Filosofie pozitivismu – maturitní otázka ZSV

 

Otázka: Filosofie pozitivismu

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Vítková V

 

 

 

 

♦vznik pozitivismu ve Francii

-směr vyvíjící se ve 3 fázích-pozitivismus,emiriokriticismus,novopozitivismus,navazuje na marxismus

-poznání má být pozitivní(zřejmé,jasné),nensáší metafyziku,musíme vycházet jen z údajů které nám daly smysly

-smysly jsou základ poznání,nemůžeme jít za hranice zkušeností-navazuje na Kanta a Huma

-upřednostňují indukci

August COMTE-zakladatel,citát:měli bychom vědět,abychom uměli znát

-láska jako princip,řád jako základ,pokrok jako cíl

-dílo:kurs pozitivní filosofie

-3 stádia poznání-teologické,metafyzické,pozitivistické(jediné vědecké)

-abstraktní vědy,konkrétní-matika,sociologie

♦pozitivismus v Anglii

John Stuart MILL-upřednostňuje psychologii,zkoumá fakta vědomí,indukce

utilitarismus-užitečnost,dobré je jen to co je užitečné

Herbert SPENCER-evoluční teorie,neexistují absolutně platné normy(jinak vidí člověk v zemi kde je islám atd)

-odmítá socialismus-brání v rozvoji, přirozené soutěživosti

♦druhá etapa vývoje pozitivismu

emiriokriticismus-subjektivní idealismus,čistá zkušenost, kritizuje to Lenin a materialisté

-pseudoproblém vše co je mimo oblast našeho vědomí(ps-nemá se cenu tím zabývat)

-zaměřit se pouze na naše počitky a prožitky

Mach,Avenarius

♦novopozitivismus

-logický pozitivismus, důležité:vývoj jazyka,struktura,stavba vět,není to čistá filosofie, zabývá se jazykem

Bernard RUSSEL-zakladatel

-logický atomismus-svět je seskupení smyslových dat, jenž spolu logicky souvisí

-přírodověda přináší poznání o světě,to pak logicky přehodnotí filosofie,ná zasahovat do oblastí

které už nejsou empirickou zkušeností,filosofie má problémy ukazovat, ne je řešit

-nemá smysl věřit v Boha,skeptik(svět není souhrn věcí ani faktů),zdůraznuje lásku a vědění

Vídeňský kruh:

Rudolf CARNAP-problém smysluplných a smysluprázdných vět-smysluplné pouze ty,které můžeme vertifikovat

a mají nějaké pravidlo: planeta 220 má 4 měsíce-smysluplná

nic nicuje-smysluprázdná,nuc není a nemůže proto nic dělat

-snaha vytvořit metajazyk-mluvili by jim vědci,nepodařilo se nadchl se pro eseranto

Ludwig WITTEGENSTEIN-dílo:logicko-filozofický traktát

-teorie hry- mluvení má daná pravidla stejně jako hra např šachy

-zabýval se metajazykem

Karl POPPER-zdůrazňuje falzifikaci na rozdíl od vertifikace(je to jednodušší),stačí jen vyvrátit pravdivost a už

musíme uznat že je to nepravdivé

-dílo:Otevřená společnost a její nepřátelé-kritika ideologií,otevřenou spol.lze vyvrátit mírovou

cestou-kritika Hegela

-kritický racionalismus-navazuje na Kanta

-3 světy-hmotný(zub),mentálních stavů(bolest zubů),obsahů vědomí(mýty,příběhy)

♦fenomenologie

zakladatel E. Husserl,navazuje na Decarta a Kanta,J.Patočka

-snaha vrátit se před vědecký svět

-vše co vnímáme-fenomény-máme je analyzovat,to jak se věci samy ukazují člověku v jeho vědomí

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!