Evropská unie v otázkách – maturitní podklady

 

   Otázka: Evropská unie v otázkách

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): maybe.tommorrow

 

 

 

 

*Největší zemí, která vyjednává s EU?Turecko (1985 – Turecko řeší)

*COREPERsoučást evropské rady EU; výbor stálých představitelů, nejvyšších zástupců členských států (stát Bruselu); připravují legislativní návrhy, o kterých rozhoduje rada ministrů

*3 instituceevropská komise, evr. Rada, evr. Parlament

*EPSOpersonální úřad; úřad pro výběr personálu evropského společenství; hledá vhodné kandidáty

*Která královna je vyobrazena na 1 EURU?královna Beatris (Nizozemsko)

*Který z následujících členských států nepřijalo evropskou měnu Euro?Velká Británie, dále Pobaltské státy: Litva, Estonsko, Lotyšsko; (ČR možná v roce 2016 Euro začne vést)

*Instituce vydávající prohlášení o věrohodnosti účetnictví?DAS (evropský účetní dvůr) à spolehlivost a platnost

*Jaké členské státy nemají Euro? ČR, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, VB, Dánsko, Švédsko; (11 neplatí eurem, 17 platí eurem)

*Jméno evropského policejního úřadu, který bojuje proti mezinárodnímu organizovanému zločinu?EUROPOL;  INTERPOL (ve VB)

*Počet poslanců v evropském parlamentu 22; Ně má nejvíce – 99

*Zásadní opatření Schengenských dohodkapitál, zboží, služby, osoby

*Uzavření Schengenské smlouvy (tj. odstranění vnitřních kontrol)1985

*Jsou dokumenty rady EU veřejně dostupné? –  rada – ano, avšak platí zásada transparentnosti a otevřenosti

*Které země podepsali 1. Schengenskou smlouvu/ dohodu v roce 1985?Ně, Fr, Benelux (Belgie, Nizozemí, Lucembursko), Itálie – nebyla zakládajícím státem EU

*Zastupování a hájení zájmů ČR; která je to delegace?„stálé zastoupení“ ČR při EU

*Která instituce EU schvaluje jmenování členů evropské komise? – evr.komise, evr.rada, evr.parlament à o předsedovi a jednotlivých členech à důvěra i nedůvěra

*Které instituci předkládá stát žádost o členství EU?radě EU, ale rozhoduje o tom parlament a komise

*Které evropské společenství vzniklo … ?EURATOM ( Evropské společenství pro atomovou energii), ESUO – 1952

*Vedle soudců působících u Soudního dvora pracuje ještě 8 pracovníků, kteří mají být nápomocni soudu.  O koho se jedná?Generální advokáti (mají provést nezávislé stanovisko)

*2 instituce, které řídily radu ČR? – 2 rady Evropy: rada EU, evropská rada

*Jaký hlavní důvod byl k založení EURATOM?Pro mírové využívání atomové energie;  Spolupráce při mírovém využití energie.

*Ve které instituci EU je generální ředitelství jako součást EU?komise EU

*Jakou dominantní barvu má bankovka o hodnotě 100 Euro?zelenou

*Internetový portál k bezplatnému přístupu k právu EU –www.eur-lex.eu

*Moc soudníJURISDIKCE

Jak se nazývá soudní právo ? (Právní řád)judikatura

*Jak se stanete poslancem evropského parlamentu?zvolením

*Český komisařFüle Štefan (2010), dříve p. Špidla Vladimír

– v Barrosově komisi

*Kdo jmenuje předsedu komise?evr. rada

*Můžete se obrátit se svou žalobou na soudní dvůr? – komunitární právo (právo jednotlivých členských zemí) à ANO ;  SUPRANACIONALITA práva (= nadřazenost)

*Internetová adresa – www.euroskop.cz

*Jaký orgán řeší spory mezi instit. společenství , členskými státy a orgány společenství?Soudní dvůr v Lucembursku

*Rozdíl mezi Soudním dvorem v Haagu a Lucembursku? – Haag – vojenské spory

*Je mezinárodní tribunál v Haagu součástí země institucionálního systému v EU?NE

*Název statistického úřadu EUEUROSTAT

*Státy, které přistoupily v roce 1993Benelux, Ně, Fr, Itálie, Španělsko, Dánsko, Irsko, VB

*Stavby na bankovce o hodnotě 100 Euro?ŽÁDNÁ STAVBA NA EURU NENÍ! (Jen prvky architektonických slohů)

*Psalo a mluvilo by se arabsky, kdyby Arábie přistoupila k EU? – turečtina a latinka (písmo) je v Arábii – NE, píše se jen turečtina latinkou!

*Na jak dlouho se volí předseda evropského parlamentu?5 let

*Funkční období2,5 roků

*1. Předseda Evropského parlamentu, bývalý polský šéf, polský premiér, z postkomunistických?Jerzy Buzek (2009 na 2,5 roku); dnes je to němec Martin Schultz

*Je mezinárodní soudní tribunál v Haagu součástí institucionálního systému EU?NE; nezávislá instituce, OSN, zřizovatelem OSN, soudí se válečné spory (Sadán Musaj – byl zastřelen)

*Může o společnou měnu EU požádat všichni nebo musí splnit kritéria?Musí splnit kritéria pro přijmutí evropské měny. à Maastrichtská kritéria (stabilita měny, HDP – zadluženost max. 3%)

*Může se občan členského státu odvolávat na komunitární právo u Českého / Mezinárodního soudu? 100% ANO, platí nadřazenost práva (supranacionalita); 2 principy: 1.přímá aplikace komunitárního práva, 2.přednost komunitárního práva EU nad právy států

*Jméno soudů, které rozhodují o záležitostech spojených s EU, s Evropským soudem?Soud 1. Stupně =  soud pro veřejnou službu; Vyšší a nižší soud EU = strukturální

*Jak se jmenují další 2 soudy, které společně se soudem EU rozhodují o záležitostech spojených s EU?  – Soud 1. stupně;  Soud pro veřejnou službu

*Kolik druhů písma používají oficiální jazyky EU?3 (Azbuka, Latinka, řečtina)

*Kolik komisařů EU bývá jmenováno? – 28 členů EU – 28 komisařů EU (jsou navrhováni státem, kde je zástupcem Moc výkonnáà vláda)

*Kdo to musí potvrdit za EU?Evropský parlament – „grilování“

* V roce 1951 byla započata Integrace Evropy (1. Evropské společenství a jeho smlouva), jak se toto společenství jmenovalo?ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli)

*Kdy předsedala  ČR v Radě EU?v 1.pololetí roku 2009

*Kdo je předsednickou stranou v EU? Litva (1. Červenec – 1. Prosinec 2013), před – Irsko, pak – Řecko 14., Lotyšsko 15.

*Musíte mít cestovní pas v rámci Schengenského prostoru? NE, stačí občanský průkaz, popř. ŘP

*Kdy začala Schengenská integrace?1985 (byla postupná; prvně 5 států – Fr, Ně, Benelux)

*Co znamená ESF v EU?Evropský sociální fond

*Maastrichtská kritéria k přijetí Eura:

1) cenová stabilita měny (žádná inflace)

2) splněna velikost cenového rozpočtu, deficitu  >3%

3) stabilita směnného kurzu

4) stanovují stabilitu pro dlouhodobé úvěrové sazby – 0,01%

*Co je to OLAF v rámci EU?Evropský úřad pro boj proti podvodům

*Kolik členů má Rada EU?28 (každý stát 1 zástupce), komise EU taky 28 členů

*Kdo je členem Evropského parlamentu?Martin Schultz (Ně), před ním Jerzy Buzek

*Na jak dlouhou dobu jsou jmenováni zástupci Českého dvora?6 let

*Mohou být jmenováni opakovaně?ANO

* Mohou auditoři Evropského účetního dvoru provádět kontroly i mimo EU?ANO

*Který z 9 států jako 1. přijal měnu Euro? –  Slovinsko (1.1. 2007)

*Proč nebylo přijato Maroko do EU?nesplňovalo zásadní podmínku (Členským státem se může stát jen evropský! Maroko je v Africe!)  à chyták!!

*Které 2 ze 3 hlavních unií institucí schvalují v EU rozpočet? – Poslanecká sněmovna (u nás), Rada a Parlament EU: Rada EU a Evropský parlament à rozpočet zajišťuje komise!

*Proč tyto státy nejsou členy Schengenu? VB, Irsko, Bulharsko, Rumunsko, Kyprnepodepsali Schengenskou dohodu

* Co je to JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU? Vznik? – Schengenská smlouva – obchodovat s osobami, službami, kapitálem, zbožím – volný pohyb, prostor bez vnitřních hranic

*Kdo udržuje oficiální měnové formy v eurozóně?Evropská centrální banka (Frankfurt nad Mohanem – Ně)

*Který oficiální jazyk je nejvíce zastoupený v EU?Němčina (90 miliónů)

*Jméno poradního orgánu EU, který je složen ze zástupců regionálních a místních orgánů člen. státu? –  Výbor regionů

*Která instituce zastupuje v institucionálním systému zájmy EU?Evropská komise

*Jak se nazývá souhrn veškeré legislativy EU?ACQUIS  COMMUNAUTAIRE

*Na které 2 oblasti plyne nejvíce peněz z evropského rozpočtu?

1) rozvoj zaostávajících oblastí, místní rozvoj(např. infrastruktura)

Konkurence schopnosti EU – politika soudržnosti

2) zemědělství; rozvoj venkova

*Která instituce řídí měnovou politiku zemí eurozón?ECB (evr.centrální banka)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!