Geografie jako věda, Země jako vesmírné těleso

zemepis

 

Otázka: Geografie jako věda, Země jako vesmírné těleso

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Ondřej Petržela

 

 

GEOGRAFIE

Historie

 • jedna z nejstarších věd stará asi 2 tis.let, vznikla v Řecku jako součást filozofie, ve 3. – 2. st. př. n. l. se osamostatnila
 • geografický kniha – „Geografika“ autorem Erastosthenes, který vyčlenil geografii z filosofie
 • Můžeme sledovat již od starověku (Čína – kompas, Mezopotámie – mapa na hliněné desce
 • Klaudios Ptolemaios – astronom a matematik „Návod ke geografii“
 • Ve středověku geografie upadá kvůli náboženství – nesmí se tvrdit, že země je kulatá (Aristoteles)
 • 1492 objev Ameriky a sním obrovský rozvoj geografie – hlavně objevitelé

 

Změny v geografii v průběhu časů:

 • zúžen objekt geografie – není jím celá Země ale jen krajinná sféra
 • změněn způsob poznávání geografie – není to jen popisná věda, ale vysvětluje i jevy na Zemi
 • změněn význam geografie – dnes má praktické zaměření

 

Definice geografie

„Geografie je věda, vysvětlující vzájemné vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry, s cílem co nejlépe využít a řídit jejich další vývoj ve prospěch společnosti.“

 

Objekt geografie

 • objektem geografie je KRAJINNÁ SFÉRA (KS)

Krajinná sféra

 • krajinná sféra je ta část planety, kterou obývá a využívá lidská společnost
 • v horních hranicích KS je horní část troposféry (11 km nad povrchem Země)
 • dolní hranicí KS je hranice mezi zemskou kůrou a pláštěm (35km pod povrchem Země) = Mohorovičičova plocha diskontinuity (nespojitosti)
 • KS se skládá z geosfér, které na sebe navazují a prolínají se při povrchu Země:
  • fyzicko-geografická sféra: hydrosféra – vodní obal Země; pedosféra – půdní obal; litosféra – kamenný obal; biosféra – obal s živými organismy; atmosféra – vzdušný obal
  • socioekonomická sféra – lidská společnost

 

Dělení geografie

 • kartografie (věda o mapách)
 • regionální geografie (kraje, státy, kontinenty)
 • obecná fyzická geografie (hydrogeografie, biogeografie, klimatografie)
 • obecná socioekonomická geografie (geografie obyvatelstva a sídel, světového průmyslu, cestovního ruchu)
 • matematická geografie (Země ve vesmíru – astrofyzika)

 

ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO

 • Vesmír je starý 14 mld. Let a Země 4,6 mld. let

Základní teorie vzniku vesmíru

 • Kreativistická – Zemi stvořil Bůh
 • Hypotéza Velkého třesku – existovala látka o velké teplotě a hustotě v podobě kuličky o nepatrné velikosti → v ní došlo k výbuchu – tzv. Velkému třesku → látka se začala rozpínat → shlukováním jejích částí se začala tvořit kosmická tělesa

 

Tvar Země

 • Země svým tvarem připomíná kouli, ale je zploštělá v oblasti pólů → GEOID

 

Velikost Země

 • Poloměr: 6378 km (pomůcka pro zapamatování: šetři se osle – šest tři sedm osm)
 • Obvod rovníku: 40 075 km

 

Stavba Země

 Jádro:

 • Největší podíl má železo a nikl
 • VNĚJŠÍ JÁDRO: tvořeno ještě kobaltem, sírou, křemíkem a kyslíkem, což mu dává polotekutou strukturu → zabraňuje pronikání zemětřesných s-vln (nemůžou procházet skrz kapalinu)
 • VNITŘNÍ JÁDRO: zploštělý tvar

Plášť:

 • SVRCHNÍ: tvořen převážně z křemičitanů železa a hořčíků
 • SPODNÍ: převážně z oxidů a sulfidů železa, hořčíku a dalších kovů

Kůra

 • tvoří ji horniny složené z nerostů, křemík, hořčík,… téměř všechny chemické prvky
 • KONTINENTÁLNÍ KŮRA: má 3 vrstvy a proměnlivou tloušťku, tvoří kontinenty, šelfy, kontinentální svahy
 • OVEÁNSKÁ KŮRA: dvouvrstvá, tenčí, tvořící dna oceánu, pánve, příkopy
 • PŘECHODNÁ: nejvzácnější, třívrstvá (dno Černého moře)

 

Pohyby Země

Pohyb kolem své osy

 • Rotuje směrem k východu
 • Jedna otočka trvá 23 h, 56 m, 4,091 s
 • Střídání dne a noci – rozdělení Země na 24 poledníkových pásů po 15°

Oběh kolem Slunce

 • tvar elipsy, Slunce leží v ohnisku
 • 365 dní 5 hodin 48 minut 45,7 sekundy → přestupný rok jednou za 4 roky
 • příčinou střídání ročních dob je sklon zemské osy

Pohyb Země spolu s Měsícem kolem barycentra

 • Měsíc a Země tvoří vzájemně gravitačně spjatou dvojici, která se otáčí kolem společného těžiště – barycentra
 • způsobuje slapové jevy
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!