Druhá světová válka – maturitní otázka (3)

dějepis

 

   Otázka: Druhá světová válka

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Aivy Lee

 

 

1. září 1939 – 8. května 1945 (Evropa), 2. září (svět)

 • do války bylo zataženo 70 států, bojovalo se na území 40 států, oběti se odhadují na 58 milionů – z toho polovina civilní obyvatelstvo, 6 milionů oběti holocaustu, bojovalo se na 3 kontinentech a všech světových mořích
 • fašistické státy Osy X Velká koalice (začala se vytvářet srpna 1941 – základem Atlantická charta), dotvořena byla 1. ledna 1942, základní deklaraci podepsalo 27 států (do konce války 50))

 

 • Předehra
  • května 1939 – Ocelový pakt (mezi Itálií a Německem)
  • 8. – projev Hitlera na poradě s veliteli wehrmachtu (= ozbrojené síly Třetí říše)-„propagační důvody“
  • srpna 1939 – smlouva o neútočení mezi Německem a SSSR – Pakt Molotov-Ribbentrop (Ďábelský pakt) + tajné protokoly o rozdělení území a zájmových sfér

 

 • „Podivná válka“ (1939-1940, polské tažení – útok proti Beneluxu)
  • srpna 1939 – směrnice č. -> Bílý plán
  • září 1939 – napadení Polska – záminka -> vysílačka v Gliwitzi, Westerplatte -> bojovalo se týden, příčiny porážky Polska -> hranice, slabá armáda, průmysl, spoléhání na spojence
  • září 1939 -> formální vstup spojenců
  • září 1939 -> SSSR – vstup na území
  • září 1939 -> Německo-sovětská smlouva o hranicích a přátelství
  • Skandinávské tažení -> 9. duben 1940 – Dánsko, Norsko (strategické důvody, pomoc domácím kolaborantům)
  • Západní tažení („Žlutý plán“) – 10. květen 1940 -> Nizozemí, Lucembursko, Belgie, brutální letecké nálety (Rotterdam srovnán se zemí), neúspěšný pokus britského expedičního sboru

 

 • Pád Francie
  • června 1940 – Mussolini vyhlásil válku Francii
  • června vstoupila německá vojska do Paříže -> tvrdé podmínky příměří -> Francie přijala -> rozdělení na S -> okupace Němci a J – satelitní stát Německa s centrem ve Vichy (kolaborantská vláda, v čele – maršál Pétain)
  • Charles de Gaull odešel do exilu se svými vojáky a 18. června 1940 – vyhlásili odpor proti Německu -> Svobodná Francie

 

 • Bitva o Anglii (srpen 1940 – září 1940)
  • května – Churchill projev („o krvi, potu, dřině“)
  • června 1940 -> zahájení operace Lvoun -> útoky proti britským letištím a strategickým cílům (Liverpool, Manchester, Londýn – symbolem nočního bombardování) – letecká bitva (RAF X Luftwaffe)
  • v řadách bojovali kanadští, polští, čs. piloti, rychlá pře-orientace na zbrojní průmysl -> VB začala používat radar, koncem září VB vyhrála -> „odložení operace Lvoun“ – první neúspěch Německa

 

 • Ostatní bojiště v letech 1940 – 1941
  • Severní Afrika -> Itálie napadla Egypt, září 1940 – neúspěch (vytlačování do Libye), Afrikakorpsmaršál Rommel (Němci), listopad 1941 – zastaven útok Osy, protiofenzíva britské armády, boje o Tobruk – 11. východní pludplukovníka Klapálka -> střežili, pomohli ubránit
  • Balkánduben 1941 -> Německo, Maďarsko, Bulharsko, něm. útok proti Řecku a Jugoslávii -> okupace, Chorvatsko = satelitní stát (chorvatské fašistické hnutí Ustaša), Srbsko Okupace, silné partizánské armády – Josip Broz Tito
  • Boje v Atlantiku – ponorková válka od září 1939, vrchol květen 1941potopení bitevní lodi Bismark

 

 • Politika SSSR v letech 1939-1940
  • agrese a připojování území, obsazení V oblastí Polska, „zimní válka“ – finská (listopad 1939 – březen 1940) – územní konflikt s Finskem -> negativní ohlas, vyloučení SSSR ze SN, červenec-srpen 1940 -> připojení Pobaltí, červen 1940 -> připojení Besarábie a Severní Bukoviny

 

 • Celková situace v Evropě v 1. pol. r. 1941
  • státy Osy a satelity – Německo, Itálie, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Finsko, Slovensko, Vichystická Francie, Chorvatsko
  • státy obsazené Německem a jeho stoupenci – Z část Polska, Protektorát Čechy a Morava, Albánie, země Beneluxu, S Francie, Řecko, Srbsko, Norsko, Dánsko
  • státy obsazené SSSR -> část Polska, část Finska, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Besarábie, Severní Bukovina

 

 • Od pol. roku 1941 do pol. roku 1942 = vrchol akcí Osy
  • napadení SSSR = plán Barbarossa – 22. června 1941, 190 divizí ze 4 směrů, rychlý postup (nepřipravenost, podcenění, postoj obyvatel v příhraničních oblastech,
  • zastavení postupu – září 1941 -> obležení Leningradu – 900 dní blokáda (sever),
  • říjen-prosinec 1941 -> bitva o Moskvu, podcenění Rudé (generál Žukov) armády + silný mráz => porážka Německa
  • důsledky napadení SSSR – změna postoje levicových stran, počátek mezinárodního jednání a vytváření protihitlerovské koalice -> USA + VB + SSSR -> Atlantická charta

 

 • Vstup USA do války v Pacifiku
  • prosince 1941 -> útok Japonska na vojenskou základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech -> 8. prosinec – vstup USA do války

 

 • Od pol. roku 1942 do pol. roku 1943 -> zlom ve válce
  • postup Japonska -> útokem na Pearl Harbor – odstartováno mnoho válečných akcí -> cíll rychlého ovládnutí většiny Tichomoří, dobytí Filipín, Malajsie, Indonésie a Barmy do cca půl roku, ovládnutí Indočíny, do poč. roku 1942 -> Japonci ovládli část Nové Guineje a ostrovy v Z Pacifiku -> poje s Brity, Američany, Kanaďany, Australany a osvobozeneckými hnutími, heslo „Asie Asiatům“, brutální chování vůči obyvatelstvu, vykořisťování okupovaných území
  • 1942 – něm. vojska postupovala jižním směrem -> Kavkaz, Povolží -> bitva u Stalingradu (na Volze – největší bitva 2. sv. války) – léto 1942 -> boje přímo ve městě – Rudá armáda nakonec Němce obklíčila, Hitler odmítl vojska stáhnout, vojáci trpěli hladem a zimou, začátek února -> Němci se přes zákaz Hitlera vzdali (velel maršál Paulus) = ZLOM VE VÁLCE
  • dovršení – bitva u Kurska – pokus o odvetnou německou operace – neúspěch
  • úspěchy spojenců v Africe -> generál Montgomery (armáda VB – porazil Rommelův něm. expediční sbor -> započal britský postup
  • bitva u Al-Alamajnu – říjen 1942 – nakonec britská vojska společně s americkými (generál Eisenhower a Patton) donutila Italy a Němce ke kapitulaci (v Tunisku), cestu tomu otevřela jednání Roosevelta a Churchilla v Casablance – leden 1943 -> dohodnuty i další společné akce (např. vylodění angloam. vojsk na Sicílii – červen 1943 – operace Lavina -> uvězněn Mussoliny, Hitler započal intenzivní obranu proti spojencům, italská vláda se nakonec přidala ke spojencům -> vyhlásila Německu válku (červen 1944 -> osvobozen Řím)

 

 • Obrat ve válce v Tichomoří
  • jaro a léto 1942 – změna poměru sil
  • duben 1942 -> bombardování Tokia
  • květen 1942 – bitva v Korálovém moři (Jap. X USA) -> velké ztráty Japonska
  • červen 1942 – snaha Japonska o invazi do Australie, útok na americkou základnu atol Midway -> odražen
  • srpen 1942 – Japonci poražení Američany na ostrově Guadakamal (boje pokračovali až do února 1943, am. vítězství -> obrat ve válce

 

 • Upevnění velké aliance
  • stoupající význam mezinárodně politických jednání -> k upevnění spolupráce velké protifašistické koalice, k velké alianci (USA, VB, SSSR) se přidaly další státy
  • ledna 1942 podepsalo 26 států deklaraci (závazek boje proti fašistickým státům, neuzavírat separátní mír
  • Spojené národy – za cíl zásady Atlantské charty -> základ pro pozdější Organizaci spojených národů (i ČSR), z počátku – vzájemná nedůvěra, 1942 v Moskvě -> dohodnuty společné válečné cíle, říjen 1943 -> ministři zahraničních věcí (USA, VB, SSSR) -> požadavek bezpodmínečné kapitulace nepřátelských států, společná okupace Německa, vymýcení nacismu, vytvoření OSN -> vznik VELKÉ TROJKY
  • přelom listopadu a prosince 1944 -> Teherán – první schůze (Stalin, Roosevelt, Churchill -> dohoda, že r. 1944 bude v SZ Francii otevřena „druhá fronta

 

v Období let 1944 a 1945 = konec druhé světové války

Ø  Otevření druhé fronty – 6. červen 1944 – Den D – vylodění = invaze v prostoru Normandie (Němci nečekali), maximální utajenost, dokonalý nácvik,

·         spojenci – gen. Eisenhower (vrchní velitel), gen. Montgomery, gen. Bradley,

·         Němci – Rommel, von Rundstedt  – Atlantický val (jednotlivé opevněné body)

·         následoval velmi rychlý postup umožňovaný přípravnými akcemi francouzského odboje, zapojena Svobodná  Francie (gen de Gaulle)

 • srpen 1944 – povstání v Paříži – pomoc Svobodné Francie – gen. Leclerc
 • Operace Valkýra – červenec 1944 – neúspěšný atentát na Hitlera připravovaný některými příslušníky gen. štábu – odvetou – popravy, nucené sebevraždy, atentáty = oslabení armády

 

německý pokus o zvrat 

Ø  prosinec 1944 – ofenzíva spojenců v Ardenách – /Noc a mlha/ – největší tanková bitva

 • leden 1945 – velká ofenzíva sovětské armády

 

v  Diplomatická jednání

 • – 13. února 1944 –  Jalta  –  Velká trojka  ->poválečné uspořádání Německa,, koordinace vojenských akcí – demarkační čára, potrestání válečných zločinců, vstup SSSR do bojů proti Japonsku, poválečné uspořádání Evropy (hranice Polska),„Prohlášení o osvobozené Evropě“ jako základ pro vznik OSN
 • duben 1945 – San Francisko – ustavující zasedání OSN (Charta OSN)

v  Konec války v Evropě 

 • duben 1945 – setkání armád na LabiTorgava = první kontakt západních a sovětské armády
 • duben – 2. květen 1945berlínská operace sovětské armády – pád Berlína
 • 4. sebevražda Hitlera – moc předána admirálu Dönitzovi
 • květen 1945 – podepsání všeobecné kapitulace v Remeši (gen. Jodl)
 • května 1945 – na naléhání Stalina podepsána kapitulace v Berlíně (pol. mar. Keitl)

poslední vojenskou operací války (už po podepsání kapitulace) byla pražská operace 9. května 1945

 

v  Konec války ve světě

Ø  během jara 1945 dokončen v USA projekt „Manhattan“ (vývoj atomové zbraně)

 • srpen 1945 – užití zbraně proti Hirošimě
 • srpen 1945 – užití zbraně proti Nagasaki
 • září 1945 – na palubě křižníku Missouri podepsána kapitulace Japonska

 

 • Konference v Postupimi
  • červenec – srpen  1945  (Josip Stalin – Harry Truman – Winston Churchill (Clement Attlee))
  • poválečné uspořádání Německa – Spojenecká kontrolní komise, čtyři D (dekartelizace, demilitarizace, demokratizace, denacizace), okupační pásma a zóny, hranice Odra-Nisa (Polsko), reparace, odsun Němců, potrestání zločinců
  • Norimberský tribunál (20. 11. 1945 – 1. 10. 1946) – soudní jednání před mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku, obžalovali 24 hl. něm. vál. zločinců, vyšší nacističtí funkcionáři – zatýkáni (uprchnutí, sebevraždy), obžaloby – proti míru, lidskosti, spousta důkazních materiálu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!