Filosofie starověku, antická přírodní filosofie, sofisté

 

Otázka: Filosofie starověku, antická přírodní filosofie, sofisté

Předmět: Společenské vědy, Filosofie

Přidal(a): xxx

 

 

Antická filosofie

 • počátky v 7. – 6. století př.n.l.
 • významnou podmínkou rozvoje myšlení byl přechod od despotických (tyrantských), patriarchálních forem spíše k demokratické správě polis, také ekonomický vzestup
 • pralátka= označování složení světa, kdy prvotním je vždy jeden ze základních elementů
 • dualismus= svět je tvořen dvěma zákl. pralátkami

 

Miléťané

a) Thales

 • považoval za arché (pralátku) vodu, ta je počátkem všechno, všechno z ní vzniká a také se navrací
 • vše je plné bohů (panteismus)= názor že vše co existuje je jedním celkem s božskou podstatou

b) Anaximandros

 • považoval za arché apeiron (to, co nemá hranice) – všechny elementy

c) Anaximenes

 • vnímá arché jako neurčitý vzduch – vše vzniká ve vzduchu, a to jeho zhušťováním či zřeďováním (pokud se vzduch zhušťuje, stává se větrem, oblaky, vodou či kameny, pokud ředí tak se stává ohněm)

 

Pythagorejci

 • Pythagoras ze Samu
 • jako prví se nazval filozofem
 • svou školu založil v řeckých osadách (území Itálie a Sicílie), mohly chodit i ženy
 • názor, že svět i ten nehmotný se skládá z čísel a z jejich kombinací (0-10) a vše jde kombinovat považoval duši za nesmrtelnou, duše prochází procesem očišťování v nových vtěleních – cílem je duši vysvobodit z koloběhu nových zrození

 

Iónská škola

 • Herakleitos z Efezu
 • 6. – 5. st. př. n. l.
 • syn krále – odmítl vládnout, smysl života viděl ve filozofii
 • přezdívka „temný, hluboký“ jelikož jeho vrstevníci ho nechápali
 • dvakrát nevstoupíš do téže řeky, protože panta rei – vše plyne
 • zabýval se časem, prostorem a pohybem
 • monista – 1 pralátka oheň
 • dualista – hoří jeden malinký a vysoký oheň -> vzniká pohyb složen z protikladů
 • aforismus – krátká fil. myšlenka složená ze dvou protikladů

 

Eleaté

Xenofanes z Kolofontu

 • proslavil se kritikou Bohů
 • „Ne Bozi jsou velcí, ale lidé. A znalosti nám nedali Bozi, ale my sami jsme si je vydobili postupnou prací.“

Parmenides z Eleje

 • člověk vnímá svět především smysly, to, co nevnímá, tak to vlastně ani neexistuje Zenon z Eleje
 • vytváří aporie – logické argumenty dokazující názor, že čas a prostor a pohyb dokazuje že pohyb neexistuje, pohyb v čase a prostoru je tak nahuštěn, že v podstatě ani neexistuje

 

Atomisté

Leukippos

 • zakladatel atomismu, vytvořil jeho zákl. myšlenky, které dále rozpracoval Demokritos
 • jako jeden z prvních formuloval logický zákon dostatečného důvodu – nic se neděje nadarmo, vše je podmíněno nutností

Demokritos z Abdéri

 • „smějící se filosof“ – „berte život s humorem a nadhledem“
 • atomos = dále neoddělitelný
 • “ Svět hmotný i nehmotný se skládá i rozkládá z atomu.“
 • atomy mají různé tvary a povrchy – na nich mají háčky, takže se mohou spojovat i rozpojovat
 • atomy mají své vlastní vědomí a vědí k čemu patří
 • lidská duše je smrtelná, zaniká společně s tělem, ale skládá se z těch nejzářivějších a nejkrásnějších atomů Epikuros ze Samu
 • atomy mají možnost svobodného odchýlení se od své dráhy a spojení /či nespojení) s jinými atomy (spojením vznikne nová věc)

 

Sofisté

 • byli profesionální učitelé moudrosti
 • svým žákům slibovali, že je naučí za peníze myslet, mluvit a jednat, čímž je dokonale připraví na politickou kariéru
 • zástupci – Protágoras a Georgiás
 • neexistuje žádná objektivní pravda, existuje pouze pravda subjektivní.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!