Elektrické stroje a zařízení

 

Téma: Elektrické stroje a zařízení

Předmět: Stroje a zařízení

Přidal(a): David Veselík

 

Elektrické stroje

 • Jedná se o zařízení, která jsou schopna přeměňovat elektrickou energii v mechanickou (elektromotory), nebo ji naopak z mechanické energie vyrábět (generátory).
 • Elektrické stroje byly objeveny v polovině 19. století a od té doby se rozšířily do všech oblastí života a průmyslu.

 

Rozdělujeme na točivé a netočivé.

 • Netočivé stroje jsou transformátory (využití: svářecí, přístrojové, jistící, pecové, natáčivé), měniče – (pouze přeměňují druh elektrického proudu)
  • Přeměňují elektrickou energii zpět na elektrickou energii jiných parametrů.
  • Například transformátor mění střídavý proud vyššího napětí na střídavý proud nižšího napětí a naopak.
 • Točivé stroje jsou generátory a motory. Generátory- (Dynama, která vyrábějí stejnosměrný proud Alternátory, které vyrábějí střídavý proud)
  • Mění mechanickou energii působením elektromagnetické indukce na energii elektrickou a motory naopak.
  • Například větrné elektrárny, lineární motory, domácí spotřebiče, bílá technika, startéry, průmyslové elektromotory.

 

Elektrická zařízení

 • Jedná se o technické zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů.
 • Elektrické zařízení nebo jeho části se skládají z elektrických obvodů, elektrické instalace a elektrických předmětů.
 • Elektrická zařízení se dělí podle účelu, podle napětí, podle druhu proudu, podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem a podle provozní spolehlivosti.
 • Podle nebezpečí dělíme elektrická zařízení na silnoproudá (transformovny, kabelové rozvody, průmyslové rozvody) v nichž při obvyklém užívání mohou nastat proudy nebezpečné osobám nebo věcem, nebo slaboproudá, v nichž takové proudy obvykle nastat nemohou, transformátory, měniče.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy