Divadlo a drama v antickém Řecku – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Divadlo a drama v antickém Řecku

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): lada

 

 

 

 

Kulturní centra rané egejské civilizace:

Kréta (mínojská kultura: 2500-1400 př.n.l.)

Mykény (heladská kultura: 1600-1100 př.n.l.)

Trója (zničena Řeky asi 1300 př.n.l)

  • nepřímý vliv: bohové a hrdinové se obj. v Iliadě a Odysseii i ve většině dramat

 

Řecká civilizace

-formovala se v 8.-6.př.n.l., hl.polit.jednotky: polis = městské státy, Dórové = Sparta, Korint.., Iónové = Athény..(rozhod.postavení Sparta, po válce s Persií Athény)

-králové→tyrani(často podporovali umění)→demokracie(Athény)

-bohové-lidské vlastnosti, také podléhají osudu (věčná nejistota=příznivé pro vznik dramatu)

-„Člověk je mírou všech věcí.“(Protágorás)

 

Původ tragédie

6.stol.př.n.l. : Thespis, Choirilos, Pratinas, Frýnichos

-záznamy od r.534 př.n.l., kdy byla oficiálně v Athénách vyhlášena soutěž o nejlepší tragédii v rámci Městských Dionýsií (náb.slavnosti): 1.vítěz Thespis

= kozlí písně (původ neznámý: možná šlo o tance kolem obětního kozla,nebo byl 1.cenou)

– Aristoteles-Poetika: drama se vyvinulo z dithyrambů (hymnus zpívaný a tančený na počest Dionýsa) – malý improv.příběh + refrén (lit.je zaznamenal Arion, jeho písním se říkalo tragikon drama) jak dlouhá byla cesta od dithyrambu k tragédii se neví, zás.krok bývá připis Thespidovi

+ existuje mnoho dalších teorií o původu tragédie

– Městské Dionýsie: poslední ze 4 Dionýsií(od r.534 nejdůl.), orgie+intoxikace+oběti(i lidské)

 

5.stol.př.n.l.: Aischylos, Sofokles, Euripides

– z více než 1000 dramat mnoha autorů se dochovalo 31 tragédií od 3 autorů

– shodné rysy: prolog (seznamuje s dřívějšími událostmi), parodie (vstup sboru), 3-6 epizod rozdělených sborovými písněmi, exodus (odchod sboru a všech postav)

– většinou jednota místa, času a děje (dramatizována pouze poslední část příběhu)

– všechny dochované trag. vychází z mýtu nebo historie

– soustředili se na psychologické a etické atributy postav (sociál. a fyzické ne)

– Aischylos zavedl druhého herce, Sofokles třetího (toho pak využ.i např.Aischylos)

 

Aischylos (asi 523-456, z asi 80 her dochováno 7)

Peršané, Sedm proti Thébám, Oresteia (trilogie), Prosebnice, Upoutaný Prométheus

(všechno pravděpodobně byly součásti trilogií)

ORESTEIA (jediná řecká dochovaná trilogie)

  • schéma: vyhrocování jednoho principu proti druhému a jejich následné smíření obecnějším principem (osobní msta vytváří řetěz soukromé viny a trestu a v závěru je vytlačena neosobní silou státu – smíření konfliktu všeobjímajícím principem umožňuje rozřešit děj šťastně)
  • postavy ztělesňují kosmické konflikty (jen málo, ale ostře řezaných a mohutných rysů)
  • filozofický a náboženský dramatik + velké nároky na div.potenciál
  • častá vizuální symbolika, neobvyklé tance sboru, nákladná scéna a kostýmy

 

Sofokles (asi496-406, asi 120/7her)

Aiás, Antigona, Oidipus král, Élektra, Trachiňanky, Filoktétés, Oidipus na Kolóně

+ velká část satyrského dramatu Slídiči

 

-vyhrál 24 soutěží (poprvé r.468 porazil Aischyla), zavedl 3 herce, poprvé použil malované dekorace

-větší důraz na indiv. charakter – psychol. motivace (nejsou bezchybní), obvykle vystaveni krizi vedoucí k utrpení a sebepoznání (+ poznání existence vyššího zákona)

OIDIPUS KRÁL (platí za nejdokonalejší řeckou tragédii)

– účinnost v samotné síle dram.jednání (žádné složité efekty), pečlivě motivovaná expozice, gradace napětí

 

Euripídés (asi 480-406, asi 90/18)

            Médeia, Élektra, Andromaché, Hekabé, Prosebnice, Trójanky, Ifigenie v Tauridě, Orestes…

            + Kyklóps (s.d.)

  • ve své době nepříliš oblíben: zpochybňoval tradiční hodnoty, vybíral si „nevhodné“ náměty (Faidřina láska k nevl.synovi, Médeina vražda dětí…)
  • zpochybňuje smysl bohů pro spravedlnost – světem vládne náhoda
  • realistické prvky charakterizace, dialogu i kostýmování
  • prvky, které se rozvinuly až později: náměty z podružných mýtů, měnil velké mýty..
  • Ión, Helena, Ifigenie v Tauridě – přesah k tragikomedii a melodramatu

 

Satyrské drama : sbor = satyrové (průvodci Dionýsa), náčelník – otec satyrů Silénius

– strukturou podobné tragédii (epizody/sbory)

– hovorový jazyk, venkovské prostředí, často bujný tanec a neslušné řeči a gesta

– burleskní: často zesměšňují bohy a jejich činy

– dohra po tragédiích (komická úleva po vážných dramatech) – někdy spojené tématem

– jediné kompletní: Kyklóps od Euripída

 

Komedie

– r.487(486) přijata do Městských Dionýsií

– původ: Aristoteles – vznikla z improvizací zpěváků falických písní (mnoho různých fal.obřadů – taneční sbor ve zvířecích maskách, sbor tlusťochů, satyrů, na chůdách, nesoucí obří fal.symboly…)

– vliv mohl mít Epicharmos (Sicílie) – fraškovité situace,slovní hříčky,parodie…

– jiná teorie: spojení falických sborů a scének mimu (mimos = krátké satirické scénky všed.života nebo burleskní verze mýtů)

 

5.stol.př.n.l. : Aristofanes, Magnés, Ekfantidés, Kratinos, Kratés, Eupolis (hl.soupeř Aristofana)

Aristofanes (asi 448-380, asi40/11-jediné dochované z 5.stol.př.n.l.)

Acharňané, Jezdci, Oblaka, Vosy, Mír, Ptáci, Lysistrata, Žáby, Ženský sněm, Bohatství,

Ženy o Thesmoforiích

– ozn.jako „stará komedie“: komentář soudobé společnosti, politiky, literatury a peloponéské války

– fantastická nadsázka (sexuální stávka, která ukončí válku – Lysistrata)

– nejlepší lyrika i nejobscénnější scény řecké lit. (slasti jídla, pití, sexu..)

– schéma:

1.část: prolog (atmosféra),sbor,debata o přednostech daného plánu – rozhodnutí vyzkoušet ho, sborová óda k publiku (disk.někt soc.a polit.problémy, obhajuje zvolenou linii nebo chválí autora),

2.část: důsledky zvoleného plánu, závěr: smíření postav a jejich odchod na nějaké radovánky

 

r. 404 Athény poraženy v peloponéské válce → konec polit. a spol. satiry (vzn. nové typy kom.) → pokles kvality tragédie = konec první velké epochy dramatického písemnictví v dějinách lidstva

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!