 
 • volič má jeden hlas, ale někdy může označit alternativy
 • má tendenci redukovat množství stran a bizarní strany – radikální strany/ eliminují extremisty 
 • stabilizují politický systém 
 • napomáhají bipartismu – systém dvou politických stran 
 • first past-jednokolový systém – konkrétní typ 
 • alternativní systém – číslování od 1 do 12- pořadí a poté vyhraje ten kdo má více jak 50 % (Austrálie, Irsko)

 

Poměrný systém 

 • panašování – rozmělňování hlasů 
 • preferenční hlasy: můžeme posunout někoho na předností místa a získat tak křeslo 
 • hranice 5 % = uzavírací klauzule – vyřadí z voleb strany které nenaplnily množství hlasů, a tak nebude přesně 20 % lidí v křeslech 
 • snažíme se docílit, aby byla nejširší paleta názorů v parlamentu a velké množství stran.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!