Egypt a jeho umění – maturitní otázka

dějiny

 

   Otázka: Umění v Egyptě

   Předmět: Dějiny umění, Výtvarná výchova

   Přidal(a): dmildov

 

 

Typické znaky Egypta

 • Obecně 5000 př.n.l. – 1000 př.n.l.
 • Orientální despocie
 • První města, jiné náboženství, obrovské říše
 • Posedlí velikostí, obě země mají písmo i sochařská díla, jiné materiály
 • Egyptské umění je hlavně orientováno k oslavě božstva a na posmrtný život, pro jejich věčnost
 • Egyptské období se dělí do několika období – předdynastické období, stará, střední a nová říše
 • Hlavní město Nové a střední říše byl Wéset = Théby, dnes u obcí Luxor a Karnak
 • Náboženství velice důležité, legenda o posmrtném životě vedla k představám, že se musí zachovat fyzické tělo -> mumifikace a balzamování
 • U bohatších velké pohřební komory a sarkofágy
 • Vládce je faraon – vtělení boha, je i uctíván jako bůh
 • Později je dobit Alexandrem Makedonským a připojen a ovlivněn Římem
 • Dobyto Peršany

 

Architektura

 • Hlavní stavební jednotka je kámen, jsou zde mistři kamene -> dokázali ze skály utvořit chrám
 • Na prosté obydlí nepálené cihly, sušené a dřevo
 • Architráv (dolmen – vodorovný kámen na vzpěrách
 • Pohřební systémy
  • 1) mastaby – zpravidla tvar komolého (useklá špička) jehlanu a byly budovány blízko pyramid pro úředníky, hrobka až 30 metrů pod zemí, reliéfní výzdoba, pro vyšší hodnostáře
  • 2) pyramidy – nejstarší Džoserova – u Sakkary, zasvěcen bohu Réa
   • Největší Cheopsova – 146 metrů, na pláni u Gízy, v sousedství Sfinga, Každý se bojí času, čas se bojí pyramid
   • Pyramidy není jisté, k čemu sloužily, je v jich pouze jedna komora. Bývaly nabarvené na bílo aby odrážely sluneční světlo a jejich špička, která byla pozlacená, fungovala jako maják. Je geometricky velice přesná, na milimetry. Údajně se jedna pyramida stavěla pouze 23 let.
  • 3) chrámové komplexy – byly stavěny buď nad přírodním terénem, nebo hloubeny do skal – mnoho chrámů spojených s kultem boha Amona = chrám boha Amona v Luxoru, skalní chrám Abů Simbel, nejstarší sluneční chrám Abúsír, zádušní chrám královny Hatsepšute – symetrická stavba, pilony a mezi nimi brána, skalní – Hatsepšut, volný chrám – Luxor Amona
  • 4) skalní hrobky – většina vykradena, Tutanchamon objeven nedotčený

 

OBELISKY

 • zprvu sloužily obelisky ke kulturnímu účelu, později významný symbol moci, byly často stavěny po dvou před vstup do chrámů, byly zdobeny hieroglyfy a věnované božstvu, většinou z jednoho kusu kamene, vysoké

 

SOCHAŘSTVÍ

 • velice vážené a pokročilé, monumentální, obrovské, námětově většinou vyšší vrstva obyvatelstva a božstvo, v pozdějším období i lehká modelace výrazu obličeje
 • Sochy polychromovány – barveny – do očí drahé kameny – inkrustace
 • Zákon frontality – mohou vykročit a usednout
 • Posmrtné masky – pro vysoké hodnostáře a vládce – pozlacené, inkrustované oči (drahé kameny), božský vous – Tutanchamonova maska (1922)
 • DÍLO: jeden z nejstarších portrétů jsou sochy princezny Nofrety a prince Rahotepa – viditelná inkrustace, oči jakoby živé, princezna je světlejší, protože jí je dáno místo v paláci a není opálená jako princ, který hrdinně vyjíždí ven ochraňovat svou půdu, Sfinga -> největší socha, má tělo lva a lidskou hlavu, Memnonovy kolosy -> dvojice soch, která kdysi stála u vchodu do velkolepého paláce, který byl ale dřevěný a shořel, dnes nejsou vidět ani základy, písař, busta Nefertity

 

MALÍŘSTVÍ

 • Dlouho opomíjeno, až ve 20. století doceněno
 • Malby v Egyptě neměly přenášet emocionální prožitek, ale sloužily jako ornamentální písmo
 • Je velice bohaté, ukazuje život obyčejných obyvatel, svět faraonů, božstva
 • Hlavně v hrobkách, bylo to darováno panovníkovi, vše významného, co dokázal
 • Bez perspektivy, malováno v pásech, tělo a oko z anfasu, hlava ruce, nohy z profilu
 • Pevný obrys, kolorovány, postavy strnulé a bez emočního cítění, barvy také nejsou podle reality ale má nějaký význam
 • Přírodní hlinky na omítce, štětce z roztřepeného rákosu, začínali obrysem, který vryli jemně do omítky koncem štětce
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!