Dřevěné konstrukce – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Dřevěné konstrukce

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Použití dřeva ve stavebnictví,

 • Dřevěné nosné konstrukce, sloupové, trámové a deskové prvky z masivního (rostlého) dřeva,
 • Konstrukce různých tvarů z vrstveného a lepeného dřeva jsou nosné pro větší rozpětí a zatížení,
 • Pomocné konstrukce při stavbě např.: části bednění, lešení, …,
 • Výrobky stavebního tesařství a truhlářství pro stavbu (výplně otvorů, vrstvy podlah, obklady stěn a podobně),

Fyzikální vlastnosti dřeva,

 • Objemová hmotnost:
  • Čerstvě vytěžené dřevo má zhruba dvojnásobnou hodnotu než dřevo vysušené,
  • Přirozeným sušením v hráních dosáhneme vlhkosti 15% postačující pro aplikaci stavebního dřeva,
  • Ve stavebnictví se nejčastěji používá: lehké smrkové dřevo (470 kg/m3) s drobnými mechanickými vlastnostmi,
  • Těžké dřevo je např.: dubové (690 kg/m3),
  • Pro truhlářské výrobky je nutno dřevo sušit ještě uměle (v sušárnách),
  • Vlhkost měříme elektrickými vlhkoměry,
 • Vlhkost dřeva:
  • Při vysoušení dochází ke smršťování možnému vzniku trhlin a kroucení (musíme použít proklady ve správných vzdálenostech),
  • Nejdříve se vysušuje tzv. voda volná (mezi buňkami) poté voda vázaná (v buňkách),
 • Izolační vlastnosti:
  • Dřevo je při správném použití dobrý tepelný, elektrický i akustický izolant (při útlumu zvuku záleží, jestli působí rovnoběžně s vlákny nebo kolmo na vlákna,
  • Vodivost se může zvýšit se stoupající vlhkostí materiálu,
 • Mechanické vlastnosti dřeva:
  • Jde hlavně o vlastnosti z hlediska únosnosti a použitelnosti – pevnost a pružnost,
  • Pevnostní charakteristiky jsou ovlivněny těmito faktory:
   • Konstrukční rozměry – čím větší profily, tím horší,
   • Objemová hmotnost – čím vyšší, tím lepší,

SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

 

Poddajné spoje:

  • Tesařské spoje:
   • Jsou historicky nejdéle používané, dochází vlastně k sesazení jednotlivých prvků jejichž koce jsou upraveny různými zářezy, dlaby a další,
   • Používají se hlavně v klasických konstrukcí krovů,
   • Při vytváření tvaru spoje většinou dochází k oslabení průřezu, což snižuje jeho odolnost proti některým namáháním, nejčastěji tahu nebo smyku,
   • Tato nevýhoda se dá omezit použitím některých spojovacích prostředků,
  • Spojovací mechanické prostředky:
   • U historických konstrukcí mohly být i dřevěné, dnes jsou většinou ocelové,
   • Slouží buď k zajištění tesařského spoje nebo pro vytvoření samostatného spoje,
   • Samostatný spoj musí být osazen tolika prvky, aby měl dostatečnou nosnost (známe pevnost jednoho prvku a jejich počet),
   • Pokud spojujeme dvě vrstvy materiálu jedná se o jednostřižný spoj, pokud spojujeme tři vrstvy, je to spoj dvou střižný,
   • Norma udává také pravidla pro vzájemné vzdálenosti spojovacích prostředků a jejich vzdálenost od okraje dřevěného prvku,
   • Při provádění spoje musíme dodržovat technologické postupy např.: správné zásady pro předvrtání otvoru pro větší průměry spojovacích prostředků,
  • Přehled spojovacích prostředků:
   • Hřebíky,
   • Kolíky – předvrtaný otvor menšího průměru než kolík,
   • Svorník – opatřeny hlavou a maticí, předvrtaný otvor většího průměru než průměr svorníku,
   • Hmoždíky – vkládáme nebo zatlačujeme do spár, abychom zabránily vzájemného posouvání prvku,
   • Styčníkové desky s trny – do spoje lisujeme, nahrazují hřebíky nebo vrut spoj,
   • Vruty – kónické – samořezné,
  • Nepoddajné spoje:
   • Lepené spoje:
    • Při lepení nosných dřevěných prvků využíváme nejčastěji lamelové dřevo,
    • Čelně spojujeme lamely (prkna, fošny) na zubovitý spoj a vytvoříme tak tzv. nekonečnou lamelu,
    • Lamely se vrství na sebe a celoplošně slepují při zalisování,
    • Lamely mohou být nejenom vodorovné, ale také obloukové (zubovité spoje v jednotlivých vrstvách nesmí být nad sebou),

 

METODY NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

 

 • Dřevěná konstrukce je spolehlivá, pokud je dostatečně nosná, tuhá a polohově stabilní,
 • Při návrhu používáme tzv. eurokódy, které vycházejí z metody mezních stavů,
 • Vždy provádíme statický výpočet na tzv. 1.MS (mezní stav únosnosti), kdy maximální napětí od účinku zatížení musí být vždy menší než návrhová hodnota pevnosti materiálu,
 • V některých případech posuzujeme také na 2.MS (mezní stav použitelnosti), kdy maximální deformace dřevěného prvku od účinku zatížení musí být menší než její normová limitní hodnota,

Normy pro navrhování konstrukcí

 • České normy (ČSN) jsou v současnosti navrhovány v souladu evropských norem (EN), v některých případech také s mezinárodními normami ISO,
 • O oblastech navrhování konstrukcí funguje systém eurokódu (EC),
 • Eurokód:
  • EC-1 – zásady navrhování a zatížení konstrukce,
  • EC-2 – navrhování betonových konstrukcí,
  • EC-3 – navrhování ocelových konstrukcí,
  • EC-4 – navrhování ocelobetonových konstrukcí (spřažených),
  • EC-5 – navrhování dřevěných konstrukcí,
  • EC-6 – navrhování zděných konstrukcí,
  • EC-7 – navrhování geotechnických konstrukcí,
  • EC-8 – navrhování konstrukcí odolných vůči zemětřesení,
  • EC-9 – navrhování hliníkových konstrukcí.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!