Geografie průmyslu

 

Otázka: Geografie průmyslu

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): T123

 

 

Funkce průmyslu: produkce výrobků pro:

 • konečnou spotřebu (auta)
 • zemědělství (kombajn)
 • získávání surovin (těžební věž)
 • zajištění služeb (budova školy)

Základní informace

 • průmyslová výroba tvoří 70 % celkové materiální produkce světa
 • průmysl zaměstnává 20 % EAO světa
 • konec 18. stol. průmyslová revoluce, začíná rozvoj průmyslu
 • lokalizační faktory průmyslové výroby (na čem závisí rozmístění průmyslu):
  • zdroj surovin
  • zdroj vody
  • velikost území
  • pracovní síla (kvalita/kvantita)
  • spotřeba (trh)
  • doprava
  • životní prostředí
 • klasifikace průmyslu:
  • energetika – výroba a rozvod energie, plynu a vody
  • těžební průmysl
  • zpracovatelský průmysl
   • těžký
   • spotřební

 

Energetika

Těžba paliv

 • Uhlí
  • význam: výroba energie, léčiv, barviv, umělých hmot
  • těžba:
   • černé = hlubinná těžba – Čína, Indie, Austrálie, USA
   • hnědé = povrchová těžba – Německo, USA, Řecko, Rusko
  • Trend: r. 1989 – maximální úroveň světové těžby hnědého uhlí, v 90. letech 20. století výrazný pokles/ černé vždy rostoucí trend, v 19. století hlavní energetický zdroj, 2. polovina 20. století spotřeba černého uhlí v sílícím průmyslu
  • využití krajiny po ukončení těžby – již mnoho vesnic bylo vysídleno a srovnáno se zemí proto, že se nacházely na ložisku hnědého uhlí, které bylo potřeba vytěžit à na jejich místě pak vznikl povrchový důl hnědého uhlí, který výrazně ovlivnil ráz krajiny a stal se zdrojem znečištění a hluku à po ukončení je krajina přetvořena např. na rekreační účely, čímž je snížen dlouhodobý negativní dopad těžby na životní prostředí
   • Landek Park – dříve Důl Anselm, Ostrava – areál Dolní Vítkovice dnes historie hornictví, sport, relax, camp
   • jezero Medard – přirozený přítok ř. Ohře, během několika let začne v jeho okolí vyrůstat plánovaná infrastruktura pro vše možné. Od zázemí pro turistiku až po projekty univerzit nebo lodní přístav
 • Ropa
  • nejvýznamnější energetická surovina současnosti
  • význam: výroba pohonných hmot, umělých hmot, léčiv, hnojiv, …
  • místo těžby ≠ místo spotřeby à ropa je hlavní komodita mezinárodního obchodu
  • těžba: na pevnině a v mořských šelfech
   • oblasti: Perský záliv, Severní Afrika, Kaspické moře, Guinejský záliv, Mexický záliv, Severní moře, Sibiř, …
   • největší producenti: Saúdská Arábie, USA, Rusko
   • Trend: starověk (asi 4 000 př. n. l.): ropa jako lék a mazadlo, novověk: ropa jako svítidlo, skutečná těžba začala ve 2. polovině 19. století v Rusku a USA
 • Zemní plyn
  • Význam: palivo
  • Těžba: v místech těžby ropy
  • Trend: dlouho vypouštěn jako odpadní plyn při těžbě ropy, větší rozvoj plynárenství až ve 2. polovině 20. století, doprava skrze síť plynovodů, později přibyla možnost zkapalnění a přeprava tankery
 • Uran
  • Význam: palivo pro jaderné elektrárny
  • Těžba – největší producenti: Kazachstán, Kanada, Austrálie

 

Výroba energie

 • 65 % tepelné elektrárny
 • 18 % vodní elektrárny
 • 10 % jaderné elektrárny
 • 7 % elektrárny využívající alternativní zdroje energie (solární, geotermální, větrné elektrárny, elektrárny spalující biomasu)
  • Dánsko, Itálie, Rakousko, Uruguay – nemají jaderné elektrárny (zakázáno zákonem)
  • Francie vyrobí nejvíce energie v jaderných elektrárnách
  • Albánie vyrobí nejvíce energie ve vodních elektrárnách

 

Těžební průmysl

 • Těžba paliv (viz energetika)
 • Těžba rudných surovin
  • Železná ruda
   • Využití: výroba železa a oceli
   • Těžba: Čína, Austrálie, Brazílie
  • Rudy barevných kovů
   • Měď
    • Využití: dobrá tepelná a elektrická vodivost (hrnce, rozvody elektřiny)
    • Těžba: Chile, Čína, Peru
   • Zlato
    • Využití: chemická odolnost, dobrá tepelná a elektrická vodivost (šperky, elektronické obvody)
    • Těžba: Čína, Austrálie, Rusko
   • Bauxit = ruda hliníku
    • Využití: letecký průmysl, plechovky na nápoje (lehký kov), alobal, automobilový průmysl, elektrotechnika (dobrá tepelná a elektrická vodivost)
    • Těžba: Austrálie, Čína, Brazílie
 • Těžba nerudných surovin
  • Diamanty
   • Využití: šperky, brusné a řezné nástroje (nejtvrdší nerost), elektronické součástky (vysoká tepelná vodivost)
   • Těžba: Brazílie, jih Afrika, střed Ruska, sever Austrálie
  • Fosfáty, tuha, draselné soli, písky, …

 

Zpracovatelský průmysl

Strojírenský průmysl

 • Nejvýznamnější průmyslové odvětví
 • Lokalizační faktory:
  • Pracovní síla – kvantita i kvalita
  • Surovina
   • barevné kovy, ocel, železo
   • lokalizace do míst těžby a zpracování
  • trh (spotřeba)
  • doprava
   • trend snižovat dopravní náklady
   • vznik montážních center v místech spotřeby
  • plocha
   • většinou velké závody na velké ploše
 • Výroba dopravních prostředků, obráběcích a zemědělských strojů, elektroniky a elektrotechniky, …
 • Vyspělé země: rozvinutý strojírenský průmysl s nejmodernějšími odvětvími a jejich vývojem
 • Málo rozvinuté země: strojírenství zaměřeno na opravárenství a montážní linky
 • Výroba automobilů: největší producenti: Čína, USA, Japonsko

 

Chemický průmysl

 • Výroba kyseliny sírové, umělých hnojiv, umělých hmot, syntetického kaučuku, umělých vláken, léčiv, spotřebního zboží
 • Lokalizační faktory
  • Energie – velké nároky např. při výrobě dusíkatých hnojiv a plastů
  • Surovina
   • rozhodující při výrobě kys. sírové, hnojiv (lokalizace do míst těžby)
   • petrochemický průmysl zpracovávající ropu lokalizován do tras ropovodů
  • voda – limitující faktor
   • nároky na dostatek vody i technickou kvalitu
  • spotřeba – při výrobě hnojiv
  • životní prostředí
   • silně znečišťující, proto někdy lokalizace do zemí se sníženou legislativní ochranou prostředí a pracovní síly
  • pracovní síla – nároky na kvalitu např. v případě farmaceutického průmyslu

Hutnický průmysl

 • Černá metalurgie: výroba železa a oceli z železné rudy
 • Barevná metalurgie: zpracovává rudy barevných kovů
  • Významným odvětvím je výroba hliníku
 • Lokalizační faktory:
  • Surovina – hlavně v případě černé metalurgie
  • Energie – hlavně u výroby hliníku
  • Životní prostředí – silně znečišťující průmysl
  • Plocha – obvykle velké závody

Textilní, oděvní, kožedělný průmysl

 • nejstarší tovární průmysl, dlouho nejvýznamnější odvětví
 • dnes podíl na průmyslové výrobě klesá, je spíše v méně rozvinutých zemích
 • lokalizační faktory
  • pracovní síla – náročné na kvantitu, zejména ženy
  • voda – např. při zpracování lnu a vlny (kvalita vody působí na jakost suroviny)
  • surovina – např. při lokalizaci závodu na prvotní úpravu suroviny rostlinného původu
  • životní prostředí – vede ke znečištění vody vznikající praním, čištěním a barvou vláken
 • bavlnářský průmysl – nejrozšířenější obor textilního průmyslu, nejkvalitnější bavlnu pěstuje Egypt, Súdán (mako bavlna)
 • oděvní průmysl: Čína, Indie, Pákistán, Bangladéš, …

Potravinářský průmysl

 • nejrozšířenější odvětví
 • technický pokrok (mražení, konzervy) umožnil přepravu výrobků
 • úzká vazba na zemědělství (agrokomplex – propojení zem. výroby a potrav. průmyslu)
 • lokalizační faktory
  • surovina – výroba v místě suroviny kvůli ztrátě jakosti suroviny
  • spotřeba – výroba v místě spotřeby kvůli ztrátě jakosti výrobku
  • pracovní síla – kvantita, především ženy
  • voda – dostatek i kvalita, limitující faktor
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!