Evropská integrace – maturitní otázka

 

Otázka: Evropská integrace

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): jogurtzopocna

 

Dějiny evropské integrace

 • antická římská říše – rozpad r. 476 – poté Svatá říše římská (koncept ideálu křesťanství)
 • Jiří z Poděbrad – snaha o vytvoření Unie evropských států (poselství až do Španělska) – evropští vládci odmítli (protože byl husita a neměl dynastický původ)
 • Immanuel Kant – německý filozof (svět je jiný, než jak ho poznávám) – myšlenka federace evropských států, evropská ústava, jednotný právní systém
 • 19. století
  • není integraci nakloněno
  • snaha o upevnění národních vztahů
  • ideologie nacionalismu x průmyslová revoluce →potřeba spolupráce
  • rozvoj komunikačních prostředků
  • potřeba mezinárodní spolupráce
 • po 2. sv. válka
  • Marshallův plán – americký plán na obnovu Evropy – partnerství mezi Amerikou a Evropou – OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)
  • 1948 – celní unie – BENELUX
  • 1951 (r.1952 vyšla v platnost) – smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) – Benelux, FR, NĚ, IT →začátek hospodářské integrace západoevropských zemí
  • Robert Schuman (francouzský politik) – Schumanův plán – plán na založení ESUO (hlavní ekonom. ideou bylo zřízení společného evropského trhu, díky němuž by mohla být výroba zmodernizována)
  • Konrad Adenauer (německý kancléř) – podpořil počátek sjednocení, přijetí Německa
  • ESUO – podpořeno USA
  • VB odmítá se tohoto účastnit a orientuje se na Ameriku, severské země také odmítají
 • 1957 Římské smlouvy
  • 1) smlouva o založení Evropského hospodářského společenství EHS
   • celní unie – volný pohyb průmyslového zboží
   • 4 svobody – volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu
  • 2) smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii EUROATOM
 • 1965 – slučovací smlouva
  • vznik Evropského společenství ES
  • sloučení ESUO + EHS + EUROATOM
  • ES je řízeno jednou Komisí a jednou Radou
 • Konec 60. let
  • Charles de Gaulle – chtěl obnovit postavení Francie
  • v 60. letech – zpomalení procesu integrace
  • politika prázdných křesel – Charles de Gaulle navrhl, aby FR stáhla své zástupce z Rady a všech důležitých výborů, čímž došlo k zablokování Rady, jež nemůže přijímat novou legislativu – FR neposílá své zástupce na zasedání ES
  • Lucemburský kompromis – bude hlasovat většina, ale všichni mají právo veta
  • 1969 – haagský summit – snaha překonat Lucemburský kompromis, přijetí VB, jednohlasné hlasování jen někde
  • přijetí VB – poprvé v 60. letech – vetováno FR; přijata r.1973 + přijato Irsko, Dánsko (nemusí přijímat euro)

 

EVROPA

 • 20. stol. – 2 ničivé světové války (i když byla nejvyspělejší)
 • v 50. letech strach z korejské krize, v 60. letech z karibské krize
 • až po r. 1945 se ustálily hranice – o hranicí ch se dnes už nediskutuje – respektování mezinárodního práva
 • víra ve svobodu a demokracii
 • přirozené právo – právo na život → zakázání trestu smrtí
 • FR a Z NĚ (dříve soupeři) – spojenectví, hlavní osa integračních procesů

 

VZNIK EU

 • 1. listopadu 1993, Maastricht, Nizozemsko
 • jako výsledek dlouhého integračního procesu od 50. let 20. stol.
 • Maastrichtská smlouva (podepsána r.1992)
 • národní uskupení (není federace ani mezinárodní organizace)
 • značná míra hospodářské a politické integrace
 • všechny státy jsou suverénní, ale dobrovolně se rozhodují, že odevzdají část své suverenity

 

ČLENOVÉ EU

 • 27 států
 • Belgie, Bulharsko, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko (nejsou – Srbsko, Norsko, Ukrajina, Rusko, Bělorusko, VB, Švýcarsko, Albánie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Kosovo)
 • kandidátské země – stát, který usiluje o vstup do EU (musí dostat tento status)
 • Kodaňská kritéria – od začátku EU – např. dodržování lidských práv, funkční hospodářství
 • od r. 1999 – kandidátem Turecko (vzdaluje se)
 • Makedonie – dlouholetý spor – jedna oblast v Řecku se nazývá Makedonie – přejmenování na Severní Makedonii
 • potencionální Kosovo

 

SYMBOLY EU

 • Evropská hymna – Óda na radost
 • Evropská vlajka – kruh vzájemné integrace
 • den Evropy – 9.5.

 

SCHENGENSKÝ PROSTOR

 • 1985 – podepsána smlouva
 • 1995 – zrušení kontrol na hranicích
 • 5 zakládajících států – BENELUX, FR, NĚ
 • ČR členem od r. 2007
 • Švýcarsko, Norsko, Island – členi, ačkoli nejsou členy EU
 • VB – není členem ani EU ani SP
 • Irsko, Kypr – nestojí o vstup
 • Rumunsko, Bulharsko – stojí o vstup

 

JEDNOTNÝ EVROPSKÝ AKT (JAE)

 • revize Římských smluv
 • odstranění práva veta
 • zapojení Evropského parlamentu do legislativního procesu
 • stanoveny další cíle integračního procesu

 

EVROSPKÁ UNIE

 • smlouva o EU (tzv. Maastrichtská smlouva)
 • 1992/1993
 • stala se z ES
 • stanovení harmonogramu přijetí měnové unie
 • opt – out: (VB) a Dánsko – vyjednaly si, že nemusí mít euro

 

EURO

 • 1999 – s eurem se platí virtuálně
 • 2002 – jde euro do oběhu
 • eurozóna 20 zemí
 • nemají euro – ČR, Polsko, Maďarsko, Švédsko, Dánsko, Rumunsko, Bulharsko
 • Slovensko od r.2009
 • maastrichtská kritéria – země musí splňovat, aby mohla být přijata
 • 2010 – dluhová krize (Řecko)

 

AMSTERODAMSKÁ SMLOUVA

 • 1997/1999
 • vízová, azylová, přistěhovalecká politika
 • posílení pravomocí Evropského parlamentu

 

NICEJSKÁ SMLOUVA

 • 2000/2001
 • reforma před vstupem nových členů
 • 2004 – ČR vstup do EU

 

SMLOUVA O ÚSTAVĚ PRO EVROPU

 • 2004
 • nikdy nevyšla v platnost
 • neúspěšný pokus o posílení evr. jednoty
 • zakládající smlouvy měly být nahrazeny evropskou ústavou
 • 2005 – referenda v Nizozemí a Francii

 

LISABONSKÁ SMLOUVA

 • 2007/2009
 • reforma pro přijetí nových členů
 • nová funkce stálého předsedy Evropské rady
 • nově úřad vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
 • definovala, jak je možné vystoupit z EU

 

ORGÁNY EU

 • Evropská rada
  • vrcholný orgán EU
  • hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí EU
  • funkce stálého předsedy Evropské rady
  • 2014 – 2019 – Donald Tusk (Polsko)
  • od r. 2019 – Charles Michel (Belgie)
  • musí být jednotný hlas – jednomyslné
  • zásadní rozhodnutí o směřování EU
  • všechny hlasy mají stejnou váhu
  • Petr Fiala
 • Rada EU
  • hlavní rozhodovací orgán EU
  • příslušní ministři členských zemí
  • předsednictví
  • ČR v roce 2009 a 2022
  • zastupuje zájmy členských zemí
  • schvaluje rozpočet EU
  • rozhoduje kvalifikovanou většinou (55 % členských států, které zastupují 65% obyvatelstva)
 • Evropský parlament
  • 1. volby do Evropského parlamentu
   • 1979
   • 401 poslanců, dnes 705 poslanců
   • nejsilnější strana – Evropská strana lidová (STAN, KDU – ČSL, TOP09) – tehdy sociální demokracie
  • jediný přímo volený orgán
   • 705 poslanců, ČR 21
   • zákonodárná moc
   • schvaluje rozpočet EU
   • demokratický dohled
   • hlasuje o předsedovi Evropské komise na návrh Evropské rady
   • vyslovuje Komisi důvěru jako celku
   • Evropská lidová strana
 • Evropská komise
   • nejvyšší výkonný orgán EU
   • strážkyně smluv
   • komisaři pro jednotlivé oblasti působení (27)
   • komisaře navrhují členské státy a schvaluje Evropský parlament
   • Jean – Claude – Juncker – předseda v letech 2014 – 2019 (Lucembursko)
   • Ursula von der Leyen – od r. 2019 (Německo)
   • Věra Jourová (ANO)
 • Evropský soudní dvůr
  • soudní orgán EU
  • rozhoduje o porušení práv některého ze členských států
  • o správnosti postupů orgánů EU
  • o platnosti právních norem EU
  • o žalobách o náhradu škody vůči EU
  • Evropský účetní dvůr
  • Evropská centrální banka
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!