Faust – rozbor díla

rozbor díla

 

   Kniha: Faust (Johann Wolfgang von Goethe)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): Jogobělka

 

Johann Wolfgang Goethe

 • německý básník, prozaik, dramatik, politik, biolog, stavitel, knihovník, romanopisec a malíř
 • učil se řecky, latinsky, hebrejsky, francouzsky, anglicky a italsky
 • stejně jako jeho otec studoval práva
 • v devatenácti se těžce roznemohl a musel se vrátit domů a v té době se projevuje jeho nadání a schopnost vcítit se do psychiky druhých
 • veškeré podněty z osobních setkání, milostných vztahů, rozhovorů a náhodných poznámek si uschovával ve své geniální paměti a později je využil ve svých dílech
 • nakonec zemřel na infarkt myokardu.

 

Další díla:

  • Král duchů
  • Čarodějův učeň
  • Egmont
  • Viléma Meistera léta učednická
  • Viléma Meistera léta tovaryšská

 

Literárně historický kontext

Preromantismus

 • umělecký proud 2. poloviny 18. století, jenž vznikl zejména jako reakce na klasicismus a osvícenství
 • ve své době jej vytváří především měšťanstvo jako výraz svého nového životního postoje a uměleckého stylu → klade důraz na citové hodnoty prostého, „nezkaženého“ člověka
 • v literatuře se vedle názvu preromantismus můžeme setkat i s názvem sentimentalismus, neboť preromantismus se orientuje hlavně na posílení emocionální působivosti uměleckých děl
 • chápe umění jako prostředek k přeměně světa
 • zdůrazňuje cit i vášeň, za silný inspirační zdroj je považována lidová poezie, rozvíjí se vztah k přírodě, fantazii, dávnověku
 • Častými motivy jsou hřbitovy, jezera, trosky hradů, měsíční svit, symbol mnicha, poustevníka, vězně nebo poutníka.

 

Další autoři tohoto období:

  • James Macpherson (Ossianovy zpěvy)
  • Friedrich Schiller (Loupežníci)
  • Jan Kollár (Slávy dcery)

 

Rozbor díla: Faust

 • první díl vyšel roku 1808 a druhý díl až v roce 1832

 

Literární druh:

 • drama

 

Literární žánr:

 • tragédie (někdy označována jako ,,nehratelné knižní drama‘‘)

 

Jazyk:

 • zastaralý jazyk, mnoho archaismů

 

Téma:

 • dobro a zlo

 

Hlavní myšlenka:

 • lidská humanita a obětavost musí zvítězit nad zlem, řeší smysl života a upozorňuje na těžkou cestu k ideálu

 

Místo děje:

 • středověk, 16. století

 

Vypravěč:

 • vypráví v něm určené postavy, které tam jsou napsány (herci)

 

Typ vyprávění:

 • scénář pro herce (já bych to tak nazvala, každá postava něco vypráví)

 

Kompozice:

 • první část má 25 scén, druhá má 5 dějství, objevuje se zde střídavý rým
 • a někdy se tam objeví i obkročný nebo sdružený

 

Postavy:

 • hlavní postavy jsou Faust a Mefistofeles, ale objevují se tam i další
 • Faust – pořád nespokojený středověký učenec, touží po novém poznání, s dějem se mění k ,,lepšímu‘‘
 • Mefistofeles – čert, ďábel, symbol zla, usiluje o Faustovu duši

 

Děj:

V první části to začíná s nespokojeností Fausta a jeho požadavkem k poznání. Jednou k Faustovi přijde ďábel Mefistofeles a uzavírají dohodu, zpečetěnou krví. Pokud Mefistofeles ukáže Faustovi věci, které dosud nezná a neviděl je, dostává Faustovu duši. Faust získává zpět své ztracené mládí a poznává nové příběhy. Zamiluje se do Markétky, která zaviní smrt své matky i bratra, ale nedokáže s tím žít a zabije své dítě, které měla s Faustem. Když se Faust dozví, že Markétka je odsouzena k smrti, rozhodne se ji pomoci. Jenže ona s těmito ranami dál žít nemůže a odmítne pomoc.

V druhé části se Faust dostává do cizokrajných končin. Vynalezne například papírové peníze a tak zachrání císařství a stane se oblíbeným na císařském dvoře. Navštíví Řecko a pozná jeho kouzla a mýty. Dokonce zde uzavírá manželství, z něhož se mu narodí syn, ale ten nakonec umírá. Poté je Faust představen jako starý vladař, který usiluje o zúrodnění bažin u moře. Nakonec Mefistofeles nezíská Faustovu duši, protože Faust se snažil pomáhat lidem. Faust je spasen a Mefistofeles na jeho duši nedosáhne. Faustova duše je po smrti spasena.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!