Expresionismus – maturitní otázka

společenské vědy

 

Otázka: Expresionismus

Předmět: Výtvarná výchova, Dějiny umění

Přidal(a): bohyna

 

Definice:

 • Expresionismus je německý umělecký směr (vycházející z fauvismu), prosadil se především v německy mluvících zemích.
 • Nejvíce se rozvinul v letech 1905-1920. Obvykle popisuje uměleckou tvorbu německých umělců na přelomu 19. a 20. století až přibližně do 30. let 20. století.
 • Je poznamenán předzvěstí 1. sv. války – umělci reagují na válku, i na celkovou krizi společnosti.
 • Pojem expresionismus vznikl jako opak od slova impresionismus. Tento termín bývá vykládán jako „pocit úzkosti“, což souvisí s tím, že většina expresionistických děl je neveselá a tento pocit se snaží navodit.
 • vyjádřit vlastní prožitky, pocity – malují, co cítí
  • pocity tísně, ztracenost v okolním světě
  • zajímají je citové stavy a projevy člověka a jejich vyjádření

 

Dvě skupiny Německých umělců

Die Brücke = Most (1905-1913)

 • používání jasných živých barev, napětí
 • chápali expresionismus nejjednodušším způsobem
  • např. Emil Nolde, Erich Heckel…

Der Blaue Reiter = Modrý jezdec (1911-1914)

 • snaží se vyjádřit duševní hodnoty pomocí umění
 • intelektuálnější než die Brücke
 • vznik abstraktního malířství
  • např. Franz Marc, Vasilij Kandinskij, Alfred Kubin…

 

Charakteristické znaky 

 • výrazné barvy, pokroucené tvary
 • barvou se popisují pocity, duševní stavy, dojmy a nálady bez ohledu na jakákoliv pravidla
 • ohraničování černou linkou
 • zneklidňující gesta postav
 • klade důraz na vyjádření emocí – strach, samota
 • množství veselých expresionistických prací je relativně malé
 • nadsázka, zkratka, plošnost, barevný kontrast

 

Edvard Munch

 • 1863 – 1944
 • norský malíř a grafik
 • hlavní představitel expresionismu
 • proslavil se svou výstavou v Berlíně
 • 1905 – výstava v Praze, ovlivnil české moderní umění
 • tragická témata, smutné, úzkostné obrazy plné hrůzy

Dílo

Výkřik

 • 1893
 • nejznámější obraz od Muncha, ikonický obraz expresionismu
 • zosobnění hrůzy
 • postava v popření je nejednoznačná, nelze ji identifikovat
 • nelze identifikovat téma k příčině křiku

Úzkost

 • 1894
 • tváře poukazují zoufalství
 • tmavé barvy znázorňují depresivní stav
 • deprese

Nemocné dítě

 • 1907
 • Munchova sestra Sophie ležící v posteli a umírající na tuberkulózu

Madonna

 • 1894
 • tento obraz zobrazuje Marii, Matku Ježíšovu

Polibek

 • 1897
 • láska
 • pár obklopený temnotou

 

James Ensor

 • 1860 – 1949
 • belgický malíř a grafik
 • tvořil v 80. letech 19. století
 • studoval historické a náboženské malířství
 • dramatická díla, často zobrazované grimasy a karnevalové masky

Dílo
Autoportrét s maskami

 • 1899
 • umělec je uprostřed karnevalového davu, mezi různými vlkodlaky, démony, příšerami a lebkami
 • v perspektivě jsou viditelné pouze hlavy
 • obraz vyvolává otázky o umělci, kterému se nikdy nepodařilo zapadnout

Vjezd Krista do Bruselu

 • 1886
 • satira na belgickou společnost
 • slavnostní průvod, v němž kráčí příslušníci všech stavů belgické společnosti, uprostřed jede Kristus na oslíku
 • masky postav jsou malovány hrubě, jde o co nejbezprostřednější výraz
 • rafinovaná naivita

Masky tváří v tvář smrti

 • 1888
 • uprostřed obrazu je smrt
 • masky “napadají” smrt

 

Emil Nolde

 • 1867 – 1956
 • německý malíř, grafik a dřevorytec
 • Přidal se ke skupině Die Brücke, ale po roce ji opustil.
 • biblické výjevy a květiny

Dílo
Tanec kolem zlatého telete

 • 1910
 • příběh, který inspiroval obrázek, je převzat z knihy Exodus ve Starém zákoně

Poslední večeře

 • 1909
 • výrazně se liší od tradičních představení náboženské scény
 • Kristus je namalován v jasně žlutých, červených a bílých barvách, ostatní postavy nejsou tak výrazné

Květinová zahrada

 • 1908

Slunečnice

 • 1917

 

Expresionismus v Čechách

 • Vzorem Edvard Munch
 • Několik malířů se spojilo v roce 1907 do skupiny s názvem Osma (Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka a další)

Emil Filla

 • 1882 – 1953
 • český malíř, grafik, sochař, profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
 • “politický manipulátor”
 • Člen Osmy (1909- 1911)
 • Od roku 1939 vytvořil cyklus velkých obrazů balad, národních písní a říkadel (např. Bude vojna, bude, Na trávníčku, na zeleném).

Dílo
Autoportrét s cigaretou

 • 1908
 • mezi expresionismem a fauvismem

Čtenář Dostojevského

 • 1907
 • silný vliv Muncha
 • ikonické dílo českého expresionismu
 • odkazuje k tomu, že náš český expresionismus měl i literární zdroje
 • budí pocit nejistoty a strachu
 • v díle zachycuje pocit beznaděje

 

Bohumil Kubišta

 •  1884 – 1918
 • Český malíř, grafik
 • člen Osmy
 • inspiroval se Vincentem van Goghem, Edvardem Munchem

Dílo
Trojportrét

 • 1907
 • prostřed jeho autoportrét
 • připomíná scénu z Kafkova Procesu, ve skutečnosti jsou další dva muži na obraze jeho přátelé
 • chybí pestrá barevnost a typická expresivní spontánnost

Vlastní podobizna se založenýma rukama

 • 1904 – 1905.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!