Empirismus a racionalismus – maturitní otázka


Otázka: Empirismus a racionalismus

Předmět: Společenské vědy, Filosofie

Přidal(a): Langová Nikol

 

 

Definice:

 • 17. – 1. polovina 18.století
 • mezi renesancí a osvícenstvím
 • gnoseologické hledisko
  • empirismus – tabula rasa
  • racionalismus – ratio

 

Empirismus

John Locke

 • ,,Nic není v rozumu, co nebylo ve smyslech´´
 • z počitků a vjemů rozum vytváří složitější ideje
 • válka všech proti všem je stav dokonalé rovnosti a svobody
  • v konstituční monarchii je panovník omezen ústavou
 • na naše smysly působí dvojí kvality věcí
  • primární
   • tvar
   • velikost
   • klid/pohyb
  • sekundární
   • vůně/chuť
   • barva
   • světlo/tma

George Berkeley

 • ,,Být je být vnímán´´
 • solipsismus- existuje pouze vnímající subjekt
 • subjektivní idealista

David Hume

 • agnostik
 • kritický završitel empirismu
 • Pojednání o lidské přirozenosti
 • Dějiny Anglie

 

Racionalismus

René Descartes

 • 17.stol. (1620 se zúčastnil v bitvy na Bílé Hoře)
 • karteziánský racionalismus
 • ,,Myslím, tedy jsem´´
 • Cogito, ergo sum.
 • dualista
  • zabývá místo v prostoru (rozprostraněnost)
  • nezabývá místo v prostoru (nerozprostraněnost
  • duch
  • pojítkem mezi těmito substancemi je bůh

Baruch Benedict Spinoza

 • monista
 • panteista (bůh je ztotožněný s přírodou)

Gottfried Wilhelm Leibniz

 • pluralista
 • idealista (velké množství substancí je duchovního charakteru)
 • bůh je rozumová bytost, myslí to s člověkem dobře, prostřednictvím rozumu lze poznat svět.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!