Geografie sídel – maturitní otázka

 

Otázka: Geografie obyvatelstva a sídel

Předmět: Geografie sídel

Přidal(a): T123

 

 

GEOGRAFIE SÍDEL

 • zabývá se studiem sídel – jejich rozmístěním, vnitřní strukturou, funkcemi, změnou v čase, vzájemnými vztahy.

 

Sídla venkovská

 • Vznik spojen se zemědělskou činností
 • Funkce: zemědělská, obytná, rekreační

 

Sídla městská

 • neexistuje definice města platná pro celý svět
 • vyšší koncentrace obyvatel (např. na Islandu 300 osob, v Japonsku 30 000 osob), vyšší podíl obyvatel zaměstnaných v průmyslu a ve službách, vyšší vybavenost službami
 • nejstarší města vznikala v Mezopotámii (dnešní stát Kurdistán) a Egyptě
 • Aglomerace = seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje, tzn. město se svým okolím (předměstí, satelitní města)
  • Pražská aglomerace, aglomerace Londýna, …
 • Konurbace = neboli souměstí, je několik měst nebo aglomerací srostlých v jednu souvisle zastavěnou plochu; Na rozdíl od aglomerace existují jednotlivá města jako samostatné celky a nemají společné zázemí ani centrum
  • Randstadt v Nizozemsku – zahrnuje Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht
  • Porůří – oblast ohraničena řekami Rúr na jihu, Rýn na západě a Lippe na severu
   • Města: Duisburg, Oberhausen, Bottrop, Mülheim an der Ruhr…
  • Porýní – západoněmecká oblast po obou březích řeky Rýn
   • města Cáchy, Bonn, Kolín nad Rýnem, Duisburg, Düsseldorf
 • Megalopole = velmi velká města nebo shluky měst, většinou s více než 10 miliony obyvatel
  • USA:
   • BosWash – Boston, Washington D. C., New York, Philadelphia, Baltimore
   • San-San – San Francisco, San Diego, Los Angeles
   • ChiPitts – Chicago, Pittsburgh, Detroit, Cleveland, Toronto
  • v Japonsku:
   • Tókajdó – průmyslový pás od Tokia až na ostrov Kjúšú
  • v Evropě:
   • Modrý banán – táhne se od severozápadní Anglie na severu, přes Benelux, sever Francie, západní a jihozápadní Německo, Švýcarsko až po severoitalský Milán na jihu

 

Urbanizace = poměšťování obyvatelstva; Fáze:

 • 1. Urbanizace = koncentrace obyvatelstva kolem historických jader měst vedle nově založených průmyslových závodů; důležitý vliv pro nastartování tohoto procesu představuje zejména technologický pokrok a proces industrializace (nabídka pracovních příležitostí ve městech)
 • 2. Suburbanizace = rozvoj a výstavba rodinných domů v nejbližším okolí velkých měst + imigrace obyvatelstva; přeměna existující venkovské zástavby a změna způsobu života
 • 3. Desurbanizace = pokles počtu obyvatel v celém vnitřním městě a populační stagnace předměstí; způsobena deindustrializací v centrálních částech měst (koncentrace nejstarších upadajících průmyslových odvětví) a následným odlivem obyvatel i pracovních příležitostí do nových (nově, plánovitě založených) měst, malých měst, venkovských oblastí
 • 4. Reurbanizace = oživení městských center, do nichž se vrací bydlení, a v místech opuštěných průmyslových zón se budují administrativně-obchodní i nové bytové komplexy; vedle reurbanizace nadále pokračuje suburbanizace a desurbanizace, ale již mírnějším tempem než v předchozích urbanizačních fázích

 

 • Míra urbanizace = podíl městského obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel, obvykle vyjádřen v %
  • Světadíly s nejvyšší mírou urbanizace = Severní, Jižní Amerika, Austrálie
  • státy s nejvyšší mírou urbanizace = Norsko, Švédsko, Finsko, Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko
  • státy s nejnižší mírou urbanizace = Slovensko, Rumunsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko, Albánie
  • Míra urbanizace ve světě = 54 %
  • Míra urbanizace v ČR = cca 70 %

 

 • 10 největších měst světa dle počtu obyvatel:
  1. Tokio, Japonsko = 37,5 mil.
  2. Delhi, Indie = 28,5 mil.
  3. Shanghai,Čína = 25,6 mil.
  4. Sao Paulo, Brazílie = 21,65 mil.
  5. Mexico City = 21,5 mil.
  6. Al-Qahirah (Cairo), Egypt = 20,1 mil.
  7. Mumbai (Bombay), Indie = 20 mil.
  8. Beijing, Čína = 19,6 mil.
  9. Dhaka, Bangladéš = 19,6 mil.
  10. Kinki M.M.A. (Osaka), Jap. = 19,2 mil.

 

 • Problémy světových velkoměst
  • automobilová doprava, chudoba, kriminalita, nezaměstnanost

 

Funkce měst: 

 • obytná, obchodní, dopravní, průmyslová, obranná, administrativní, rekreační, univerzitní, náboženská, …
 • většina měst má více funkcí, nazýváme je polyfunkční
 • existují města monofunkční, ve kterých převládá jedna funkce, např.:
  • Kiruna – Švédsko, průmyslová
  • Brasília – Brazílie, správa státu
  • Oxford – Velká Británie, univerzitní
  • Las Vegas – USA, rekreační
  • Mekka – Saúdská Arábie, náboženská
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!