Generace národního divadla – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Generace národního divadla

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Saratrojovska

 

STAVBA NÁRODNÍHO DIVADLA

 • stavba ND nebyla jen záležitost úzce umělecká, ale také součást procesu národního obrození
 • divadlo, které by reprezentovalo české prostředí, prosazovali už před rokem 1848 Josef Kajetán Tyl a Karel Havlíček Borovský
 • založení Sboru pro zřízení českého národního divadla v Praze (1850, předsedou František Palacký)
 • v roce 1854 byla vypsána první architektonická soutěž, ze sedmi návrhů dostal souhlas projekt architekta F. Frölicha (nebyl zrealizován)
 • nakonec bylo rozhodnuto o stavbě Prozatímního divadla, podle návrhu Ignáce Ullmanna
 • když byl v roce 1865 zvolen nový výbor Sboru, byly obnoveny sbírky a předseda Sboru Karel Sladkovský objednal projekt u architekta Josefa Zítka
 • postaveno v novorenesančním stylu
  • 16. května 1868 – položen základní kámen (slavnostně přivezeny kameny z památných míst Čech a Moravy)
  • červen 1881 – divadlo provizorně otevřeno
  • srpen 1881 – vyhořelo
  • 1882 až 1883 – Zítkův žák Josef Schulz budovu rekonstruuje
  • 1883 – divadlo znovu otevřeno
 • sochařská výzdoba
  • hlavním sochařem Bohuslav Schnirch, dále Antonín Wágner a Josef Václav Myslbek
 • malířská výzdoba
  • 1878 – soutěž na výzdobu ND, v té době už chyběly malířské osobnosti jako Mánes a Purkyně

 

MALÍŘSTVÍ

 • podle toho, jaké vlivy do české malby vnesly, dělíme malířskou generaci ND na 4 skupiny:
  • PRAŽSKÁ – Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Josef Tulka
  • VÍDEŇSKÁ – Julius Mařák, Adolf Liebscher, Max Pirner
  • PAŘÍŽSKÁ – Vojtěch Hynais, Václav Brožík
  • MNICHOVSKÁ – Jakub Schikaneder, Emanuel Liška

 

PRAŽSKÁ SKUPINA

 • Mikoláš Aleš (1852 – 1913)
  • byl český malíř, kreslíř, dekoratér a ilustrátor
  • V ranějším období tvořil v pozdně romantickém stylu, přičemž vycházel z odkazu Josefa Mánese, později směřoval spíše k secesi
  • náměty pro svá díla čerpal zejména z národních dějin a ze života lidu jeho doby
  • pro ND vytvořil cyklus Vlast (14 lunet ve foyeru)
   • dávnověký hrdina prochází jednotlivými kraji české země
   • v tomto díle vyslovil plně hloubku pojmu česká vlast
  • VLAST – cyklus lunet ve foyeru ND
 • František Ženíšek (1849–1916)
  • český malíř
  • jeho malířský styl plně odpovídal tehdy rozšířenému oficiálnímu vkusu, tvořil v akademicky uhlazené formě ovlivněné neorenesancí
  • byl vynikající kreslíř a malíř historických a alegorických výjevů včetně monumentální malby, perfektní figuralista
  • PRVNÍ OPONA ND
  • 8 MÚZ UMĚNÍ NA STROPU HLEDIŠTĚ ND – MALÍŘSTVÍ, LYRIKA, MIMIKA, EPIKA, TANEC, ARCHITEKTURA, SOCHAŘSTVÍ A HUDBA
  • 4 NÁSTĚNNÉ MALBY VE FOYERU ND
  • 3 STROPNÍ MALBY VE FOYERU ND

 

VÍDEŇSKÁ SKUPINA

 • Julius Mařák (1832–1899)
  • byl český malíř – krajinář, kreslíř a grafik druhé poloviny 19. Století
  • celý život se věnoval krajinomalbě
  • byl jediným krajinářem, který se podílel na výzdobě ND (namaloval významná místa českých dějin)
  • VÝZDOBA SCHODIŠTĚ NÁRODNÍHO MUZEA (VYŠEHRAD, ŘÍP,…)
  • VÝZDOBA ND
  • NA KRAJI LESA

 

PAŘÍŽSKÁ SKUPINA

 • Vojtěch Hynais (1854 – 1925)
  • byl významný český malíř a autor současné opony Národního divadla
  • žil v Paříži, vliv francouzské akademické malby spojené s realismem a luminismem (účinky světla v obraze)
  • OPONA ND
  • PARIDŮV SOUD
 • Václav Brožík (1851 – 1901)
  • byl český akademický malíř
  • reprezentant akademické historické malby
  • ODSOUZENÍ JANA HUSA NA KONCILU V KOSTNICI
  • PŘEMYSLOVCI
  • LUCEMBURKOVÉ

 

SOCHAŘSTVÍ

 • Josef Václav Myslbek (1848 – 1922)
  • nejvýznamnější sochař generace Národního divadla a českého sochařství vůbec
  • pro samotné Národní divadlo ovšem vytvořil pouze jedno dílo, a to alegorie Činohry a Zpěvohry
  • v Myslbekově sochařském díle se spojily hlavní slohové proudy 19. století (klasicismu, romantismus, realismus)
  • HUDBA
  • POMNÍK KARLA HYNKA MÁCHY
 • Bohuslav Schnirch (1845 – 1901)
 • byl hlavním sochařem výzdoby Národního divadla
 • v Praze se podílel na sochařské výzdobě Národního muzea, Městské spořitelny, Zemské banky, Městské pojišťovny
  • POMNÍK JIŘÍHO Z PODĚBRAD V PODĚBRADECH
  • SOCHAŘSKÁ VÝZDOBA ND

 

ARCHITEKTURA

 • Josef Zítek (1832 – 1909)
  • český architekt, představitel neorenesance
  • ve své tvorbě vycházel z vídeňské neorenesance a severoitalské pozdně renesanční architektury
  • GALERIE A MUZEUM VE VÝMARU
  • NÁRODNÍ DIVADLO
  • MLÝNSKÁ KOLONÁDA
  • RUDOLFINUM V PRAZE – společně se Schulzem
 • Josef Schulz (1840 – 1917)
  • český architekt, restaurátor, významný představitel české neorenesance
  • vycházel z italské a české renesance, byl ovlivněn vídeňským historismem
  • jeho stavby se vyznačují zdůrazněnou monumentalitou a dokonale promyšleným funkčním řešením
  • projevoval smysl pro urbanistický kontext
  • REKONSTRUKCE ND
  • RUDOLFINUM V PRAZE
  • NÁRODNÍ MUZEUM

 

Vývoj českého umění v 19. století

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!