Eysenckův test osobnosti (Extroverze – introverze)

Není tajemstvím, že sebepoznání je jedním z klíčů k úspěchu v osobním, ale i pracovním životě. Pomáhá nám uvědomit si, jak působíme na druhé a k jakému chování máme tendence. Zjistit jaký druh osobnosti si můžete snadno zkusit díky testu níže.

 

Něco málo o testu

Eysenckův test osobnosti patří do skupiny psychotestů a cílem je rozpoznat lidskou osobnost. Jeho počátek sahá k lékaři a filosofovi jménem Claudius Galén (129-216), jenž rozdělil lidské osobnosti na 4 druhy dle tekutiny, které v nich převládají:

  • Sangvinik (krev)
  • Cholerik (žluč)
  • Melancholik (černá žluč)
  • Flegmatik (hlen)

 

Německý psycholog Hans Eysenck (1916-1997) navázal na svého kolegu a přišel s novou teorií, kde existují 2 dimenze lidské osobnosti. Jedná se o introverzi x extroverzi a o stabilitu x labilitu. Pokud nakombinujeme tyto dimenze, vzniknou nám 4 následující druhy osobností:

  • Stabilní extravert = Sangvinik – Společenský, přístupný, bezstarostný a hovorný člověk, optimista. Bývá povrchní, názorově nestálý, musí mít poslední slovo.
  • Labilní extravert = Cholerik – Útočný, neklidný a vznětlivý člověk. Názory téměř nemění, emoce prožívá silně a krátce.
  • Stabilní introvert = Flegmatik – Klidný, vyrovnaný a mírumilovný člověk. Dokáže se dobře ovládat, emoce prožívá dlouze a povrchně.
  • Labilní introvert = Melancholik – Nespolečenský, tichý a nepřizpůsobivý člověk. Emoce prožívá silně a dlouze, má sklony k depresím. Často pesimista.

 

Později přidal i třetí dimenzi lidské osobnosti – psychoticismus. Lidé s vysokou hodnotou této dimenze mají predispozici k psychické poruše. Bývají samotářští, nepřizpůsobiví a lhostejní k ostatním.

 

Postup vyplnění

Test se skládá z 57 otázek, odpovědi jsou vždy pouze „ano“ nebo „ne“. Je třeba zdůraznit, že test nemá špatné ani správné odpovědi, proto není  žádný důvod neodpovídat pravdivě. Výsledky nijak nesouvisí s velikostí inteligence.

 

 

Eysenck ovšem dodal, že žádný člověk není 100% cholerik nebo flegmatik. Lidská osobnost je složitá a výsledky se zobrazují spíše na škále. Jinými slovy, každý člověk se svou osobností nachází v první dimenzi někde mezi introverzí a extroverzí a ve druhé dimenzi mezi stabilitou a labilitou

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!